XLIII Centralny Zlot Krajoznawców CZAK 2013
odsłon - 3017
czwartek, 27 czerwca 2013 21:00

Regionalny Oddział PTTK w Białymstoku

Komisja Krajoznawcza ZG PTTK w Warszawie

pttk PTTK Bialystok CZAK 2013

XLIII Centralny Zlot Krajoznawców
CZAK 2013
Białystok–Supraśl, 21–25.08.2013 r.

 1. Cele programowe Centralnego Zlotu Krajoznawców
  Założeniem CZAK 2013 jest
  • wymiana doświadczeń i poglądów środowisk krajoznawców polskich
  • promocja wielokulturowości i różnorodności przyrodniczej regionu podlaskiego
  • popularyzacja mniej znanych walorów przyrodniczo-kulturowych, miejscowości i obiektów regionu podlaskiego
  • uczczenie rocznic 500-lecia województwa podlaskiego, 150-lecia Powstania Styczniowego, 20-lecia Biebrzańskiego Parku Narodowego i 25-lecia Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej
  • promocja PTTK jako wiodącej organizacji pozarządowej w zakresie krajoznawstwa i turystyki

 2. Patronat honorowy CZAK 2013
  Wojewoda Podlaski
  Prezydent Miasta Białegostoku
  Starosta Powiatu Białostockiego
  Burmistrz Supraśla
  Prezes Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej
  Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku
  Dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego
  Dyrektor Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej

 3. Organizatorzy Zlotu
  Regionalny Oddział PTTK w Białymstoku
  Komisja Krajoznawcza ZG PTTK w Warszawie

 4. Współpraca
  • Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
  • Urząd Miasta Białegostoku
  • Starostwo Powiatowe w Białymstoku
  • Urząd Miasta i Gminy Supraśl
  • Biebrzański Park Narodowy
  • Narwiański Park Narodowy
  • Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej
  • Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku
  • Nadleśnictwo Krynki
  • Nadleśnictwo Supraśl
  • Nadleśnictwo Czarna Białostocka
  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku
  • Muzeum Podlaskie w Białymstoku
  • Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna
  • Uniwersytet w Białymstoku

 5. Komitet organizacyjny Zlotu
  Komandor Zlotu – Dariusz Kużelewski
  Wicekomandor Zlotu – Anna Sierpińska
  Członkowie – Andrzej Grygoruk, Monika Hołubowicz, Paweł Kamiński, Joanna Kurzawa, Katarzyna Pierwienis-Laskowska, Waldemar Sieradzki, Adam S. Szepiel, Izabela Szymańska

 6. Termin i miejsce Zlotu
  21–25.08.2013 Białystok–Supraśl

  Miejsce noclegów, wyżywienia oraz spotkań i prelekcji
  Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bukowisko"
  Supraśl, ul. J. Piłsudskiego 64
  Pokoje 2–3–4–osobowe z pełnym węzłem sanitarnym

 7. Biuro Zlotu
  REGIONALNY ODDZIAŁ PTTK w BIAŁYMSTOKU
  ul. L. Waryńskiego 30, 15-461 Białystok
  tel./fax 85 7445650; tel. 85 7445560
  www.bialystok.pttk.pl, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 8. Warunki uczestnictwa
  CZAK jest imprezą przeznaczoną dla wszystkich członków PTTK, ze szczególnym uwzględnieniem krajoznawców i instruktorów krajoznawstwa PTTK. Uzupełnieniem Zlotu są spotkania pozwalające rozszerzyć wiedzę i doskonalące warsztat krajoznawczy każdego turysty.

  Aby uczestniczyć w CZAK należy
  • nadesłać pocztą elektroniczną lub tradycyjną wypełnioną kartę zgłoszenia (do 30 czerwca 2013 r.)
  • dokonać wpłaty wpisowego w wysokości stosownej do posiadanych uprawnień PTTK z dopiskiem „CZAK 2013" na konto Regionalnego Oddziału PTTK w Białymstoku; kopię (ksero lub skan) dowodu wpłaty należy dołączyć do zgłoszenia na CZAK

 9. Wpisowe
  • Zasłużeni Instruktorzy Krajoznawstwa (ZIK) 510,00
  • Instruktorzy Krajoznawstwa Polski (IKP) 540,00
  • pozostali członkowie kadry programowej PTTK 570,00
  • członkowie PTTK 600,00
  • pozostałe osoby 650,00
  Organizatorzy potwierdzą e-mailem lub pisemnie przyjęcie na CZAK 2013 w ciągu dwóch tygodni od ostatecznego terminu przyjmowania zgłoszeń.

