Sprawozdanie szczegółowe z przebiegu II Indywidualnego Turystycznego Rajdu Motorowego PTTK „Szlakiem ewangelickiej architektury sakralnej w Polsce – 2012".
odsłon - 2203
czwartek, 16 maja 2013 21:08

 1. Regulamin II Indywidualnego Turystycznego Rajdu Motorowego PTTK „Szlakiem ewangelickiej architektury sakralnej w Polsce – 2012", opracowany został przez Przodownika Turystki Motorowej, Górskiej i Pieszej PTTK, Przewodnika Sudeckiego – Jana Tyczyńskiego.
 2. Regulamin II Indywidualnego Turystycznego Rajdu Motorowego PTTK „Szlakiem ewangelickiej architektury sakralnej w Polsce – 2012", został zaakceptowany przez Komisję Turystyki Motorowej oraz Zarząd Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie" w Jeleniej Górze.
 3. Termin rajdu. II Indywidualny Turystyczny Rajd Motorowy PTTK „Szlakiem ewangelickiej architektury sakralnej w Polsce – 2012", odbywał się w okresie od 01.02.2012 r. do 31.10.2012 r.
 4. Załogi zgłoszone do II Indywidualnego Turystycznego Rajdu Motorowego PTTK „Szlakiem ewangelickiej architektury sakralnej w Polsce – 2012". Do rajdu zgłosiło się 10 załóg z 22 uczestnikami, reprezentujące województwa: dolnośląskie: 8 załóg – 19 uczestników, w tym 4 uczestników liczących poniżej 16 lat, mazowieckie: 1 załoga – 1 uczestnik, opolskie: 1 załoga – 2 uczestników.
  Załoga Nr 1:
  1) Jan Tyczyński, Jelenia Góra, województwo dolnośląskie,
  2) Barbara Tyczyńska, Jelenia Góra, województwo dolnośląskie,
  3) Anna Tyczyńska, Jelenia Góra, województwo dolnośląskie,
  Załoga Nr 2:
  4) Artur Szuszkiewicz, Piechowice, województwo dolnośląskie,
  5) Renata Szuszkiewicz, Piechowice, województwo dolnośląskie,
  6) Kamil Szuszkiewicz, Piechowice, województwo dolnośląskie, /do 16 lat/,
  7) Adam Szuszkiewicz, Piechowice, województwo dolnośląskie, /do 16 lat/,
  8) Oliwer Szuszkiewicz, Piechowice, województwo dolnośląskie, /do 16 lat/,
  Załoga Nr 3:
  9) Jan Pacześniak, Wrocław, województwo dolnośląskie,
  10) Zofia Pacześniak, Wrocław, województwo dolnośląskie,
  Załoga Nr 4:
  11) Piotr Szczodrak, Jelenia Góra, województwo dolnośląskie,
  12) Dorota Szczodrak, Jelenia Góra, województwo dolnośląskie,
  13) Oliwia Szczodrak, Jelenia Góra, województwo dolnośląskie, /do 16 lat/,
  Załoga Nr 5:
  14) Zdzisław Orlik, Jelenia Góra, województwo dolnośląskie,
  15) Irena Orlik, Jelenia Góra, województwo dolnośląskie,
  Załoga Nr 6:
  16) Stanisław Wańczyk, Marciszów, województwo dolnośląskie,
  Załoga Nr 7:
  17) Mirosław Szumski, Warszawa, województwo mazowieckie,
  Załoga Nr 8:
  18) Marian Kuc, Jelenia Góra, województwo dolnośląskie,
  Załoga Nr 9:
  19) Georg Grosch, Prudnik, województwo opolskie,
  20) Teresa Malada, Prudnik, województwo opolskie,
  Załoga Nr 10
  21) Jan Jagielski, Jelenia Góra, województwo dolnośląskie,
  22) Maria Jagielska, Jelenia Góra, województwo dolnośląskie.
 5. Załogi uczestniczące w rajdzie. W rajdzie uczestniczyło 5 załóg z 14 uczestnikami, reprezentującymi województwa: dolnośląskie: 4 załóg – 12 uczestników, opolskie: 1 załoga – 2 uczestników. W imprezie uczestniczyło 3 uczestników liczących poniżej 16 lat.
