Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział „Sudety Zachodnie"
w Jeleniej Górze

XVI OGÓLNOPOLSKIE
MARSZE NA ORIENTACJĘ

„PUCHAR WAGAROWICZA"

Puchar wagarowicza 2013

I runda Pucharu Dolnego Śląska w Marszach na Orientację 2013 r.

SIEDLĘCIN 23-24 marca 2013 r.

PROTOKÓŁ
KOŃCOWY

IMPREZA DOFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW:

Jezow Sudecki
Gminy Jeżów Sudecki
Logo JGcdr9
Miasta Jelenia Góra
U.Marsz.Woj.Dolnolskiego
Wojeództwa Dolnośląskiego
Powiat Jeleniogórski
Powiatu Jeleniogórskiego

XV Ogólnopolskie Marsze na Orientację "Puchar Wagarowicza"
PROTOKÓŁ KOŃCOWY

 1. TERMIN I MIEJSCE: 23 - 24 marzec 2013 r. w Siedlęcinie

 2. ORGANIZATOR: PTTK Oddział "Sudety Zachodnie" w Jeleniej Górze

 3. WSPÓŁORGANIZATORZY:
  • Powiatowe Zrzeszenie LZS w Jeleniej Górze
  • Gminny Ludowy Klub Sportowy „Jeżów Sudecki" w Jeżowie Sudeckim
  • Rada Sołecka w Siedlęcinie

 4. IMPREZA FINANSOWANA ZE ŚRODKÓW:
  • Województwa Dolnośląskiego
  • Miasta Jelenia Góra
  • Powiatu Jeleniogórskiego
  • Gminny Jeżów Sudecki

 5. ETAPY:
  Etap I kat. TE "Podwójne klawisze", autor: Małgorzata Desput
  Etap I kat. TS "Iron Man" autor: Marcin Desput
  Etap I kat. TJ "Iron Man", autor: Marcin Desput
  Etap I kat. TM "Księżyc", autor: Dawid Karmelita
  Etap I kat. TD "Saturn", autor: Dawid Karmelita
  Etap II kat. TE "Iron Man", autor: Marcin Desput
  Etap II kat. TS "Podwójne klawisze", autor: Małgorzata Desput
  Etap II kat. TJ "Podwójne Klawisze", autor: Małgorzata Desput
  Etap II kat. TM "Saturn", autor: Dawid Karmelita
  Etap II kat. TD "Księżyc", autor: Dawid Karmelita
  Etap III kat. TE "YIN-YANG", autor: Maciej Konieczko
  Etap III kat. TS "YIN-YANG", autor: Maciej Konieczko
  Etap III kat. TJ "YIN-YANG", autor: Maciej Konieczko
  kat. TP "Szybowisko", autor: Adam Rodziewicz
  Etap I kat. TN (nocny) "Wojskowa Przeprawa", autor: Maciej Konieczko

 6. KLASYFIKACJE:
  W trakcie zawodów obowiązywała tylko klasyfikacja zespołowa - suma pkt. przeliczeniowych zdobytych przez zespół w 3 (2) etapach. Dodatkowo z odrębną klasyfikacją przeprowadzono etap nocny dla uczestników z kategorii TM i TD określony jako kategoria TN.

 7. UCZESTNICTWO: do zawodów zgłosiło udział 237 uczestników. Wystartowało:
  10 zawodników w kat. TE, 10 zawodników w kat. TS, 9 zawodników w kat. TJ, 79 zawodników w kat. TM, 57 w kat. TD, 4 w kat. TP oraz 32 w kat. TN. Razem wystartowało 201 zawodników.

 8. WARUNKI ATMOSFERYCZNE: zawody odbyły się przy słonecznej, ale mroźnej pogodzie oraz dużej pokrywie śnieżnej.

 9. SĘDZIOWANIE I PUNKTACJA: zgodnie z Zasadami Punktacji ZG PTTK oraz Regulaminem Pucharu Dolnego Śląska w MnO

 10. ZESPÓŁ ORGANIZATORÓW:
  Kierownik Zawodów: Adam Rodziewicz (PInO)
  Sędzia Główny: Maciej Konieczko (PInO)
  Budowa tras: Zgodnie z pkt.5
  Sekretariat: Barbara Rodziewicz
  Sędziowanie: Janusz Błazków, Janusz Desput, Krzysztof Desput, Joanna Komorniczak, Dawid Karmelita, Małgorzata Desput, Agnieszka Wittig

 11. PROTESTY:
  Na imprezie wybrano komisję odwoławczą w składzie Krzysztof Ligienza, Marek Wąsowski, Tadeusz Sławiński. Jeszce przed rozpoczęciem zawodów wpłynął protest Jacka Wieszaczewskiego negujący możliwość zwiększenia limitu czasu o 10% zespołom kategorii TE, w których przynajmniej jeden z zawodników ukończył 50 lat. Protest został odrzucony, ze względu na fakt, iż kategoria ta obowiązuje jedynie w rozgrywkach Pucharu Dolnegom Śląska w Marszach na Orientację, którego regulamin nie ustala odmiennych zasad punktacji dla tej kategorii, a wręcz przeciwnie zgodnie z pkt. VI.3 Regulaminu PDŚl. w MnO imprezy zaliczane do Pucharu Dolnego Śląska muszą być rozgrywane zgodnie z Zasadami Punktacji ustalonymi przez KInO ZG PTTK.

KIEROWNIK ZAWODÓW
Adam Rodziewicz
SĘDZIA GŁÓWNY
Maciej Konieczko

 


Pełny protoków z wynikami (PDF)