REGULAMIN
Maraton na Orientację „ŁAPIGUZ”
16 - 18 sierpnia 2019 r.

Łapiguz2019

Przedsięwzięcie nie ma charakteru komercyjnego, jest imprezą „non profit” i odbywa się zasadzie samorealizacji. Uczestnicy wnoszą opłatę jedynie na pokrycie kosztów realizacji imprezy

 1. ORGANIZATOR    
  Oddział  PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze pttk
 2. WSPÓŁPRACA:
   Gminny Ludowy Klub Sportowy „Jeżów Sudecki” w Jeżowie Sudeckim

 3. IMPREZA DOFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW:
  • Powiatu Jeleniogórskiego
  • Gminy Jeżów Sudecki
  Powiat Jelenia Gra  Jezow Sudecki
 4. ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY
  Kierownik imprezy: Radosław Onyszkiewicz
  Wsparcie kierownika: Maciej Konieczko
  Budowa tras: Marek Wąsowski, Adam Pawłowicz, Adam Rodziewicz

 5. CELE RAJDU:
  • popularyzacja imprez na orientację jako doskonałej formy upowszechnienia kultury fizycznej,
  • ukazanie uczestnikom piękna gminy Jeżów Sudecki i powiatu jeleniogórskiego,
  • rozegranie kolejnej rundy Pucharu Polski w Pieszych i Rowerowych Maratonach na Orientację,
  • wymiana doświadczeń przez sympatyków imprez na orientację,
  • praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem,
  • sprawdzenie granic własnej wytrzymałości i odporności psychicznej,
 6. TERMIN I MIEJSCE
  Maraton odbędzie się w dniach 16  18 sierpnia 2019 r. na terenie gminy Jeżów Sudecki i powiatu jeleniogórskiego (woj. dolnośląskie).

 7. BAZA MARATONU
  Hala Sportowa w Jeżowie Sudeckim ul. Kręta 27

 8. FORMA I KATEGORIE STARTOWE
  Trasa piesza 50 km (TP50) - trasa piesza o długości około 50 km z limitem czasu 14 h, kolejność potwierdzania PK dowolna. Wyniki trasy TP50 liczą się do klasyfikacji Pucharu Polski w Pieszych Maratonach na Orientację.
  Trasa piesza 25 km (TP25) - trasa piesza o długości około 25 km z limitem czasu 8 h, kolejność potwierdzania PK dowolna.
  Trasa piesza 10 km (TP10) - trasa piesza o długości około 10 km z limitem czasu 5 h, kolejność potwierdzania PK dowolna. Trasa typowo rekreacyjna dla rodzin z dziećmi.
  Trasa rowerowa 150 km (TR150) - trasa rowerowa o długości około 150 km z limitem czasu 15 h, kolejność potwierdzania PK dowolna. Wyniki trasy TR150 liczą się do klasyfikacji Pucharu Polski w Rowerowych Maratonach na Orientację.
  Trasa rowerowa 75 km (TR75) - trasa rowerowa o długości około 75 km z limitem czasu 10 h, kolejność potwierdzania PK dowolna.

 9. KLASYFIKACJE
  Klasyfikacja indywidualna (generalna) z wyróżnieniem trzech najlepszych zawodniczek i zawodników dla każdej z tras.
  Klasyfikacja dla TP10 odbywa się wyłącznie w kategorii drużynowej.

 10. MAPY i TEREN
  Trasy piesze (TP50, TP25, TP10) oraz trasy rowerowe (TR150, TR75): parametry techniczne tras oraz skala i rodzaj map zostaną podane w osobnym komunikacie.
  Charakter terenu: górzysty, liczne lasy, pola uprawne, łąki, rzeki, strumyki, zabudowania. Na całym terenie gęsta sieć dróg i ścieżek leśnych oraz polnych o zróżnicowanej przebieżności: asfalty, szutry, drogi gruntowe miejscami podmokłe, kamieniste.

