Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział „Sudety Zachodnie"
w Jeleniej Górze

ZAPRASZA NA

 

XXXII Drużynowe Mistrzostwa Polski
w Turystycznych Imprezach na Orientację

(II runda Pucharu Polski w Marszach na Orientację 2009)

xxxiidmpwtino

 

Janowice Wielkie 20-22.03.2009 r.


Termin i miejsce zawodów

20 - 22 marca 2009 r. - Janowice Wielkie

Organizator

PTTK Oddział „Sudety Zachodnie" w Jeleniej Górze

Współorganizatorzy
 1. Gminny Zespół Szkół w Janowicach Wielkich
 2. KInO ZG PTTK Warszawa
Impreza współfinansowana ze środków:
 • Województwa Dolnośląskiego
 • Powiatu Jeleniogórskiego
Zespół Głównych Organizatorów

Kierownik Zawodów: Adam Rodziewicz
Z-ca Kierownika: Andrzej Mateusiak
Sędzia Główny: Krzysztof Ligienza
Kwatermistrz: Piotr Rostkowski
Budowa tras: Aleksandra Dąbrowska, Jacek Gdula, Damian Krajniak

Cel Imprezy
 • wyłonienie Drużynowych Mistrzów Polski w Turystycznych Imprezach na Orientację na rok 2009
 • rozegranie II rundy Pucharu Polski w Marszach na Orientację 2009
 • promocja i upowszechnianie imprez na orientację
 • promocja walorów krajoznawczych Rudaw Janowickich
 • promowanie aktywnego stylu życia i spędzania wolnego czasu
Forma, etapy, kategorie i klasyfikacje

TS - ur. 1989 r. i wcześniej (2 etapy dzienne + 1 etap nocny) - zespoły 2 osobowe
TJ - ur. 1990 - 1992 r. (etapy j.w) - zespoły 2 osobowe
TM - ur. 1993 i później (etapy j.w) - zespoły 2 osobowe.
Klasyfikacje:

 • zespołowa: suma pkt. przeliczeniowych zdobytych przez zespół w 3 etapach)
 • drużynowa: suma pkt. przeliczeniowych zdobytych przez wszystkie zespoły danej drużyny w 3 etapach). Drużyna składać się może maksymalnie z 2 zespołów w kat. TS, 2 zespołów w kat. TJ oraz 2 zespołów w kat. TM. Klasyfikowane będą drużyny składające się z co najmniej 3 zespołów. Za zgodą sędziego głównego możliwe jest dopuszczenie do składu drużyny jednego zespołu jednoosobowego.
 • Puchar Polski: klasyfikacja zespołowa DMP tylko w kategoriach TS i TJ
Mapa i teren

Mapy nietypowe, w zależności od kategorii odpowiednio przekształcone lub pozbawione niektórych elementów. Miejscowo unacześnione.

Baza zawodów

Gminny Zespół Szkół w Janowicach Wielkich ul. Partyzantów 4. Biuro zawodów czynne w bazie zawodów od godz. 16.00 dnia 20 marca 2009 r.
Dojazd do bazy:
Własny środek transportu - wg mapy dojazdowej
PKP - linia Wrocław - Jelenia Góra wg rozkładu jazdy

Program imprezy
20.03.2009 r. - piątek

od godz. 16.00 - przyjmowanie uczestników XXXII DMP w biurze imprezy, wydawanie materiałów startowych, weryfikacja i ustalenie ostatecznych składów drużyn
20.00 - zakończenie weryfikacji, opracowanie list startowych
20.30 - uroczyste otwarcie Mistrzostw i odprawa techniczna, wywieszenie list startowych
21.30 - wyjście w teren zawodów
Ok. 22.00 - start do Etapu I - godz. „0"

21.03.2009 r. - sobota

ok. 3.00 - zakończenie Etapu I DMP i powrót do bazy
9.00 - wyjazd w teren zawodów
9.30 - start do Etapu II i III DMP - godz. „0"
15.00 - 16.00 - obiad
16.00 - 18.00 - wycieczka krajoznawcza
20.00 - diaporama
21.00 - uroczyste zakończenie XXXII DMP

22.03.2009 r. - niedziela

7.00 - wyjazd uczestników zgłoszonych na XII Ogólnopolskie Marsze na Orientację „Puchar Wagarowicza" - zgłoszenia i wpisowe wg odrębnego regulaminu. Konieczność zabrania wszystkich rzeczy.
8.30 - 17.00 udział w XII OMnO „Puchar Wagarowicza"
do 10.00 - opuszczenie bazy DMP.

