Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze, kultywujący tradycje, dorobek i zwyczaje PTTK, szkolący przewodników sudeckich nieprzerwanie od 1953 r., posiadający stałe upoważnienie Wojewody Dolnośląskiego do prowadzenia szkolenia przewodników turystycznych, górskich (Decyzja nr 6/99 z dnia 11.10.1999 r.) przyjmuje zapisy na kurs dla kandydatów na przewodników turystycznych, górskich na obszar Sudetów III klasy.

Plumlow, 2 września 2017 r.

Komisja Geocachingu PTTK Oddział „Sudety Zachodnie”
ul. 1 Maja 86, 58-500 Jelenia Góra
tel. 075 7525851, tel./fax 075 7523627, www.pttk-jg.pl

Konferencja Programowa Geocachingu

Na podstawie Regulaminu Komisji Geocachingu Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze z dnia 26 czerwca 2014 r., Komisja zwołała Konferencję Programową Geocachingu w dniu 2 września 2017 r. od godziny 12:00 przy okazji Giga wydarzenia Great Moravia 2017, na terenie Campingu Žralok w Plumlowie koło Prościejowa na Morawach w Republice Czeskiej – dokładne współrzędne N 49° 27.680 E 017° 00.730.

W czasie Konferencji omówiono dotychczasową działalność Komisji oraz wybrano skład Komisji na kolejną kadencję w składzie:
Tomasz Łuszpiński – przewodniczący,
Anita Pachała – zastępca przewodniczącego,
Paweł Wojtczak – członek.

Przewodniczący Komisji Geocachingu
Tomasz Łuszpiński, tel. +48 602 418810