 11. UCZESTNICTWO
  Prawo uczestnictwa w rajdzie mają osoby, które:
  • ukończyły 18 lat,
  • osoby nieletnie (14-17 lat) mogą brać udział w maratonie na trasie pieszej (TP25) lub rasie rowerowej (TR75) wyłącznie pod stałą opieką przynajmniej jednego z rodziców lub upoważnionego pisemnie opiekuna, który ponosi za nie pełną odpowiedzialność,
  • każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników niepełnoletnich na wyłączną odpowiedzialność rodzica lub opiekuna prawnego). Dopuszcza się do uczestnictwa w Maratonie wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w Maratonie. Ten fakt uczestnik potwierdzi własnoręcznym podpisem na oświadczeniu przygotowanym przez Organizatora. Osoby, które nie podpiszą oświadczenia nie będą dopuszczone do udziału w maratonie oraz nie będzie możliwości zwrotu kwoty wpisowego,
  • w przypadku osób niepełnoletnich potwierdzenie dobrego stanu zdrowia, braku przeciwwskazań medycznych oraz wyrażenie zgody naudział w Maratonie potwierdza na formularzupozwolenia na start osoby niepełnoletniej własnoręcznym podpisem rodzic lub opiekun prawny nieletniego uczestnika oraz osoba, której opiekunowie prawni powierzyli opiekę nad nieletnim wczasie trwania Maratonu. Osoby nieletnie bez upoważnionego opiekuna nie będą dopuszczone do startu w Maratonie. Opiekunowi nie wolno pozostawić podopiecznego na trasie bez opieki. Niedopełnienie tego obowiązku grozi dyskwalifikacją. Jeden opiekun może opiekować się maksymalnie 5 osobami.
  • na trasie TP10 startować mogą drużyny składające się z 2,3 lub 4 osób. Nie obowiązuje dolna granica wieku, jednak osoby małoletnie mogą startować wyłącznie pod stałą opieką osoby pełnoletniej będącej jej opiekunem prawnym.
 12. ZGŁOSZENIA
  Zgłoszenia na Maraton będzie można dokonywać w terminie od 15 czerwca 2019r.  do 11 sierpnia 2019r. na jeden z dwóch sposobów:
  • dla tras TP25, TP50, TR75 i TR150 poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie www.pmno.pl (konieczna wcześniejsza rejestracja),
  • dla trasy TP10 poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie www.lapiguz.pl, należy podać wszystkich członków zespołu.
  Zgłoszenie uznaje się za skuteczne w momencie wpłynięcia opłaty na konto organizatora.

 13. Opłata na pokrycie kosztów realizacji imprezy
  Wpłaty będą przyjmowane od 15 czerwca 2019 roku w następujących wysokościach:
  TRASA do 15 lipca do 31 lipca od 1 sierpnia
  TP10 40 zł 50 zł 60 zł
  TP25 40 zł 50 zł 60 zł
  TP50 50 zł 60 zł 70 zł
  TR75 40 zł 50 zł 60 zł
  TR150 50 zł 60 zł 70 zł
  Opłatę startową należy wpłacić przelewem bankowym na konto organizatora:
  Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze ul. 1-go Maja 86 na konto: Santander Bank  nr  
  61 1090 1926 0000 0005 1400 0193, z tytułem: „Maraton Łapiguz XX imię i nazwisko” gdzie zamiast XX należy wpisać nazwę trasy, np. TP10, TP25, TP50, TR75, TR150.
  Zgłoszenie będzie ważne w momencie wpłynięcia opłaty startowej na konto organizatora. Nie ma możliwości zwrotu kwoty wpisowego w przypadku rezygnacji uczestnika, niezależnie od przyczyn rezygnacji.

 14. ŚWIADCZENIA STARTOWE
  W ramach opłaty startowej organizator zapewnia:
  • możliwość uczestnictwa w maratonie na orientację,
  • dwa noclegi w bazie Maratonu w warunkach turystycznych (należy posiadać własny śpiwór i karimatę/matę/materac),
  • kartę startową oraz numer startowy,
  • mapę z zaznaczonymi punktami,
  • jeden ciepły posiłek w bazie maratonu,
  • toalety, prysznice w bazie maratonu,
  • minimum jeden bufet na trasie – z wyjątkiem trasy TP10,
  • inne materiały w miarę napływu świadczeń.
 15. NOCLEGI
  Noclegi w hali sportowej. Należy zabrać własne karimaty i śpiwory. W bazie będą dostępne prysznice, umywalki i toalety.

