Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze, kultywujący tradycje, dorobek i zwyczaje PTTK, szkolący przewodników sudeckich nieprzerwanie od 1953 r., posiadający stałe upoważnienie Wojewody Dolnośląskiego do prowadzenia szkolenia przewodników turystycznych, górskich (Decyzja nr 6/99 z dnia 11.10.1999 r.) przyjmuje zapisy na kurs dla kandydatów na przewodników turystycznych, górskich na obszar Sudetów III klasy.

W dniu 4 czerwca 2014 roku odbyło się zebranie założycielskie Komisji Geocachingu przy Oddziale PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze. Uczestniczyli w nim: Bartosz Bogucki, Barbara Rodziewicz, Tomasz Łuszpiński, Tomasz Cichoń, Krzysztof Cichoń, Marcin Roszak, Wojciech Ciech, Dawid Karmelita oraz Adam Rodziewicz (sekretarz ZO) i Krzysztof Tęcza (wiceprezes ZO). Wstępnie omówiono zasady działania komisji oraz przedstawiono projekt nowej odznaki. Po długiej dyskusji wybrano spośród obecnych skład komisji. Na przewodniczącego powołano Tomka Łuszpińskiego (tel. 602418810). Jego zastępcą został Marcin Roszak (tel. 531400135), a trzecim członkiem komisji został Tomasz Cichoń.

GEOCACHINGZarząd Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze, na swoim posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2014 roku, uchwałą nr 3/XX/2014, powołał nową jednostkę programową Oddziału pod nazwą Komisja Geocachingu. Tą samą uchwałą zatwierdzono regulamin Komisji. Tym samym powstała pierwsza w Polsce Komisja Geocachingu w strukturze PTTK.

Członkowie Komisji Geocachingu postanowili promować tę formę turystyki we wszystkich jej formach, przy wykorzystaniu różnych portali, przy pomocy wielu instytucji oraz z pomocą wszystkich zainteresowanych użytkowników geocachingu. Do głównych zadań Komisji zaliczono: realizację projektu Geocaching Dookoła Jeleniej Góry, realizację projektu Korona Sudetów Polskich, popularyzację geocachingu głównie wśród dzieci i młodzieży, w tym przez organizację wycieczek, komunikację z różnymi instytucjami i mediami.

W stanu na dzień 14 grudnia 2014 r. na terenie Polski znajduje się na portalu geocaching.pl 18088 aktywnych skrzynek (opencaching.pl 23805), w tym najwięcej w województwie dolnośląskim 3263 (oc 2158), w tym 696 w powiecie jeleniogórskim oraz 109 na terenie Jeleniej Góry. Liczba użytkowników gwałtownie rośnie, co spowodowane jest głównie masowym dostępem do przenośnych urządzeń wyposażonych w GPS, czyli nawigację satelitarną.

Pełne sprawozdanie do pobrania