16 października 2018 roku w Kruszynie koło Bolesławca zorganizowano konferencję poświęconą inauguracji wspólnego projektu pn. „Łużyce – Bory, rowerem przez kulturowe i przyrodnicze tereny pogranicza”. Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020.

Konferencja dotycząca projektu budowy ścieżki rowerowej 01
Foto: Krzysztof Tęcza

„Łużyce – Bory” – to nazwa wspólnego projektu trasy rowerowej prowadzącej od dworca kolejowego w Bolesławcu przez tereny gmin: Bolesławiec, Warta Bolesławiecka, Osiecznica do zamku w Kliczkowie. Projekt jest realizowany przez Gminę Bolesławiec przy współpracy z gminami Warta Bolesławiecka, Osiecznica, Gmina Miejska Bolesławiec oraz miastem Bernsdorf.

Całkowity koszt projektu to prawie 6,5 mln zł. Dofinansowanie z UE wynosi 85% czyli prawie 5,5 mln. Nowa trasa to ponad 62 km, na których rowerzyści będą mogli obejrzeć m.in.: 1 zamek, 5 pałaców, 9 kościołów, 7 parków podworskich, zabytkowe domy szachulcowe, ale także odwiedzą Bory Dolnośląskie i poznają obszar Natura 2000. Oczywiście to nie wszystko. Oprócz tego turyści poznają wiele nowo wybudowanych punktów ułatwiających im pokonanie trasy czy przyjemny odpoczynek.

Przybyli do Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kruszynie zanim wysłuchali referatów osób uczestniczących w projekcie mogli obejrzeć prace wykonane przez dzieci. Pokazały one jak można się cieszyć na samą wieść o podjęciu prac zmierzających do budowy nowych ścieżek rowerowych. Zobaczymy jakie prace powstaną po zakończeniu tej inwestycji?

Aby zrealizować tak duży projekt nie wystarczą same chęci. Oczywiście są one bardzo ważne ale to dopiero początek. Przygotowanie stosownych projektów oraz poczynienie wszystkich uzgodnień to lata wytężonej pracy. Aby to pokazać podam tylko, że prace nad projektem zaczęto w roku 2011 od dokonania stosownych zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. W tym samym roku podpisano umowę partnerską z miastem Bernsdorf w Niemczech.

W roku 2012 dokonano pierwszej prezentacji koncepcji budowy szlaku rowerowego Kliczków – Grodziec. W kolejnych latach dokonano zmian w planach miejscowych dla wsi Kruszyn i Łaziska oraz przystąpiono do przebudowy drogi wojewódzkiej nr 297 i budowy obwodnicy Bolesławca. Dopiero w roku 2017 możliwe było złożenie wniosku o dofinansowanie realizacji tego projektu. W maju 2018 roku ogłoszono wyniki naboru do programu i zakwalifikowano projekt do dofinansowania.

Konferencja dotycząca projektu budowy ścieżki rowerowej 02
Foto: Krzysztof Tęcza

W dniu dzisiejszym miało miejsce uroczyste podpisanie projektu przez partnerów co pozwala na szybką realizację tego zamierzenia. A jest to na tyle istotne, że celem projektu jest osiągnięcie poprawy atrakcyjności oferty turystycznej na polsko-saksońskim pograniczu.

Konferencja dotycząca projektu budowy ścieżki rowerowej 03
Foto: Krzysztof Tęcza

Konferencja dotycząca projektu budowy ścieżki rowerowej 04
Foto: Krzysztof Tęcza

Jak na razie widać, wszystkim partnerom projektu nie brakuje zapału do pracy. Jest więc szansa na terminową jego realizację. Aby jednak nowy szlak rowerowy zbudowano zgodnie ze sztuką i przepisami prawa ogłoszono przetarg na opracowanie oznakowania szlaku i jego wykonanie. Dlatego w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie”, który to wygrał wspomniany przetarg i będzie wykonawcą zakreślonych w nich prac. Nasze doświadczenie jak i działalność w ramach turystyki kolarskiej przedstawił Andrzej Mateusiak.

Krzysztof Tęcza