 16. WYPOSAŻENIE
  Obowiązkowe wyposażenie każdego uczestnika:
  1. na trasach pieszych (TP100, TP50, TP25, TP10):
   • kompas,
   • latarka z odpowiednim zapasem baterii, najlepiej czołówka (nie dotyczy tras TP25 i TP10),
   • apteczka pierwszej pomocy, zalecane wyposażenie apteczki: środki opatrunkowe, przeciwbólowe, bandaż elastyczny, folia termoizolacyjna (NRC),
   • odzież chroniąca przed zimnem i deszczem,
   • telefon komórkowy (z aktywną kartą sim oraz z numerem telefonu podanym w zgłoszeniu),
   • dokument tożsamości,
   • długopis.
  2. na trasie rowerowej (TR150, TR75):
   • sprawny technicznie rower (wyposażony w światła odblaskowe),
   • kask rowerowy,
   • apteczka pierwszej pomocy (zalecane wyposażenie apteczki: środki opatrunkowe, przeciwbólowe, bandaż elastyczny, folia termoizolacyjna - NRC),
   • odzież chroniąca przed zimnem i deszczem,
   • telefon komórkowy (z aktywną kartą sim oraz z numerem telefonu podanym w zgłoszeniu),
   • długopis,
   • dokument tożsamości.
  3. zalecane wyposażenie:
   • zapas prowiantu,
   • nakrycie głowy, okulary przeciwsłoneczne,
   • ochraniacze na łokcie, kolana (na trasach rowerowych).
 17. KOMUNIKACJA
 18. NAGRODY
  • satysfakcja z pokonanej trasy,
  • statuetki lub puchary dla zwycięzców (podział według kategorii i tras). W kategorii TP10 jedna statuetka lub puchar dla drużyny niezależnie od ilości osób wchodzących w jej skład.
  • losowanie nagród
 19. RAMOWY PROGRAM
  16 sierpnia 2019 (piątek)
  • od 19.00 przyjmowanie uczestników w bazie rajdu,
  • 19.00 – 23.00 praca sekretariatu rajdu.
  17 sierpnia 2019 (sobota)
  • 06.00 – 10.40 praca sekretariatu rajdu,
  • 07.45 – odprawa techniczna tras rowerowych TR75, TR150,
  • 08.00 – start tras rowerowych TR75, TR150,
  • 08.45 – odprawa techniczna tras pieszych TP25, TP50,
  • 09.00 – start tras pieszych TP25, TP50,
  • 10:45 – odprawa techniczna trasy pieszej TP10,
  • 11.00 – start trasy pieszej TP10,
  • 16.00 – limit czasu trasy TP10,
  • 17.00 – limit czasu trasy TP25,
  • 18.00 – limit czasu trasy TR75,
  • 23.00 – limit czasu tras TP50, TR150,
  Ceremonie dekoracji najlepszych zawodników z poszczególnych tras odbędą się 30 minut po przybyciu ostatniego zawodnika kwalifikującego się do dekoracji.

