IV Indywidualny Turystyczny Rajd Motorowy PTTK "Szlakiem Ewangelickiej Architektury Sakralnej w Polsce - 2014"
odsłon - 1344
środa, 02 lipca 2014 18:02

IV INDYWIDUALNY TURYSTYCZNY RAJD MOTOROWY PTTK
„SZLAKIEM EWANGELICKIEJ ARCHITEKTURY SAKRALNEJ
W POLSCE – 2014”


REGULAMIN RAJDU

SZLAKIEM EWANGELICKIEJ ARCHITEKTURY SAKRALNEJ
Kamienna Góra – dawny ewangelicki Kościół Łaski
– obecnie rzymskokatolicki, parafialny p.w. Matki Bożej Różańcowej.

KOMISJA TURYSTYKI MOTOROWEJ
ODDZIAŁU PTTK „SUDETY ZACHODNIE” W JELENIEJ GÓRZE

Organizator: Komisja Turystyki Motorowej Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze.

 1. Kierownictwo rajdu:
  • Komandor: Jan Tyczyński.
  • Sekretarz: Maria Marcinkowska.
 2. Sponsorzy imprezy:
  • Zarząd Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze.
  • Wydawnictwo Turystyczne „PLAN” w Jeleniej Górze.
 3. Cele rajdu:
  • Poznawanie obiektów ewangelickiej architektury sakralnej w Polsce.
  • Poznawanie kultury i historii ewangelików w Polsce.
  • Poznawanie zabytków UNESCO i klasy europejskiej w Polsce i na świecie.
  • Poznawanie skansenów i muzeów etnograficznych w Polsce.
  • Poznawanie parków narodowych w Polsce.
  • Poznawanie polskich pomników historii.
  • Upowszechnianie krajoznawstwa wśród turystów zmotoryzowanych.
 4. Termin rajdu: Rajd trwać będzie w okresie od 1 lutego do 31 października 2014 r.
 5. Warunki uczestnictwa w rajdzie, opłata na pokrycie kosztów realizacji imprezy:
  • Uczestnikami mogą być indywidualni turyści zmotoryzowani, którzy dokonają opłaty i prześlą wypełnione karty zgłoszenia.
  • Maksymalnie załoga może liczyć 5 osób.
  • Opłata na pokrycie kosztów realizacji imprezy wynosi 25 zł od załogi.
  • Opłatę tę należy dokonać przelewem na konto PTTK Oddział „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze, nr: BZ WBK S.A. 61 1090 1926 0000 0005 1400 0193, z dopiskiem „Ewangelicka architektura sakralna  w Polsce”.
  • Zgłoszenie i ksero dowodu opłaty na pokrycie kosztów realizacji imprezy należy przesłać na adres: PTTK Oddział „Sudety Zachodnie”, ul. 1 – go Maja nr 86, 58 – 500 Jelenia Góra, tel. 75 – 752 – 58 – 51,  w terminie do 30 września 2014 r., e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
  • Uczestnicy rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie.
  • Z chwilą wpływu zgłoszenia do tut. Oddziału i opłaty na wskazane konto, organizator rajdu przesyła „Kartę rajdową”.
 6. Punktacja rajdu:
  • Za potwierdzony pieczątką pobyt i zwiedzane obiektów ewangelickiej architektury sakralnej, w tym użytkowanych przez inne wyznania oraz użytkowane przez osoby prawne i prywatne, z opisem - 30 pkt.
  • Za potwierdzony pieczątką pobyt i zwiedzane innych obiektów ewangelickiej architektury, np. szkoła, pastorówka, kantorówka, cmentarz, pomnik, tablica pamiątkowa, itp., z opisem        - 10 pkt.
  • Za dostarczone i podpisane zdjęcie lub widokówkę zwiedzanego obiektu ewangelickiej architektury sakralnej, max 1 zdjęcie danego obiektu -   5 pkt.
  • Za potwierdzone pieczątką zwiedzanie zabytku UNESCO, zabytku klasy europejskiej, polskiego pomnika historii, z opisem - 15 pkt.
  • Za potwierdzone zwiedzanie skansenu, muzeum lub wystawy etnograficznej, z opisem - 15 pkt.
  • Za potwierdzone zwiedzanie parku narodowego w Polsce,  z opisem - 15 pkt.
  • Za potwierdzony udział w imprezie motorowej organizowanej przez PTTK, max. 10 imprez - 10 pkt.
  • Za potwierdzony udział w imprezie kulturalnej organizowanej w dawnym lub obecnym ewangelickim obiekcie sakralnym,  np. koncert, z opisem, max. 10 imprez - 10 pkt.
 7. Uwagi do punktacji i potwierdzeń:
  • W ramach uczestnictwa w rajdzie należy zwiedzić, co najmniej 2 obiekty ewangelickiej architektury sakralnej w Polsce.
  • Potwierdzenie pobytu należy uzyskać w danym obiekcie, w danej miejscowości.
  • Potwierdzenie pobytu należy uzyskać u organizatora imprezy motorowej, kserokopię programu – regulaminu imprezy motorowej dołączyć do karty rajdowej.
  • Zabytki UNESCO i klasy europejskiej, parki narodowe, muzea etnograficzne, skanseny w Polsce wg. wykazu zawartego w książeczce wycieczkowej MOT, wydanej przez Komisję Turystyki Motorowej PTTK z opisami oraz inne muzea etnograficzne, skanseny w Polsce, również z opisami.
  • Polskie pomniki historii, zgodnie z rozporządzeniami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Uwzględnione będą obiekty – zabytki z wykazu UNESCO, znajdujące się poza granicami Polski wraz z opisami.
  • Nadesłane zdjęcia i widokówki należy opisać i przesłać na kartach rajdowych.
  • Polskie pomniki historii, nie będą jednocześnie uwzględniane jako zabytki UNESCO i klasy europejskiej.
  • Do punktacji będą brane pod uwagę tylko oryginalne karty rajdowe  i ich kserokopie.
 8. Obowiązki uczestnika. Po zakończeniu rajdu, karty rajdowe wraz z opisami i zdjęciami należy przesłać na adres organizatora, tj. Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze, ul. 1 – go Maja 86, 58 – 500 Jelenia Góra, w terminie do dnia 10 listopada 2014 r. Do przesyłki należy dołączyć znaczek na przesyłkę zwrotną.
 9. Świadczenia organizatora. Po zakończeniu i podsumowaniu rajdu załoga otrzyma:
  • Sprawozdanie z rajdu i listę załóg biorących udział w imprezie.
  • Plakietkę rajdową dla załóg sklasyfikowanych.
  • Dyplomy dla załóg sklasyfikowanych.
  • Nagrody dla załóg sklasyfikowanych na miejscach 1 – 3.
  • Upominki dla załóg sklasyfikowanych na miejscach 4 – 12.
 10. Postanowienia końcowe:
  • Rajd został zarejestrowany pod numerem      /2014 przez KTM ZG PTTK.
  • Kierownictwo rajdu zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.
  • Karty rajdowe wraz ze zdjęciami pozostają w dokumentacji organizatora rajdu.
  • Organizator rajdu nie ponosi odpowiedzialności cywilnej w przypadku szkód powstałych w czasie trwania rajdu na osobie lub mieniu.
 11. Załącznik: Karta zgłoszenia.                

Komandor rajdu:
Jan Tyczyński
PTM Nr 3638

 


Regulamin i karta zgłoszenia PDF