Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział „Sudety Zachodnie"
w Jeleniej Górze
oraz
Klub Turystyki Kwalifikowanej
„ŁAPIGUZ" w Siedlęcinie

ZAPRASZAJĄ NA

XVI OGÓLNOPOLSKIE
MARSZE NA ORIENTACJĘ
„PUCHAR WAGAROWICZA"

Puchar wagarowicza 2013

I runda Pucharu Dolnego Śląska w Marszach na Orientację 2013 r.

SIEDLĘCIN 23-24 marca 2013 r.

REGULAMIN

ORGANIZATOR

PTTK Oddział „Sudety Zachodnie" w Jeleniej Górze - Klub Turystyki Kwalifikowanej „ŁAPIGUZ" w Siedlęcinie.
pttk KTK LAPIGUZ

WSPÓŁORGANIZATORZY

 • Powiatowe Zrzeszenie LZS w Jeleniej Górze
 • GLKS „Jeżów Sudecki" w Jeżowie Sudeckim
 • Rada Sołecka w Siedlęcinie
LZS

IMPREZA DOFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW:

 • Województwa Dolnośląskiego
 • Powiatu Jeleniogórskiego
 • Miasta Jelenia Góra
 • Gminy Jeżów Sudecki
U.Marsz.Woj.Dolnolskiego Powiat Jelenia Gra Logo JGcdr9 Jezow Sudecki

ZESPÓŁ GŁÓWNYCH ORGANIZATORÓW:

Kierownik Imprezy
Sędzia Główny
Budowa Tras

- Adam Rodziewicz (PInO)
- Maciej Konieczko (PInO)
- Maciej Konieczko (PInO) oraz zespół Organizatorów InO pod kierunkiem Adama Rodziewicza (PInO) w składzie: Desput Marcin, Desput Małgorzata, Karmelita Dawid

CEL IMPREZY:

 •  upowszechnianie turystycznych marszów na orientację
 • prezentacja walorów krajoznawczych Gminy Jeżów Sudecki i Powiatu Jeleniogórskiego
 • · rozegranie pierwszej rundy Pucharu Dolnego Śląska w Marszach na Orientację 2013.

FORMA, ETAPY, KATEGORIE:

TE – zgodnie ze składem ustalonym przez Dolnośląską Komisję InO ( 2 etapy dzienne i 1 nocny, zespoły 1 – 2 osobowe)
TS - urodzeni w 1993 r. i wcześniej (etapy i zespoły j.w.)
TJ - urodzeni w 1994 - 1996 r. (etapy i zespoły j.w.)
TM - urodzeni w 1997 – 1999 r. ( 2 etapy dzienne, zespoły 2 osobowe)
TD - urodzeni w 2000 r i później (2 etapy dzienne, zespoły 2 osobowe)
TN - urodzeni w 1997 i później (1 etap nocny, zespoły 2 osobowe)
TP - dla początkujących (1 etap dzienny, wiek i ilość osób w zespole dowolne) kategoria bez klasyfikacji i nagród.
Odstępstwa od w/w ilości osób w zespołach jedynie za zgodą Sędziego Głównego (w kategorii TD i TM zespół jednoosobowy w przypadku doświadczonego zawodnika oraz w kat. TD zespołu 3 osobowego w przypadku zawodników początkujących, przy czym w składzie takiego zespołu nie może być osoby, która zajęła miejsce 30 i wyższe w klasyfikacji końcowej Pucharu Dolnego Śląska w Marszach na Orientację 2012). Każdy z uczestników może startować tylko w jednej kategorii z wyjątkiem kategorii TN, w której mogą startować uczestnicy startujący w kat. TD i TM. W trakcie trwania imprezy składy zespołów nie mogą ulegać zmianie.

MAPA I TEREN:

Mapy nietypowe, miejscami unacześniane. Teren górzysty o zmiennej przebieżności, dużej ilości skał i drożni. Skala trudności etapów oraz pokonywanego terenu uzależniona jest od kategorii.

BAZA IMPREZY:

Świetlica Wiejska w Siedlęcinie ul. Długa 22 (centrum wsi). Dojazd do bazy:

 • MZK nr 5 (przystanek naprzeciw Teatru Dramatycznego w Jeleniej Górze) godz. 8.33. Cena biletu 4,80 zł.
 • Dojazd własnym transportem wg załączonej mapy.

PROGRAM IMPREZY:

19 marca 2013 r. (wtorek)

20.00 – definitywne zakończenie przyjmowania zgłoszeń

20 - 22 marca 2013 r. (środa, czwartek, piątek)

przygotowanie materiałów, list startowych oraz tras

23 marca 2013 r. (sobota)

8.00 – 8.45 – przyjmowanie uczestników w bazie imprezy, wydawanie materiałów startowych i świadczeń bez możliwości wprowadzania zmian. Dodatkowe zgłoszenia możliwe jedynie w przypadku rezygnacji ze startu innych uczestników.
9.00 – podsumowanie Pucharu Dolnego Śląska w MnO za rok 2012, uroczyste otwarcie zawodów i odprawa techniczna.
10.00 – wyjazd w teren zawodów
10.30 - start do E I i E II (miejsce startów i mety dla wszystkich kategorii zlokalizowane są w tym samym miejscu . Istnieje możliwość dojazdu parkowania oraz powrotu własnym pojazdem.
15.00 – 17.00 - ciepły posiłek (baza imprezy)
19.00 – odprawa techniczna przed etapem nocnym
19.30 – wyjazd na strat EIII (nocnego)
Ok. 24.00 zakończenie etapu nocnego

