Ponieważ ostatnio rozwija się ruch kolekcjonerski Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, poprzez Podkomisję Kolekcjonerstwa Krajoznawczego stara się nadać temu ruchowi odpowiednią rangę. Zbiory bowiem krajoznawcze gromadzone przez kolekcjonerów nie są i nie mogą być jedynie tworzone po to by cieszyła się nimi tylko jedna osoba, czyli ich właściciel. Dlatego podjęto działania by powołać kadrę przygotowaną do, zarówno oceny tych zbiorów, jak i tworzenia stosownych regulaminów przeglądów, na których zbiory te będą eksponowane. Jest to niezwykle ważna sprawa z tego względu, że obecnie mamy bardzo niewielu działaczy spełniających wymogi aby mogli podejmować wspomniane działania. Do tej pory w całym kraju takich osób jest ledwie dwudziestka. Dlatego cieszy, że podczas ostatniego spotkania Komisji Krajoznawczej jakie odbyło się w Sosnowcu mianowano nowych Jurorów Zbiorów Krajoznawczych. Jednym z powołanych został Krzysztof Tęcza i dzięki temu Oddział "Sudety Zachodnie" w Jeleniej Górze jako jeden z nielicznych posiada w swojej kadrze takiego działacza.

Gratulujemy!

Tecza - uprawnienia

KT