 10. Dodatkowa odpłatność
  • Uczestnictwo w wycieczce przedzlotowej nad Biebrzę
  • Uczestnictwo w wycieczce przedzlotowej na Suwalszczyznę
  • Uczestnictwo w wycieczce przedzlotowej do Grodna
  • Wiza na Białoruś
  • Dodatkowe noclegi 19.08.2013 i 20.08.2013
  • Dodatkowe wyżywienie 19.08.2013 i 20.08.2013

 11. Świadczenia w ramach wpisowego
  • zakwaterowanie i wyżywienie od obiadu 21.08.2013 do obiadu 25.08.2013
  • przejazdy autokarem na trasach krajoznawczych CZAK,
  • opieka przewodnika, wstępy do zwiedzanych obiektów,
  • udział w forum krajoznawczym i sesjach popularnonaukowych,
  • pamiątkowa odznaka CZAK 2013, materiały krajoznawcze,
  • ubezpieczenie uczestników na czas trwania zlotu.

 12. Program Zlotu
  19.08.2013 (poniedziałek)

  16.00 – otwarcie Recepcji Zlotu
  Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bukowisko"
  Supraśl, ul. J. Piłsudskiego 64

  20.08.2013 (wtorek)
  6.00–7.00 śniadanie
  7.00 wyjazd na trasy wycieczek przedzlotowych
  od 10.00 przyjmowanie uczestników Zlotu
  ok. 20.00 powrót do miejsca zakwaterowania uczestników wycieczek przedzlotowych
  20.00–21.00 obiadokolacja

  21.08.2013 (środa)
  7.00–8.00 śniadanie
  8.15 wyjazd grup do Białegostoku
  9.00–14.00 zwiedzanie Białegostoku
  14.00–15.00 obiad w miejscu otwarcia Zlotu
  15.00–19.00 uroczyste otwarcie Zlotu
  • powitanie uczestników
  • wystąpienia przedstawicieli władz i zaproszonych gości
  • sesja krajoznawcza
  • przerwa kawowa (17.00 –17.30)
  • Forum Krajoznawców – przedstawienie działalności KK ZG PTTK
  w okresie od CZAK 2012 do CZAK 2013
  20.00 uroczysta kolacja w miejscu zakwaterowania

  22.08.2013 (czwartek)
  8.00–9.00 śniadanie
  9.00–11.00 sesja krajoznawcza
  11.00–19.00 wyjazd grup na trasy krajoznawcze CZAK
  19.00–23.00 biesiada w terenie i powrót do miejsca zakwaterowania

  23.08.2013 (piątek)
  8.00–9.00 śniadanie
  9.00–11.00 sesja krajoznawcza
  11.00–19.00 wyjazd grup na trasy krajoznawcze CZAK
  19.00–23.00 biesiada w terenie i powrót do miejsca zakwaterowania

  24.08.2013 (sobota)
  8.00–9.00 śniadanie
  9.00–11.00 sesja krajoznawcza
  11.00–19.30 wyjazd grup na trasy krajoznawcze CZAK
  19.30–23.00 biesiada i powrót do miejsca zakwaterowania

  25.08.2013 (niedziela)
  8.00–9.00 śniadanie
  9.00–12.00 sesja krajoznawcza i zakończenie CZAK 2013
  12.00–13.00 obiad i wyjazd uczestników

 13. Informacje końcowe:
  • miejsca parkingowe są dostępne nieodpłatnie na terenie Ośrodka „Bukowisko"
  • osobom zgłoszonym, a nieobecnym na CZAK 2013 wpisowe nie będzie zwracane;
  • z ważnych powodów mogą nastąpić odstępstwa od programu CZAK 2013;
  • interpretacja treści regulaminu należy wyłącznie do kierownictwa Zlotu

 14. Kurs dla kandydatów na Instruktorów Krajoznawstwa PTTK
  • Kurs zostanie zorganizowany na zlecenie Komisji Krajoznawczej PTTK w dniach 16–19.08.2013 r. w Supraślu. Kierownik kursu – Kol. Ryszard Wrzosek.
  • Szczegółowe informacje znajdą się w odrębnej ulotce.
  • Uczestników kursu prosimy o przygotowanie krótkiej prezentacji (slajdy lub pokaz multimedialny) ilustrującej własne dokonania krajoznawcze.
  • Mile widziane są autorskie publikacje turystyczno-krajoznawcze.