  18 sierpnia 2019 (niedziela)
  • do 10.00 – opuszczenie bazy rajdu.
 20. ZASADY RYWALIZACJI OBOWIĄZUJĄCE NA POSZCZEGÓLNYCH TRASACH
  TRASY PIESZE (TP100, TP50, TP25, TP10):
  • podstawowym celem na trasie pieszej (TP50, TP25, TP10) jest to, aby w limicie czasowym 14/8/5 godzin przejść około 50/25/10 km, potwierdzając obecność na wszystkich punktach kontrolnych (PK) zaznaczonych na mapie,
  • długość trasy pieszej (TP50, TP25, TP10) została obliczona według optymalnego wariantu pokonywania trasy, wzdłuż najkrótszych elementów liniowych na mapie: dróg, ścieżek, granic kultur, itp.,
  • start wszystkich uczestników z poszczególnych tras pieszych odbywa się jednocześnie, po czym uczestnicy zmierzają do mety non stop,
  • wszelkie przerwy na trasie i w bazie wliczane są w czas przejścia trasy i można korzystać z tego przywileju bez ograniczeń,
  • wydawanie map następuje we wskazanym przez organizatora miejscu po starcie danej trasy,
  • organizatorzy dostarczają kolorową mapę (parametry techniczne map zostaną podane w osobnym komunikacie) z zaznaczonymi PK. Używanie map innych niż dostarczone przez organizatorów (w tym map w postaci cyfrowej w urządzeniach nawigacji satelitarnej) jest zabronione. Uczestnik, który używa niedozwolonych map zostanie zdyskwalifikowany,
  • uczestnicy mają zaliczać kolejne PK w dowolnej kolejności na podstawie mapy i opisu trasy,
  • warunkiem sklasyfikowania uczestnika trasy pieszej (TP50, TP25, TP10) jest odnalezienie i potwierdzenie dowolnego PK trasy, oraz oddanie karty startowej na mecie rajdu w czasie 14/8/5 godzin,
  • o klasyfikacji uczestnika na trasie pieszej (TP50, TP25, TP10) w pierwszej kolejności decyduje ilość potwierdzonych PK w limicie czasowym 14/8/5 godzin. W drugiej kolejności decyduje czas przejścia od startu do mety,
  • przy ustalaniu klasyfikacji poszczególnych zawodników dozwolone jest zajęcie miejsc ex aequo, z zastrzeżeniem, że Organizator przewiduje wyłącznie jeden puchar dla każdego miejsca na podium. Przy zajęciu miejsc ex aequo zawodnicy na tych samych miejscach na podium ustalają między sobą podział nagrody,
  • dopuszcza się start zawodników z psami (za wyjątkiem psów tresowanych do dogtrekkingu). Zawodnik zobowiązany jest do trzymania psa na smyczy oraz zachowania się zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • uczestnik, który nie zmieści się w limicie czasu, nie dotrze do mety o własnych siłach, bądź nie dostarczy karty startowej na mecie będzie nieklasyfikowany (NKL).
  TRASY ROWEROWE (TR150, TR75):
  • podstawowym celem na trasie rowerowej (TR150, TR75) jest to, aby w limicie czasowym 15/10 godzin przejechać około 150/75 km, potwierdzając obecność na wszystkich punktach kontrolnych (PK),
  • długość trasy rowerowej (TR150, TR75) została obliczona według optymalnego wariantu pokonywania trasy kolejności, wzdłuż najkrótszych elementów liniowych na mapie: dróg, ścieżek, granic kultur, itp.,
  • start wszystkich uczestników z poszczególnych tras rowerowych odbywa się jednocześnie, po czym uczestnicy zmierzają do mety non stop,
  • wszelkie przerwy na trasie i w bazie rajdu są wliczane w czas przebycia trasy i można korzystać z tego przywileju bez ograniczeń;
  • wydawanie map następuje we wskazanym przez organizatora miejscu po starcie danej trasy,
  • organizatorzy dostarczają kolorową mapę (parametry techniczne map zostaną podane w osobnym komunikacie) z zaznaczonymi PK. Używanie map innych niż dostarczone przez organizatorów (w tym map w postaci cyfrowej w urządzeniach nawigacji satelitarnej) jest zabronione. Uczestnik, który używa niedozwolonych map zostanie zdyskwalifikowany,
  • uczestnicy mają zaliczać kolejne PK w dowolnej kolejności, zgodnie z otrzymaną mapą i opisem trasy;
  • warunkiem sklasyfikowania uczestnika trasy rowerowej (TR150, TR75) jest odnalezienie i prawidłowe potwierdzenie dowolnego PK trasy TR w czasie 15/10 godzin,
  • o klasyfikacji uczestnika na trasie rowerowej (TR150, TR100) w pierwszej kolejności decyduje ilość potwierdzonych PK w limicie czasowym 15/10 godzin. W drugiej kolejności decyduje czas przejazdu od startu do mety,
  • przy ustalaniu klasyfikacji poszczególnych zawodników dozwolone jest zajęcie miejsc ex aequo, z zastrzeżeniem, że Organizator przewiduje wyłącznie jeden puchar dla każdego miejsca na podium. Przy zajęciu miejsc ex aequo zawodnicy na tych samych miejscach na podium ustalają między sobą podział nagrody,