Świadczenia
 • posiłek międzyetapowy na mecie etapu II
 • obiad w dniu 21.03.2009 r.
 • noclegi 20/21/22.03.2009 r. w warunkach turystycznych (należy posiadać własny sprzęt - karimata, śpiwór ocieplony)
 • upominek okolicznościowy
 • komplet materiałów startowych
 • nagrody i dyplomy dla najlepszych zespołów w poszczególnych kategoriach oraz medale, puchary, dyplomy, tytuły, zaszczyty i satysfakcje dla najlepszych drużyn.
 • bezpłatny udział w wycieczce krajoznawczej oraz diaporamie
 • protokół dla każdej zgłoszonej jednostki/klubu
 • punkty do O InO: 3 x 5 pkt.
Zgłoszenia

na załączonej karcie zgłoszeń (najlepiej w formie elektronicznej mailem po wypełnieniu aktywnego pliku Excela) do dnia 11 marca 2009 r. (termin otrzymania zgłoszenia, a nie wysłania) na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. lub pocztą na adres Rodziewicz Adam ul. Moniuszki 7/42, 58 - 506 JELENIA GÓRA. Zgłoszenie uważa się za dokonane w momencie wpłaty wpisowego. Kopię dowodu wpłaty należy dołączyć do karty zgłoszenia.

Wpisowe
Kategoria TS TJ TM
Przodownicy InO 40,- 35,- ----
Członkowie PTTK 45,- 40,- 40,-
Pozostali uczestnicy 50,- 45,- 45,-
Warunkiem uzyskania zniżki dla przodowników InO lub członków PTTK jest wpisanie numerów legitymacji do karty zgłoszeń oraz okazanie ich w biurze zawodów.
Wpisowe należy wpłacać:
 • zwykłym przekazem pocztowym na adres dla zgłoszeń
 • przelewem na konto Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie" w Jeleniej Górze - BZ WBK S.A. nr 61 1090 1926 0000 0005 1400 0193 z dopiskiem „DMP 2009". Oryginał dowodu wpłaty należy posiadać na imprezie w celu okazania na żądanie organizatora.
UWAGA!!! Zgłoszenie po terminie skutkuje wzrostem wpisowego o 50% i nie gwarantuje pełnych świadczeń. Zgłoszenia po godz. 20.00 dnia 18.03.2009 będą przyjmowane jedynie pod warunkiem rezygnacji ze startu wcześniej zgłoszonych uczestników za podwójnym wpisowym. Osobom zgłoszonym a nieobecnym na imprezie nie przysługuje prawo zwrotu wpisowego, ani też przekazania go na rzecz innego uczestnika.
Zwolnienia z wpisowego
2 osoby - konkursy KInO ZGPTTK.
Postanowienia końcowe
 • sędziowanie zgodnie z zasadami punktacji oraz regulaminami ZG PTTK,
 • wszystkich uczestników obowiązuje przestrzeganie Karty Turysty, niniejszego regulaminu oraz poleceń organizatorów,
 • uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. Organizatorzy zapewniają, dla członków PTTK z aktualnie opłaconymi składkami, ubezpieczenie NNW w ramach centralnego ubezpieczenia PTTK pod warunkiem podania w zgłoszeniu numeru legitymacji PTTK i okazania jej w sekretariacie zawodów,
 • za rzeczy skradzione, zniszczone lub zagubione w czasie imprezy organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności,
 • osoby niepełnoletnie zostaną przyjęte na zawody jedynie pod opieką osoby pełnoletniej.
 • imprezy odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne,
 • interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatorów,
 • dodatkowe informacje: Adam Rodziewicz tel. 0602305124 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..