VII Rajd Wielodyscyplinowy „BÓBR 2009”
odsłon - 3799
poniedziałek, 04 maja 2009 11:30


Siedlęcin - 10 maja 2009 r.

 

Marsze na Orientację
(III runda Pucharu Dolnego Śląska w MnO 2009)
Rajd Rowerowy
Rajd Pieszy

 

  Impreza dofinansowana ze środków:
 • Województwa Dolnośląskiego
 • Powiatu Jeleniogórskiego
 • Miasta Jelenia Góra

 

REGULAMIN

 

Termin i miejsce

10 maja 2009 r. (niedziela) - Siedlęcin

Organizator

PTTK Oddział „Sudety Zachodnie" 58-500 Jelenia Góra ul. 1 Maja 86,
tel. 075-7525851, tel/fax. 075-7523627, email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Kierownictwo Imprezy

Komandor Rajdu: Andrzej Mateusiak
Kierownik tras InO: Adam Rodziewicz
Budowa tras InO: Bartłomiej Wąsowski, Marcin Misiewicz
Kierownik trasy kolarskiej - Jan Jabłoński
Kierownik trasy pieszej - Włodzimierz Bayer

Cel imprezy
 • Upowszechnianie i popularyzowanie turystyki kwalifikowanej
 • Zachęcanie do aktywnego spędzania czasu
 • Rozegranie III rundy Pucharu Dolnego Śląska w MnO 2009
 • Promocja walorów krajoznawczych Parku Krajobrazowego Doliny Bobru
Uczestnictwo

W rajdzie uczestniczyć mogą wszyscy chętni turyści, którzy zgłoszą swoje uczestnictwo w regulaminowym terminie, wpłacą wpisowe i zobowiążą się do przestrzegania niniejszego regulaminu, postanowień komunikatu technicznego, postanowień Karty Turysty oraz poleceń organizatorów.

Program imprezy

od godz. 7.30 - 8.30 przyjmowanie uczestników marszów na orientację w sekretariacie zlokalizowanym w miejscu startu - dawny ośrodek „Juventur" w Jeleniej Górze, przy drodze do Dziwiszowa
8.30 - otwarcie i odprawa techniczna dla trasy InO
9.00 - start uczestników trasy InO do etapów I i II.
od 14.00 - przejazd uczestników MnO do bazy rajdu (Wieża Rycerska w Siedlęcinie)
od 14.30 - możliwość zwiedzania wieży rycerskiej
15.00 - 16.00 - przybycie do bazy uczestników z trasy kolarskiej i pieszej
15.00 - 17.00 - ognisko i pieczenie kiełbasek (baza imprezy)
ok. 18.00 - uroczyste zakończenie rajdu

