I Lwóweckie Spotkania Krajoznawcze
odsłon - 1938
czwartek, 17 marca 2011 21:21
Dnia 5 marca 2011 roku miały miejsce I Lwóweckie Spotkania Krajoznawcze, zorganizowane przez Komisję Krajoznawczą przy Oddziale PTTK w Lwówku Śląskim. Współorganizatorem była Biblioteka Pedagogiczna. Jest to pomysł na aktywizację miejscowej społeczności, poprzez ukazywanie w ciekawy sposób historii miasta, prezentowanie zabytków architektury, poruszanie tematyki przyrodniczej oraz organizowanie różnego rodzaju wystaw. Aby zachęcić do włączenia się w taką działalność młodzież, oprócz prelekcji czy pogadanek organizowane będą spacery krajoznawcze. Pomysł jest taki, że poznane podczas wycieczek obiekty, będą później, właśnie podczas spotkań, omawiane nieco szerzej. Uczestniczące w nich osoby opiszą swoje wrażenia i wyjaśnią wątpliwości, jakie nasunęły im się przy zwiedzaniu. A ponieważ w zebraniach wezmą udział osoby znające omawiane zagadnienia, udzielą one stosownych wyjaśnień. By jednak zdobyte wiadomości nie zatarły się w pamięci, padła propozycja wydawania Zeszytów Krajoznawczych.
ILSK_01 ILSK_02

Pierwsze spotkanie otworzył jego pomysłodawca, Paweł Idzik, kierujący pracami oddziałowej Komisji Krajoznawczej. Uczestniczyli w nim także Elżbieta Sienkiewicz, Kierownik Biblioteki Pedagogicznej; Wojciech Król, Prezes Oddziału PTTK oraz Krzysztof Tęcza, członek Komisji Krajoznawczej Zarządu Głównego PTTK, który w imieniu KK wręczył legitymacje nowo mianowanym Instruktorom Krajoznawstwa Regionu. Otrzymali je Paweł Idzik i Wojciech Król. Następnie kol. Tęcza powiedział kilka słów o istocie krajoznawstwa i roli Instruktorów Krajoznawstwa w życiu turystycznym. Ponieważ spojrzenie, właśnie pod kątem krajoznawczym, bardzo wzbogaca turystykę, jest ono niezwykle ważne i nierozerwalnie związane z ruchem turystycznym. I nieważne jaka by to była dyscyplina turystyki. Bowiem w każdej dyscyplinie nie-zbędne są informacje krajoznawcze. Bez nich nasze doznania byłyby niepełne. A zauważalne jest rosnące wciąż pragnienie zdobywania nowej wiedzy. Bo tylko to pozwoli na osiągnięcie stuprocentowego zadowolenia z odbytej wycieczki.

Ponieważ ruch krajoznawczy to także realizacja przez działaczy swoich pragnień i pomysłów, podjęto myśl zorganizowania w Lwówku Śląskim kolejnego seminarium krajoznawczego pod nazwą "Mijające krajobrazy Ziemi Lwóweckiej". Osobą odpowiedzialną za zorganizowanie i prawidłowy przebieg tej imprezy będzie Paweł Idzik, a pomagać mu w tym będzie Krzysztof Tęcza. Oczywiście każdy chętny do pomocy będzie mile widziany. W celu zobrazowania założeń takiego seminarium Krzysztof Tęcza zdał krótkie relacje z odbytych już spotkań, w Krakowie i Żarach, gdzie ukazano zmiany jakie zachodzą w krajobrazie naszego kraju. Niestety nie zawsze są to zmiany pozytywne. Dlatego ważnym jest organizowanie takich prezentacji, by uczulać wszystkich na te zmiany, co może przyczynić się do ograniczania ich złego oddziaływania na postrzeganie okolic miejsca naszego zamieszkania.

Ustalono, że seminarium odbędzie się 21 maja 2011 roku, a w najbliższym czasie dograne zostaną zarówno sprawy organizacyjne jak i pozyskane osoby, które wygłoszą referaty. Wstępnie przygotowano listę ciekawych tematów, co nie znaczy, że chętni nie będą mogli zaproponować swoich. Jesteśmy pewni, że nie zabraknie ani chcących wnieść swój wkład w przygotowanie imprezy, ani uczestników.

Tekst i foto: Krzysztof Tęcza

Relacja w formacie PDF