I Indywidualny Turystyczny Rajd Motorowy PTTK "Szlakiem Błogosławionego Jana Pawła II w Polsce - 2014"
odsłon - 1455
środa, 02 lipca 2014 18:20

I INDYWIDUALNY TURYSTYCZNY RAJD MOTOROWY PTTK
„SZLAKAMI BŁOGOSŁAWIONEGO JANA PAWŁA II
W POLSCE – 2014”


REGULAMIN RAJDU

SZLAKAMI BLOGOSLAWIONEGO JANA PAWLA II
Kraków – Bazylika Świętego Floriana.


KOMISJA TURYSTYKI MOTOROWEJ
ZO PTTK „SUDETY ZACHODNIE” W JELENIEJ GÓRZE

 1. Organizator rajdu: Komisja Turystyki Motorowej Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze.
 2. Kierownictwo rajdu:
  • Komandor: Jan Tyczyński.
  • Sekretarz: Maria Marcinkowska.
 3. Sponsorzy imprezy:
  • Zarząd Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze.
  • Wydawnictwo Turystyczne „PLAN” w Jeleniej Górze.
 4. Cele rajdu:
  • Poznawanie miejscowości, kościołów, klasztorów i sanktuariów, miejsc, w których odprawiał nabożeństwa, pracował, przebywał i wypoczywał Błogosławiony Jan Paweł II.
  • Poznawanie kościołów, w których znajdują się relikwie Błogosławionego Jana Pawła II.
  • Poznawanie miejsc, związanych z osobą Błogosławionego Jana Pawła II, np. kościoły, szkoły, szpitale, itp., którym nadano jego imię.
  • Poznawanie miejsc, w których upamiętniono i uhonorowano Karola Wojtyłę, księdza, późniejszego biskupa, kardynała, Papieża Jana Pawła II, w postaci tablic okolicznościowych, pomników i innych form, np. nazwy ulic, rond, placów, itp.
  • Poznawanie kultury chrześcijańskiej i historii kościoła w Polsce.
  • Poznawanie muzeów kościelnych i klasztornych w Polsce.
  • Poznawanie zabytków znajdujących się na liście UNESCO.
  • Poznawanie zabytków klasy europejskiej w Polsce.
  • Poznawanie skansenów i muzeów etnograficznych w Polsce.
  • Poznawanie parków narodowych w Polsce.
  • Poznawanie polskich pomników historii.
  • Upowszechnianie krajoznawstwa wśród turystów zmotoryzowanych.
 5. Termin rajdu: Rajd trwać będzie w okresie od 1 lutego do 31 października 2014 r.
 6. Warunki uczestnictwa w rajdzie, opłata na pokrycie kosztów realizacji imprezy:
  • Uczestnikami mogą być indywidualni turyści zmotoryzowani, którzy dokonają opłaty i prześlą wypełnione karty zgłoszenia.
  • Maksymalnie załoga może liczyć 5 osób.
  • Opłata na pokrycie kosztów realizacji imprezy wynosi 25 zł od załogi.
  • Opłatę tę należy dokonać przelewem na konto PTTK Oddział „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze, nr: BZ WBK S.A. 61 1090 1926 0000 0005 1400 0193, z dopiskiem „Jan Paweł II”.
  • Zgłoszenie i ksero dowodu opłaty na pokrycie kosztów realizacji imprezy należy przesłać na adres: PTTK Oddział „Sudety Zachodnie”, ul. 1 – go Maja nr 86, 58 – 500 Jelenia Góra, tel. 75 – 752 – 58 – 51, w terminie do 30 września 2014 r., e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
  • Uczestnicy rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie.
  • Z chwilą wpływu zgłoszenia do tut. Oddziału i opłaty na wskazane konto, organizator rajdu przesyła „Kartę rajdową”.
 7. Punktacja rajdu:
  • Za potwierdzone, bezpośrednie uczestnictwo w uroczystej kanonizacji Błogosławionego Jana Pawła II w Watykanie, w dniu 27.04.2014 r., z opisem - 500 pkt.
  • Za potwierdzone zwiedzanie miejsc, w których odprawiał nabożeństwa, pracował, przebywał i wypoczywał Błogosławiony Jan Paweł II, z opisem - 10 pkt.
  • Za potwierdzone zwiedzanie miejsc, w których znajdują się relikwie Błogosławionego Jana Pawła II, z opisem                -  10 pkt.
  • Za potwierdzone poznawanie miejsc, związanych z osobą Błogosławionego Jana Pawła II, np. kościoły, które noszą jego wezwanie, szkoły, szpitale, lub którym nadano jego imię z opisem -  10 pkt.
  • Za potwierdzone poznawanie miejsc, w których uhonorowano Karola Wojtyłę, księdza, późniejszego biskupa, kardynała, Papieża Jana Pawła II, w postaci tablic, pomników i innych form, np. nazwy ulic, rond, itp., z opisem -   5 pkt.