24 marca 2013 r. (niedziela)

8.00 – uroczyste zakończenie zawodów i rozdanie nagród
Do godz. 10.00 opuszczenie bazy

ŚWIADCZENIA:

 • znaczek okolicznościowy
 • poczęstunek na mecie E I
 • ciepły posiłek po etapach dziennych w bazie – nie dotyczy kat. TP i TN
 • komplet materiałów startowych
 • nagrody, medale i dyplomy dla najlepszych – nie dotyczy kat. TP.
 • pkt. do OInO 3 x 3 pkt (kat. TE,TS,TJ) 2 x 3 pkt. (kat. TM i TD), 1 x 3 pkt (kat. TN) oraz 1x 1 pkt (kat. TP)
 • ubezpieczenie NNW tylko dla członków PTTK.

OPŁATA NA POKRYCIE KOSZTÓW REALIZACJI IMPREZY:

Kategoria Przodownicy
InO
Członkowie
PTTK
Pozostali
Uczestnicy
TE 20,- 25,- 30,-
TS, TJ 15,- 20,- 25,-
TM, TD --- 8,- 12,-
TP,TN --- 3,- 5,-
Osoby korzystające ze zniżki w opłacie zobowiązane są do podania numeru legitymacji uprawniającej do zniżki i okazania legitymacji PTTK, z aktualnymi składkami, w biurze zawodów na żądanie organizatorów. Brak aktualnej legitymacji skutkować będzie koniecznością dopłaty. Przodownicy InO podają i okazują zarówno legitymację Przodownika, jak i aktualną legitymację PTTK.
Opłatę należy wpłacać przekazem pocztowym na adres: PTTK Oddział „Sudety Zachodnie" 58-500 Jelenia Góra ul. 1 Maja 86 lub przelewem na konto: BZ WBK I Oddział w Jeleniej Górze 61 1090 1926 0000 0005 1400 0193 z dopiskiem „Puchar Wagarowicza".
Zwolnienia z opłaty:

 • Tadeusz Sławiński - zwycięzca PDŚl. 2012 w kat.TS
 • Krzysztof Ligienza - zwycięzca PDŚl. 2012 w kat.TE
 • opiekunowie uczestników niepełnoletnich (1 na 10 osób) pod warunkiem zaznaczenia tego faktu w zgłoszeniu.

UWAGA!!! Opiekunowie startujący w zawodach wnoszą opłatę na ogólnych zasadach.
Uczestnicy kategorii TP, w ramach opłaty nie mają zabezpieczonego posiłku obiadowego. Można jednak to świadczenie wykupić za dodatkową opłatą (6,-) po uzgodnieniu z organizatorem.

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia na załączonej karcie zgłoszeń należy przesłać do dnia 19 marca 2013 r. godz. 20.00 pocztą na adres: Adam Rodziewicz, 58-506 Jelenia Góra ul. Moniuszki 7/42 lub pocztą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Za zgłoszenie uważa się przesłanie karty zgłoszeń wg. wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu wpisowego.
O dacie otrzymania zgłoszenia decyduje data wpływu poczty do organizatora, a nie data jej nadania (stempla pocztowego).
UWAGA!!! Ze względów organizacyjnych dnia 19 marca 2013 r. o godz. 20.00 nastąpi definitywne zamknięcie zgłoszeń.
Dodatkowe zgłoszenia będą możliwe jedynie w przypadku rezygnacji ze startu innych zgłoszonych w terminie uczestników.
Zgłoszenie na imprezę jest jednocześnie wyrażeniem zgody na przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu, jak również na gromadzenie, przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych dla potrzeb związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem niniejszej imprezy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Sędziowanie zgodnie z zasadami punktacji ZG PTTK i postanowieniami Regulaminu Pucharu Dolnego Śląska w MnO.
 • Osobom zgłoszonym a nieobecnym na imprezie nie przysługuje prawo do zwrotu wpisowego.
 • Wszystkich uczestników imprezy obowiązuje przestrzeganie Karty Turysty, Regulaminu Imprezy, regulaminu Pucharu Dolnego Śląska oraz poleceń organizatorów.
 • Osoby niepełnoletnie bez pełnoletniego opiekuna nie będą przyjęte na imprezę.
 • Za rzeczy zagubione w trakcie imprezy organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.
 • Organizatorzy zapewniają ubezpieczenie NNW dla członków PTTK posiadających aktualną legitymację i zgłoszonych zgodnie z wymogami niniejszego regulaminu i na wypełnionych oryginalnych kartach zgłoszeń stanowiących załącznik doniniejszego regulaminu. Pozostali uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
 • Interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatorów.
 • dodatkowe informacje : Adam Rodziewicz tel. (0-75) 75 410 22; 0-602 30 51 24, e-mail: rotour@poczta. onet.pl

ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W IMPREZIE

Mapa dojazdowa
Puchar wagarowicza 2013 mapa 01

Plan Siedlęcina
Puchar wagarowicza 2013 mapa 02

 


Regulamin PDF
Karta Zgłoszeń