Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze, kultywujący tradycje, dorobek i zwyczaje PTTK, szkolący przewodników sudeckich nieprzerwanie od 1953 r., posiadający stałe upoważnienie Wojewody Dolnośląskiego do prowadzenia szkolenia przewodników turystycznych, górskich (Decyzja nr 6/99 z dnia 11.10.1999 r.) przyjmuje zapisy na kurs dla kandydatów na przewodników turystycznych, górskich na obszar Sudetów III klasy.

POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE
ODDZIAŁ „SUDETY ZACHODNIE" W JELENIEJ GÓRZE
i
KOMISJA ŚRODOWISKOWA ZG PTTK

XIII ZLOT 01  XIII ZLOT 02

XIII OGÓLNOPOLSKI ZLOT
ODDZIAŁÓW I KÓŁ ŚRODOWISKOWYCH
PTTK

XIII ZLOT 03

KARPACZ, 19 – 21 PAŹDZIERNIKA 2012 r.

ORGANIZATOR:
Oddział PTTK „Sudety Zachodnie" w Jeleniej Górze
58-500 Jelenia Góra, ul. 1 Maja 86
tel. 75 7525851, tel./fax 75 7523627, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.pttk-jg.pl

WSPÓŁORGANIZATOR:
Komisja Środowiskowa Zarządu Głównego PTTK

SPONSORZY:
Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze
Burmistrz Miasta Karpacza
Wydawnictwo „AD REM" w Jeleniej Górze
Wydawnictwo Turystyczne „Plan" w Jeleniej Górze
Karkonoski Park Narodowy

KIEROWNICTWO ZLOTU:
Komandor Zlotu – Andrzej Mateusiak
Wicekomandor Zlotu – Krzysztof Tęcza
Sekretarz Zlotu – Maria Marcinkowska

BIURO ZLOTU:
PTTK Oddział „Sudety Zachodnie", ul. 1 Maja 86, 58-500 Jelenia Góra, tel. 75 7525851, tel./fax 75 7523627, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., a w czasie trwania Zlotu - w Ośrodku Wypoczynkowym „Leśny Zamek" w Karpaczu, ul. Zamkowa 1, 58-540 Karpacz, tel. 75 7619381

CELE ZLOTU:
- spotkanie i wymiana doświadczeń przedstawicieli Kół i Oddziałów Środowiskowych PTTK,
- prezentacja i promocja walorów turystyczno-krajoznawczych Karkonoszy i Kotliny Jeleniogórskiej oraz Karkonoskiego Parku Narodowego,
- propagowanie turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa,
- propagowanie zdobywania odznak turystycznych i krajoznawczych.

TERMIN I MIEJSCE ZLOTU:
Zlot odbędzie się w dniach 19-21 października 2012 roku w Ośrodku Wypoczynkowym „Leśny Zamek" w Karpaczu Górnym, ul. Zamkowa 1, tel. 75 7619381

UCZESTNICTWO W ZLOCIE:
Uczestnikami Zlotu mogą być wyłącznie członkowie PTTK, którzy w terminie do 30 sierpnia br. dokonają wpłaty i zgłoszenia do Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie", ul. 1 Maja 86, 58-500 Jelenia Góra. Wpisowe w wysokości 170 zł od osoby należy wpłacić na konto bankowe Organizatora nr: 61 1090 1926 0000 0005 1400 0193 z dopiskiem „ZLOT" wraz z podaniem nazwisk uczestników. Kartę zgłoszenia – wzór w załączniku – wraz z kserokopią dowodu wpłaty należy przesłać pocztą na adres Organizatora. Można to zrobić pocztą emailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faxem na nr 757523627.

ŚWIADCZENIA:
- znaczek zlotowy,
- 2 noclegi, 2 obiadokolacje, 2 śniadania, 2 poczęstunki kawowe, prowiant w dniu wyjazdu,
- udział w wycieczkach zlotowych,
- wstęp do Karkonoskiego Parku Narodowego,
- opieka przewodnicka na trasach wycieczek,
- materiały krajoznawcze, gadżety zlotowe,
- organizator nie ubezpiecza dodatkowo uczestników Zlotu, każdy uczestnik – członek PTTK (z opłaconą składką członkowską za 2012 r.) posiada ubezpieczenie wynikające z Grupowego Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków zawarte z AXA Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
- Zlot nie ma charakteru komercyjnego, odbywa się na zasadach samoorganizacji i jest imprezą non-profit i realizowany jest zgodnie z przepisami Ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie,
- Zlot zaplanowany jest na 90 osób, a o zapisach decyduje kolejność wpłat wpisowego wraz ze zgłoszeniem na „karcie zgłoszenia",
- pisemna lub emailowa rezygnacja z udziału w Zlocie po dniu 15.09.2012 powoduje utratę wpisowego,
- zakwaterowanie w pokojach 2, 3 i 4 osobowych,
- w karcie zgłoszenia należy zaznaczyć kod wybranej wycieczki w danym dniu ( ponieważ ilość miejsc na wycieczkach autokarowych jest ograniczona - liczy się kolejność zgłoszenia),
- organizator ma prawo do zmiany programu Zlotu.

Regulamin Zlotu oraz karta zgłoszenia są dostępne na stronie Oddziału http://pttk-jg.pl oraz na podstronie Komisji Środowiskowej na http://pttk.pl

PROGRAM ZLOTU
19.10.2012 - piątek
12.00 - 17.00 - przyjmowanie uczestników w OW „Leśny Zamek" w Karpaczu. Schemat lokalizacji w załączniku
17.15 - prezentacja Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie"
17.30 - uroczyste otwarcie Zlotu
18.00 - obiadokolacja
19.00 - prezentacja atrakcji Ziemi Jeleniogórskiej
19.30 - obrady plenarne, spotkanie integracyjne, poczęstunek kawowy, wymiana doświadczeń.

20.10.2012 - sobota
7.30 - 8.00 - śniadanie
8.30 - 17.00 - wycieczki krajoznawcze z przewodnikiem:
  kod „A" - autokarowa: Kotlina Jeleniogórska (maksymalnie 45 osób)
  kod „B" - piesza: spacer po Karpaczu
  kod „C" - piesza górska: nieforsowny spacer do schroniska PTTK „Samotnia" przy Małym Stawie
18.00 - obiadokolacja
19.00 - prezentacja atrakcji Karkonoskiego Parku Narodowego
19.30 - obrady plenarne, wymiana doświadczeń, poczęstunek kawowy, spotkanie integracyjne.

21.10.2012 - niedziela
8.00 - 8.30 - śniadanie
9.00 - zakończenie Zlotu
10.00 - 14.00 - wycieczki krajoznawcze z przewodnikiem:
  kod „D" - autokarowa: Kotlina Jeleniogórska (maksymalnie 45 osób)
  kod „E" - wycieczka piesza: spacer po Karpaczu.

Zapraszają Organizatorzy


Regilamin (PDF)
Jak dojechać na zlot (PDF)
Karta zgłoszenia (DOC)