Zasady przeprowadzenia konkurencji
 1. Marsze na orientację - zgodnie z zasadami współzawodnictwa i punktacji ZG PTTK oraz Regulaminem Pucharu Dolnego Śląska w Marszach na Orientację. Obowiązują następujące kategorie wiekowe:
  TS - ur. 1989 r. i wcześniej (2 etapy dzienne) - zespoły 1-2 osobowe
  TJ - ur. 1990 - 1992 r. (2 etapy dzienne) - zespoły 1 -2 osobowe
  TM - ur. 1993 - 1995 r. (2 etapy dzienne) - zespoły 2 osobowe. W wyjątkowych przy-padkach, za zgodą Sędziego Głównego, zespoły 1 osobowe.
  TD - ur. 1996 r. i później (2 etapy dzienne) - zespoły 2 osobowe. W wyjątkowych przy-padkach za zgodą Sędziego Głównego zespoły 1 i 3 osobowe.
  TP- trasa dla początkujących wiek i skład zespołów dowolny (1etap bez prowadzonej klasyfikacji i nagród).
  Uczestnicy zgłaszają się bezpośrednio na miejsce startu, które zlokalizowane jest na terenie dawnego Ośrodka „Juventur" w Jeleniej Górze - przy trasie wylotowej z Jeleniej Góry na Złotoryję. Dojazd MZK nr 10 z Dworca PKP w Jeleniej Górze o godz. 7.55 lub własnym środkiem transportu wg. mapy dojazdowej.
 2. Rajd Rowerowy - Uczestnicy - (obowiązkowo w kaskach, rowery sprawne technicznie posiadające oświetlenie) pokonują trasę ok. 35 km: Jelenia Góra - Maciejowa - Dziwiszów - Płoszczynka - Siedlęcin. Jazda po opieką przewodnika sudeckiego.
  Powrót: Siedlęcin - Perła Zachodu - Bobrowy Jar - Jelenia Góra. Start: godz. 9.00 przy PTTK.
 3. Rajd Pieszy - uczestnicy pokonają trasę ok. 13 km: Jelenia Góra - Osiedle "Zabobrze" - Jeżów Sudecki - kościół Św. Michała Archanioła - dom "Gwarków" - Góra Srebrna (497m) - Płoszczynka - Góra Wapienna (507m) - wieś Siedlęcin - wieża Książęca. Start godz. 9.00 przy PTTK .
Świadczenia dla uczestników
 • Poczęstunek międzyetapowy na mecie etapu I MnO,
 • Ognisko i kiełbaska do upieczenia w bazie imprezy
 • Znaczek okolicznościowy
 • Komplet materiałów startowych
 • Upominki, dyplomy dla najlepszych w poszczególnych kategoriach
 • Punkty do Odznak Turystyki Kwalifikowanej
Zgłoszenia

Do dnia 06 maja 2009 r. (termin otrzymania zgłoszenia, a nie wysłania) pisemnie na adres PTTK Oddział „Sudety Zachodnie" w Jeleniej Górze ul. 1 Maja 86, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub osobiście w biurze organizatora z podaniem rodzaju trasy, Imion i Nazwisk uczestników i opiekunów, adresów zamieszkania, numerów PESEL oraz nr leg. PTTK i adresu emaliowego opiekuna grupy.

 

Wpisowe:

Marsze na Orientację:
Kategorie TS i TJ: 15,- Kategoria TM i TD: 8,- Kategoria TP: 5,-
Rajd rowerowy i pieszy:
10,- osoby dorosłe; 5,- uczniowie
Wpisowe należy wpłacać w kasie organizatora, zwykłym przekazem pocztowym na adres dla zgłoszeń lub na konto organizatora BZ WBK I Oddział Jelenia Góra nr 61 1090 1926 0000 0005 1400 0193 w terminie do dnia 06 maja 2009 r. Zgłoszenie uważa się za dokonane w momencie wpłynięcia wpisowego.

 

Postanowienia końcowe
 • Wszystkich uczestników obowiązuje przestrzeganie Karty Turysty, niniejszego regula-minu oraz poleceń organizatorów.
 • Osobom zgłoszonym a nieobecnym na imprezie nie przysługuje prawo zwrotu wpiso-wego.
 • Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. Organizatorzy zapewniają ubezpie-czenie NW jedynie dla członków PTTK z aktualnie opłaconymi składkami w ramach centralnego ubezpieczenia PTTK (nr leg. należy podać w zgłoszeniu).
 • Za rzeczy skradzione lub zagubione w czasie imprezy organizatorzy nie ponoszą od-powiedzialności.
 • Osoby niepełnoletnie zostaną przyjęte na zawody jedynie pod opieką osoby pełnolet-niej. Opiekunowie grup min. 10 osobowych nie płacą wpisowego pod warunkiem rze-czywistego sprawowania opieki nad dziećmi (brak możliwości samodzielnego startu). Opiekunowie startujący opłacają wpisowe na normalnych warunkach.
 • Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatorów.

 

Zdobywaj odznaki turystyczne PTTK

 

bobr_2009_dkino pttk_logo

 

ROK 2009 - ROKIEM MŁODZIEŻY W PTTK

Regulamin w formacie PDF