  Załoga Nr 1:
  1) Jan Tyczyński, Jelenia Góra, województwo dolnośląskie,
  2) Barbara Tyczyńska, Jelenia Góra, województwo dolnośląskie,
  3) Anna Tyczyńska, Jelenia Góra, województwo dolnośląskie,
  Załoga Nr 2:
  4) Artur Szuszkiewicz, Piechowice, województwo dolnośląskie,
  5) Renata Szuszkiewicz, Piechowice, województwo dolnośląskie,
  6) Kamil Szuszkiewicz, Piechowice, województwo dolnośląskie, /do 16 lat/,
  7) Adam Szuszkiewicz, Piechowice, województwo dolnośląskie, /do 16 lat/,
  8) Oliwer Szuszkiewicz, Piechowice, województwo dolnośląskie, /do 16 lat/,
  Załoga Nr 3:
  9) Jan Pacześniak, Wrocław, województwo dolnośląskie,
  10) Zofia Pacześniak, Wrocław, województwo dolnośląskie,
  Załoga Nr 9:
  11) Georg Grosch, Prudnik, województwo opolskie,
  12) Teresa Malada, Prudnik, województwo opolskie,
  Załoga Nr 10
  13) Jan Jagielski, Jelenia Góra, województwo dolnośląskie,
  14) Maria Jagielska, Jelenia Góra, województwo dolnośląskie.
 6. W wymaganym terminie do Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie" w Jeleniej Górze 5 załóg rajdowych przysłało swoje karty rajdowe.
 7. Do dnia 30 listopada 2012 r. również nie wpłynęły pozostałe karty rajdowe.
 8. Kierownictwo rajdu przeprowadziło weryfikację przysłanych przez uczestników rajdu „Kart rajdowych", dokonało wnikliwej oceny tych kart oraz sporządziło dla poszczególnych załóg rajdowych „Karty oceny załogi rajdowej nr..".
 9. Po przeprowadzonej weryfikacji kart rajdowych i dokonaniu wnikliwej oceny kolejność załóg jest następująca:
  1) Jan Tyczyński, Jelenia Góra, województwo dolnośląskie – 4470 pkt.
  2) Artur Szuszkiewicz, Piechowice, województwo dolnośląskie – 1985 pkt.
  3) Jan Pacześniak, Wrocław, województwo dolnośląskie – 295 pkt.
  4) Georg Grosch, Prudnik, województwo opolskie – 260 pkt.
  5) Jan Jagielski, Jelenia Góra, województwo dolnośląskie – 200 pkt.
 10. Załogi, które nie przysłały do weryfikacji kart rajdowych w terminie do dnia 30.11.2012 r.:
  1) Piotr Szczodrak, Jelenia Góra, woj. dolnośląskie – brak kart rajdowych.
  2) Zdzisław Orlik, Jelenia Góra, woj. dolnośląskie – brak kart rajdowych.
  3) Stanisław Wańczyk, Marciszów, woj. dolnośląskie – brak kart rajdowych.
  4) Mirosław Szumski, Warszawa, woj. mazowieckie – brak kart rajdowych.
  5) Marian Kuc, Jelenia Góra, woj. dolnośląskie – brak kart rajdowych.
 11. W ramach rajdu jego uczestnicy zwiedzili 345 obiektów, w tym:
  • 106 kościołów ewangelickich,
  • 80 innych obiektów ewangelickich, takich jak: pastorówki, kantorówki, dawne szkoły ewangelickie, dawne cmentarze ewangelickie,
  • przysłali 138 zdjęć i widokówek obiektów ewangelickiej architektury sakralnej,
  • 56 zabytków UNESCO lub klasy europejskiej,
  • 94 skanseny lub muzea etnograficzne,
  • 8 parków narodowych,
  • uczestniczyli w 23 imprezach motorowych,
  • uczestniczyli w imprezie kulturalnej w ewangelickim obiekcie.

Opracował: Jan Tyczyński, Jelenia Góra, 07.12.2012 r.


Sprawozdanie PDF