XXXV Drużynowe Mistrzostwa Polski w InO
odsłon - 2265
czwartek, 19 lipca 2012 06:40

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział „Sudety Zachodnie"
w Jeleniej Górze

ZAPRASZA NA

XXXV DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA
POLSKI W TURYSTYCZNYCH
IMPREZACH NA ORIENTACJĘ

VI runda Pucharu Polski w Marszach na
Orientację 2012

VI PPMO 01

JELENIA GÓRA
14-16 września 2012 r.

REGULAMIN

VI PPMO 02VI PPMO 03VI PPMO 04VI PPMO 05VI PPMO 06

ORGANIZATOR

Zarząd Główny PTTK – Komisja Imprez na Orientację
PTTK Oddział „Sudety Zachodnie" w Jeleniej Górze

VI PPMO 02VI PPMO 03

HONOROWY PATRONAT

· Prezydent Miasta Jeleniej Góry

IMPREZA DOFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW:

- Zarządu Głównego PTTK
VI PPMO 02
- Miasta Jelenia Góra
VI PPMO 04
- Województwa Dolnośląskiego
VI PPMO 05
- Powiatu Jeleniogórskiego
VI PPMO 06

ZESPÓŁ GŁÓWNYCH ORGANIZATORÓW:

Kierownik Imprezy - Adam Rodziewicz (PInO)
Sędzia Główny - Marek Wąsowski (PInO)
Kwatermistrz – Andrzej Mateusiak (PInO)
Sekretariat – Anna Glonek
Transport – Radosław Onyszkiewicz
Budowa Tras - Marek Wąsowski (PInO), Maciej Konieczko (PInO), Adam Pawłowicz (PInO)

CEL IMPREZY

· wyłonienie drużynowych mistrzów Polski w turystycznych imprezach na orientację,
· prezentacja walorów krajoznawczych Miasta Jelenia Góra i Powiatu Jeleniogórskiego,
· rozegranie szóstej rundy Pucharu Polski w Marszach na Orientację 2012,
· uczestnictwo w imprezach Września Jeleniogórskiego.

UCZESTNICTWO

 Drużynowe Mistrzostwa Polski w Turystycznych Imprezach na Orientację:
Startują drużyny reprezentujące klub, organizację lub województwo. W skład drużyny wchodzi maksymalnie:
- 2 zespoły w kategorii TS (uczestnicy urodzeni w roku 1992 i starsi)
- 2 zespoły w kategorii TJ (uczestnicy urodzeni w roku 1993 - 1995)
- 2 zespoły w kategorii TM (uczestnicy urodzeni w roku 1996 i młodsi)
Zespoły składają się z dwóch osób. W uzasadnionych przypadkach sędzia główny może dopuścić jeden zespół jednoosobowy w drużynie. Sklasyfikowane będą drużyny składające się z minimum 3 zespołów. Skład zespołów nie może ulegać zmianie w trakcie imprezy.

Puchar Polski:
Startują zespoły 1 – 2 osobowe w kategoriach:
- TS (uczestnicy urodzeni w roku 1992 i starsi)
- TJ (uczestnicy urodzeni w roku 1993 i młodsi)

ETAPY I KLASYFIKACJE:

 Drużynowe Mistrzostwa Polski w Turystycznych Imprezach na Orientację:
Prowadzona będzie klasyfikacja drużynowa, której podstawą będzie suma punktów przeliczeniowych zdobytych przez wszystkie zespoły wchodzące w skład drużyny we wszystkich etapach (2 etapy dzienne i 1 nocny)

Puchar Polski:
Klasyfikacja zespołowa - zostanie ustalona na podstawie sumy punktów przeliczeniowych uzyskanych przez poszczególne zespoły w 2 etapach dziennych i 1 etapie nocnym.

MAPA I TEREN:

 Mapy nietypowe, miejscami unacześniane. Teren górzysty o zmiennej przebieżności, dużej ilości skał i drożni oraz bogatej rzeźbie terenu. Skala trudności etapów oraz pokonywanego terenu uzależniona jest od kategorii.

BAZA IMPREZY:

 Bursa Szkolna nr 1 w Jeleniej Górze ul. Kilińskiego 5/7

PROGRAM IMPREZY:

 07 września 2012 r.

22.00 – definitywne zakończenie przyjmowania zgłoszeń

08 - 13 września 2012 r.

przygotowanie świadczeń, materiałów i list startowych, tras, itp.