Trasy XLIII CZAK 2013
(K– obiekt znajduje się w Kanonie Krajoznawczym Polski)

Trasy przedzlotowe 20.08.2013 (wtorek)

Do bagien, fortyfikacji i nietoperzy
godz. 7.00–20.00 Supraśl – Białystok – Knyszyn (miejsce zgonu ostatniego króla
z dynastii Jagiellonów – Zygmunta Augusta; Muzeum Regionalne – Dom Piaseckich) – Osowiec-Twierdza (K) (zwiedzanie carskiej twierdzy oraz Centrum Edukacji i Zarządzania i Terenowego Ośrodka Edukacyjnego Biebrzańskiego Parku Narodowego (K)) – przejazd „Carskim Traktem" przez dolny basen bagien do Laskowca (doły potorfowe, wieża widokowa, kładka „Długa Luka") – Góra Strękowa nad Narwią (K) – Białystok – Supraśl

Bratnie miasto Grodno
godz. 7.00–20.00 Supraśl – Grodno (m.in. Stary i Nowy Zamek, katedra rzymskokatolicka p.w. św. Franciszka Ksawerego, kościół pobernardyński p.w. Znalezienia Krzyża Świętego, kościół Zwiastowania NMP, kościół franciszkański p.w. Matki Bożej Anielskiej, cerkiew p.w. Borysa i Gleba, kościół ewangelicko-augsburski p.w. św. Jana, zespół budowli wzniesionych przez Antoniego Tyzenhausa, dom-muzeum Elizy Orzeszkowej, cmentarz farny z grobem Elizy Orzeszkowej) – Supraśl

Suwalszczyzna – kraina jak baśń
godz. 7.00–20.00 Supraśl – Suwałki (Muzeum im. Marii Konopnickiej (K)) – wejście na Górę Cisową (K) – Błaskowizna (Jez. Hańcza (K)) – Głazowisko Bachanowo (K) – punkt widokowy w Turtulu(K) (siedziba Suwalskiego Parku Krajobrazowego) – Krzywe (Wigierski Park Narodowy (K)) – Klasztor pokamedulski w Wigrach (K) – Sejny (zespół klasztorny dominikanów (K)) – Supraśl

Trasy zlotowe

Białystok – kolebka języka esperanto – 21.08.2013 (środa)
m.in.: założenia pałacowo-ogrodowe Branickich (K), Pałacyk Gościnny, katedra rzymskokatolicka, kościół św. Rocha (K), katedra prawosławna, rynek, Muzeum Podlaskie w ratuszu (K), fragment Szlaku Esperanto i Wielu Kultur, przejażdżka po Białymstoku

Puszcza Knyszyńska i Szlak Tatarski – 22.08.2013 (czwartek) oraz 23.08.2013 (piątek)
(dwa autokary każdego dnia)
Supraśl (K) – Kopna Góra (arboretum) – Poczopek (Silvarium) – Krynki – Kruszyniany – meczet i mizar (K) – Szlak Ekumeniczny nad Zalewem Ozierany – Supraśl

Śladami prawosławia w Dolinie Górnej Narwi i okolicach – 22.08.2013 (czwartek)
oraz 23.08.2013 (piątek)
(dwa autokary każdego dnia)
Supraśl – Białystok – Zwierki – Ryboły – „Kraina Otwartych Okiennic" (Puchły, Trześcianka) – Narew – zbiornik Siemianówka – Michałowo – Supraśl

Pograniczem podlasko-mazowieckim – 24.08.2013 (sobota)
Supraśl – Choroszcz (Muzeum Wnętrz Pałacowych (K)) – Narwiański Park Narodowy (K) (Suraż, Waniewo, Kurowo) – Jeżewo Stare – Tykocin (K) – Białystok – Supraśl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

REGIONALNY ODDZIAŁ PTTK w BIAŁYMSTOKU
ul. L. Waryńskiego 30, 15-461 Białystok
tel./fax 85 7445650; tel. 85 7445560
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
www.bialystok.pttk.pl
Konto: PKO BP S.A. I Oddział w Białymstoku
81 1020 1332 0000 1902 0322 8202

CZAK 2013


Regulamin CZAK 2013 (PDF)
Karta zgłoszenia