Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze, kultywujący tradycje, dorobek i zwyczaje PTTK, szkolący przewodników sudeckich nieprzerwanie od 1953 r., posiadający stałe upoważnienie Wojewody Dolnośląskiego do prowadzenia szkolenia przewodników turystycznych, górskich (Decyzja nr 6/99 z dnia 11.10.1999 r.) przyjmuje zapisy na kurs dla kandydatów na przewodników turystycznych, górskich na obszar Sudetów III klasy.

znak R 4W poniedziałek, 5 sierpnia zakończono znakowanie nowego szlaku rowerowego „Łużyce-Bory” o długości 62 km biegnącego od Bolesławca do Kliczkowa, z wykorzystaniem 12 km nowej drogi rowerowej po byłym torowisku od Kruszyna do Raciborowic oraz 13 km przez Bory Dolnośląskie z Krępnicy do Kliczkowa. Inicjatorem przedsięwzięcia jako „Partner Wiodący” była Gmina Bolesławiec, która do współpracy zaprosiła Gminy: Warta Bolesławicka, Osiecznica  i Miasto Bolesławiec oraz partner z Niemic: Miasto Bernsdorf. Projekt pt. „Łużyce-Bory, rowerem przez kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo pogranicza” zostało dofinansowane z Programu Interreg Polska-Saksonia. Projektantem tras był Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze, a wykonawcą znakowania była firma PUH „M&M” S.C. M. Zgodziński, R. Zgodziński z Bolesławca. Zadanie, oprócz oznakowania szlaku, obejmuje także wydanie map turystycznych, wykoanie portalu internetowego, aplikacji do smartfonu, infrastruktury towarzyszącej: wiaty, ławki i tablice informacyjne.

No to w drogę, na rowery.....

link do artykułu w GW: wroclaw.wyborcza.pl