  • Za potwierdzone zwiedzanie kościelnego, klasztornego muzeum, skarbca, wystawy stałej, czasowej z opisem -  10 pkt.
  • Za potwierdzony udział w wędrówce górskiej, pieszej, rowerowej, wycieczce motorowej, samochodowej, w spływie kajakowym szlakami Błogosławionego Jana Pawła II, z opisem – punktacja wg regulaminów poszczególnych rodzajów turystyki kwalifikowanej.
  • Za dostarczone i podpisane zdjęcie lub widokówkę zwiedzanego miejsca związanego z Błogosławionym Janem Pawłem II, max 1 zdjęcie danego obiektu - 5 pkt.
  • Za potwierdzone pieczątką zwiedzanie zabytku UNESCO, zabytku klasy europejskiej, pomnika historii, z opisem -  15 pkt.
  • Za potwierdzone zwiedzanie muzeum, skansenu, muzeum etnograficznego, wystawy etnograficznej, z opisem -  15 pkt.
  • Za potwierdzone zwiedzanie parku narodowego w Polsce, z opisem -  15 pkt.
  • Za potwierdzony udział w imprezie motorowej PTTK, do 10 imprez    -  10 pkt.
 8. Uwagi do punktacji i potwierdzeń:
  • W ramach uczestnictwa w rajdzie należy zwiedzić, co najmniej  2 miejsca związane z Błogosławionym z Janem Pawłem II.
  • Potwierdzenie pobytu należy uzyskać w kościele, klasztorze, sanktuarium, miejscowości związanej w jakikolwiek sposób z Błogosławionym Janem Pawłem II.
  • Potwierdzenie pobytu należy uzyskać u organizatora imprezy motorowej, program imprezy motorowej przesłać w załączeniu do karty rajdowej, pieczątka PTM.
  • Potwierdzeniem zwiedzania muzeum jest potwierdzenie uzyskane w muzeum, kościele, klasztorze, sanktuarium, miejscowości, u organizatora imprezy motorowej.
  • Zabytki UNESCO i klasy europejskiej, parki narodowe, muzea etnograficzne, skanseny w Polsce wg wykazu zawartego w książeczce wycieczkowej MOT, wydanej przez Komisję Turystyki Motorowej PTTK z opisami oraz inne muzea etnograficzne, skanseny w Polsce.
  • Pomniki historii w Polsce, zgodnie z rozporządzeniami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Uwzględnione będą obiekty – zabytki z wykazu UNESCO na świecie z opisami.
  • Uwzględnione będą miejsca pobytu Błogosławionego Jana Pawła II znajdujące się poza obecnymi granicami Polski, na terenach dawnych ziem Polski – Kresów wraz z opisami.
  • Uwzględnione będą miejsca pobytu Błogosławionego Jana Pawła II znajdujące się poza obecnymi granicami Polski wraz z opisami.
  • Nadesłane zdjęcia i widokówki należy opisać lub przesłać na kartach rajdowych.
  • Polskie pomniki historii nie będą jednocześnie uwzględniane jako zabytki UNESCO i klasy europejskiej.
  • Bilety wstępu i pieczątki wklejone do kart rajdowych, nie będą uznawane jako potwierdzenie pobytu w zwiedzanym zabytku.
  • Do punktacji będą brane pod uwagę tylko oryginalne karty rajdowe lub ich kserokopie.
 9. Obowiązki uczestnika. Po zakończeniu rajdu, karty rajdowe wraz z opisami i zdjęciami należy przesłać na adres organizatora, tj. Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze, ul. 1 – go Maja 86, 58 – 500 Jelenia Góra, w terminie do dnia 10 listopada 2014 r. Do przesyłki należy dołączyć znaczek na przesyłkę zwrotną.
 10. Świadczenia organizatora. Po zakończeniu i podsumowaniu rajdu załoga uczestnicząca w rajdzie otrzyma:
  • Sprawozdanie z rajdu i listę załóg biorących udział w imprezie.
  • Plakietkę rajdową.
  • Dyplomy dla załóg sklasyfikowanych na miejscach 1 – 6.
  • Nagrody dla załóg sklasyfikowanych na miejscach 1 – 3.3
  • Upominki dla załóg sklasyfikowanych na miejscach 4 – 12.
 11. Postanowienia końcowe:
  • Rajd został zarejestrowany pod numerem     /2014 przez KTM PTTK.
  • Kierownictwo rajdu zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.
  • Karty rajdowe wraz z załącznikami i zdjęciami uczestników pozostają  w dokumentacji organizatora rajdu.
  • Organizator rajdu nie ponosi odpowiedzialności cywilnej w przypadku szkód powstałych w czasie trwania rajdu na osobie lub mieniu.
 12. Załącznik: Karta zgłoszenia. 

Komandor rajdu:
Jan Tyczyński
PTM Nr 3638

 


Regulamin i karta zgłoszenia PDF