14 września 2012 r. (piątek)

Od godz. 16.00 – przyjmowanie uczestników w bazie imprezy, kwaterowanie, wydawanie materiałów startowych i świadczeń bez możliwości wprowadzania zmian.
20.00 – uroczyste otwarcie Mistrzostw (baza), odprawa techniczna.
21.00 – wyjazd na start etapu 1

15 września 2012 r. (sobota)

0.30 – 3.00 – powroty z tras
8.00 – 9.00 – śniadanie (baza)
9.00 – wyjazd na start etapu 2
9.30-15.30 – rywalizacja na trasach
16.00 – 17.00 - obiad (baza)
17.00 – dla chętnych etap – niespodzianka (niezaliczany do DMP) lub wycieczka – spacer krajoznawczy z przewodnikiem po starówce Jeleniej Góry
21.00 - uroczyste zakończenie Mistrzostw

16 września 2012 r. (niedziela)

Do godz. 10.00 – wykwaterowanie
10.00 – wycieczka do Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze (na czas wycieczki możliwość pozostawienia bagaży w bazie imprezy)
UWAGA!!! W dniu 16 września 2012 r. w Lubaniu odbędą się zawody zaliczane do Pucharu Dolnego Śląska w Marszach na Orientację „Bukowa Góra" (odrębny regulamin).

ŚWIADCZENIA:

· upominek okolicznościowy (dla zgłoszonych w terminie do 31 sierpnia 2012 r.)
· poczęstunek na mecie etapu 2,
· śniadanie i obiad w dniu 15.09.2012 r. (stołówka bazy imprezy),
· zakwaterowanie w warunkach hotelowych bez konieczności zabierania własnej pościeli,
· komplet materiałów startowych,
· tytuł, splendor i satysfakcja dla najlepszych,
· nagrody, medale i dyplomy za zajęcie czołowych miejsc,
· pkt. do OInO 3 x 5 pkt,
· ubezpieczenie NNW tylko dla członków PTTK.

WPISOWE:
do 15 VIII
2012 r.
15-31 VIII
2012 r.
01-07 IX
2012 r.
po 08 IX
2012
Członkowie PTTK 65,- 70,- 80,- Brak możliwości
zgłoszenia
Pozostali
uczestnicy
70,- 75,-

Wpisowe należy wpłacać przekazem pocztowym na adres: PTTK Oddział „Sudety Zachodnie" 58-500 Jelenia Góra ul. 1 Maja 86 lub przelewem na k-to: BZ WBK I Oddział w Jeleniej Górze 61 1090 1926 0000 0005 1400 0193 z dopiskiem „DMP 2012". Kopię dowodu wpłaty wpisowego należy dołączyć do karty zgłoszenia. Uczestnicy opłacający wpisowe według stawek dla członków PTTK zobowiązani są do wpisania w kartę zgłoszenia numeru legitymacji PTTK, jak również do okazania jej w biurze zawodów. W przypadku braku legitymacji zostanie pobrana dopłata do stawki dla pozostałych uczestników. Jednostki lub osoby potrzebujące fakturę za wpisowe zaznaczają ten fakt w karcie zgłoszenia i podają dane do faktury w celu jej wcześniejszego przygotowania.

ZGŁOSZENIA:

 Zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie na oryginalnej karcie zgłoszeń z dołączonym pokwitowaniem wpłaty wpisowego. Oznacza to, że nie ma możliwości opłaty wpisowego na miejscu z wyjątkiem dopłat różnic. Kartę zgłoszenia wraz z pokwitowaniem wpłaty należy przesłać w określonych w pkt. „Wpisowe" terminach pocztą na adres: PTTK Oddział „Sudety Zachodnie", 58-500 Jelenia Góra ul. 1 Maja 86 lub pocztą elektroniczną: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
Za dzień otrzymania zgłoszenia uważa się dzień dotarcia karty zgłoszeń wraz z kopią dowodu wpłaty wpisowego do organizatora, a nie data na stemplach. Zgłoszenie w terminie 01-07 IX.2012 r. nie gwarantuje pełnych świadczeń.

ZGŁOSZENIA:

· sędziowanie zgodnie z zasadami punktacji i współzawodnictwa na turystycznych InO PTTK i postanowieniami Regulaminu Mistrzostw Polski i Pucharu Polski w Marszach na Orientację,
· osobom zgłoszonym a nieobecnym na imprezie nie przysługuje prawo do zwrotu wpisowego,
· wszystkich uczestników imprezy obowiązuje przestrzeganie Karty Turysty, regulaminu imprezy, regulaminów Mistrzostw Polski i Pucharu Polski w Marszach na Orientację oraz poleceń organizatorów,
· osoby niepełnoletnie bez pełnoletniego opiekuna nie będą przyjęte na imprezę,
· za rzeczy zagubione w trakcie imprezy organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności,
· organizatorzy zapewniają ubezpieczenie NNW dla członków PTTK posiadających aktualną legitymację, pozostali uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie,
· interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatorów,
· dodatkowe informacje : Adam Rodziewicz tel. (0-75) 75 410 22; 0-602 30 51 24, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Zapraszamy

LOKALIZACJA BAZY IMPREZY
VI PPMO 07

 


Regulamin w formacie PDF
Karta zgłoszenia (XLS)

ZESPÓŁ GŁÓWNYCH ORGANIZATORÓW: