Rok 2020 będzie obfitował w wiele imprez, zarówno kulturalnych jak i krajoznawczych czy turystycznych. Jeśli chodzi o Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze najważniejszymi w roku przyszłym będą trzy wydarzenia.

Pierwsze to 70-ta rocznica powstania PTTK po połączeniu Polskiego Towarzystwa Turystycznego i Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w roku 1950.
Drugie to Kongres Krajoznawstwa Polskiego organizowany co dziesięć lat. Przyszłoroczny siódmy z kolei odbędzie się w Łodzi.

Trzecie to 50-ty Jubileuszowy CZAK.

50 ty CZAK 01
Foto: Anna Tęcza

Czak to najważniejsza impreza krajoznawcza w Polsce. Centralny Zlot Krajoznawców organizowany jest od pół wieku na zlecenie Komisji Krajoznawczej Zarządu Głównego PTTK przez jeden z oddziałów terenowych Towarzystwa. Ostatni raz na naszym terenie CZAK był organizowany w roku 1987 i odbywał się w Zgorzelcu.

Ponieważ Region Karkonoski a także patrząc szerzej Dolny Śląsk jest krainą o bardzo dużym nasyceniu obiektów zabytkowych, ciekawych okazów przyrodniczych, jest terenem o niespotykanym gdzie indziej nasyceniu wydarzeń historycznych postanowiliśmy jako Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” podjąć się zorganizowania jubileuszowego Zlotu w Jeleniej Górze. Pozwoli to nam na pokazanie krajoznawcom z całej Polski osiągnięć jakie są naszym udziałem oraz pochwalenie się walorami krajoznawczymi znajdującymi się na naszym terenie.

Poprzez organizację tak dużej imprezy chcemy zachęcić organizatorów turystyki by przy planowaniu swoich wyjazdów brali pod uwagę Dolny Śląsk. Tym bardziej, że traktując Jelenią Górę jako bazę wypadową można odwiedzać naszych sąsiadów Czechów czy Niemców.

Ponieważ Centralny Zlot Krajoznawców jest imprezą specyficzną nakierowaną przede wszystkim na krajoznawstwo przy jej organizacji musi brać udział cały sztab ludzi nie tylko mogących wesprzeć nas swoją wiedzą ale także takich, którzy będą chcieli podjąć się prac organizacyjnych, zwłaszcza, że impreza jest organizowana jako non profit czyli wszystko robimy za darmo.

50 ty CZAK 02
50 ty CZAK 03
Foto: Anna Tęcza

By wszystko przebiegało prawidłowo w niedzielę 25 sierpnia 2019 roku prezes Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze Krzysztof Tęcza spotkał się w Poznaniu z uczestnikami 49. Zlotu i odebrał z rąk przewodniczącego Komisji Krajoznawczej ZG PTTK Szymona Bijaka puchar przechodni upoważniający nasz Oddział do organizacji przyszłorocznego Zlotu.

Zapraszamy zatem do uczestnictwa w 50. Centralnym Zlocie Krajoznawców.

Krzysztof Tęcza