Regionalna Pracownia Krajoznawcza Karkonoszy
przy Związku Gmin Karkonoskich w Bukowcu

Ma zaszczyt zaprosić na:

Seminarium z okazji 2-giej rocznicy powstania
Regionalnej Pracowni Krajoznawczej Karkonoszy

28 stycznia 2017 roku (sobota), godzina 10.00
Miejsce: siedziba Związku Gmin Karkonoskich – pałac w Bukowcu

WSTEP WOLNY

ZwiazekGminKarkonoskich  Regionalna Pracownia Krajoznawcza Karkonoszy  pttk

Organizacja i prowadzenie Krzysztof Tęcza
Program

10.00 Przywitanie uczestników i rozpoczęcie sympozjum

Referaty zgłoszone na sympozjum:

  1. Krzysztof Tęcza – Regionalna Pracownia Krajoznawcza Karkonoszy i jej działalność w latach 2015-2016
  2. Grażyna Kolarzyk – Działalność Fundacji Doliny Ogrodów i Pałaców Kotliny Jeleniogórskiej w Bukowcu we współpracy ze Związkiem Gmin Karkonoskich
  3. Emil Pyzik – Mysłakowice – jedyna kolonia domów tyrolskich w Polsce
  4. Edward Wieczorek – Regionalne Pracownie Krajoznawcze w strukturach PTTK a krajoznawstwo w Polsce i regionie

Przerwa kawowa i dyskusja
Po spotkaniu dla chętnych spacer na wieżę widokową w Bukowcu

palakt seminarium 28012017

Regionalna Pracownia Krajoznawcza Karkonoszy

przy Związku Gmin Karkonoskich w Bukowcu

Ma zaszczyt zaprosić na:

Seminarium z okazji 2-giej rocznicy powstania

Regionalnej Pracowni Krajoznawczej Karkonoszy

28 stycznia 2017 roku (sobota), godzina 10.00

Miejsce: siedziba Związku Gmin Karkonoskich – pałac w Bukowcu

WSTEP WOLNY

Organizacja i prowadzenie Krzysztof Tęcza

Program

10.00 Przywitanie uczestników i rozpoczęcie sympozjum

Referaty zgłoszone na sympozjum:

1.     Krzysztof Tęcza – Regionalna Pracownia Krajoznawcza Karkonoszy i jej działalność w latach 2015-2016

2.     Grażyna Kolarzyk – Działalność Fundacji Doliny Ogrodów i Pałaców Kotliny Jeleniogórskiej w Bukowcu we współpracy ze Związkiem Gmin Karkonoskich

3.     Emil Pyzik – Mysłakowice – jedyna kolonia domów tyrolskich w Polsce

4.     Edward Wieczorek – Regionalne Pracownie Krajoznawcze w strukturach PTTK a krajoznawstwo w Polsce i regionie

Przerwa kawowa i dyskusja

Po spotkaniu dla chętnych spacer na wieżę widokową w Bukowcu