  • uczestnik, który nie zmieści się w limicie czasu, nie dotrze do mety o własnych siłach, bądź nie dostarczy karty startowej na mecie będzie nieklasyfikowany (NKL).
 21. POTWIERDZANIE PUNKTÓW KONTROLNYCH (PK)
  • punkt kontrolny w terenie oznaczony jest biało-czerwonym lampionem w kształcie prostokąta oraz lampionem BnO oznaczonym dwuelementowym kodem, przytwierdzonym lub zawieszonym na stojaku, w miejscu charakterystycznym (drzewo, płot, budowla, szczyt, skała, skarpa itp.). PK można jednoznacznie zlokalizować na podstawie mapy oraz opisu,
  • warunkiem potwierdzenia obecności na PK dla tras pieszych i tras rowerowych jest perforacja odpowiedniego pola karty startowej za pomocą perforatora, który znajduje się przy punkcie. W przypadku braku perforatora przy punkcie kontrolnym (zniszczenie, kradzież) należy wykonać zdjęcie punktu kontrolnego. O braku punktu, perforatora prosimy niezwłocznie poinformować organizatora.
  • na trasie TP10 drużyna otrzymuje jedną kartę startową.
 22. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  • udział w rajdzie jest dobrowolny,
  • uczestnicy startują na własną odpowiedzialność, w biurze rajdu należy podpisać stosowne oświadczenie,
  • uczestnik, który nie zgłosił się w biurze rajdu traci prawo do opłaty startowej i świadczeń,
  • maraton odbędzie się bez względu na pogodę, organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia trasy, opóźnienia godziny startu, wydłużenia limitu czasowego na pokonanie trasy w razie niesprzyjających okoliczności losowych, które zagrażałyby życiu, zdrowiu zawodników lub wpłynęły w znacznym stopniu na rywalizację (powodzie, gwałtowne wichury, silne burze itp.),
  • protesty dotyczące sytuacji zaistniałych na trasie można składać osobiście do Sędziego Głównego do godziny 23.30 dnia 17 sierpnia 2019 roku, dla wszystkich tras - protesty zostaną rozpatrzone do godziny 00.30 dnia 18 sierpnia 2019 roku, po czym zostanie ogłoszona wstępna klasyfikacja rajdu,
  • uczestnicy mają prawo zgłosić uwagi dotyczące samej klasyfikacji (tabeli wyników) przez 48 godzin od momentu ukazania się wyników na stronie internetowej rajdu,
  • po weryfikacji wszystkich protestów do klasyfikacji, wyniki uznaje się za końcowe, co następuje najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2019 roku,
  • w miarę możliwości organizatorzy mogą przetransportować uczestników do bazy rajdu (w wypadku kontuzji, skrajnego wyczerpania). Czas oczekiwania na transport może być jednak długi i może wiązać się z dodatkową opłatą transportową,
  • organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczestników w bazie rajdu,
  • zabronione jest pozostawianie śmieci i odpadków na trasie poza miejscami wyznaczonymi,
  • za szkody wyrządzone wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada,
  • organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za konsekwencje wchodzenia przez uczestników na tereny stanowiące własność prywatną,
  • obowiązuje zakaz rozpalania i palenia ognisk na terenach leśnych, poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych,
  • obowiązuje nakaz przestrzegania przepisów prawa, a w szczególności zasad poruszania się po drogach publicznych, przepisów ruchu drogowego oraz przepisów przeciwpożarowych. Za skutki naruszenia tych przepisów uczestnik odpowiada osobiście,
  • wszyscy uczestnicy zobowiązani są do posiadania i okazywania na wezwanie organizatorów i innych służb ważnego dowodu tożsamości,
  • kartę startową, wydawaną w sekretariacie przed startem, należy podczas rajdu pokazywać na starcie, mecie, punktach technicznych oraz na wezwanie organizatorów,
  • zawodnik powinien mieć umieszczony numer startowy, przez cały okres trwania rajdu, w miejscu widocznym np. na plecaku, koszulce itp.,
  • wszystkich uczestników obowiązuje bezwzględne, obowiązkowe odmeldowanie się po rajdzie do godziny 23.59 dnia 17 sierpnia 2019 roku (sobota) w jeden z poniżej podanych sposobów:
   1. w biurze zawodów (w przypadku ukończenia rajdu, oddanie karty startowej do sędziego jest jednoznaczne z odmeldowaniem się),
   2. w biurze zawodów (w przypadku zejścia lub zjechania z trasy),
   3. telefoniczne w biurze zawodów, dzwoniąc pod numer telefonu znajdujący się na opisie mapy (w przypadku zejścia lub zjechania z trasy bez przybycia do bazy rajdu).
    Odmeldowanie podyktowane jest względami bezpieczeństwa!!!
  • dozwolone jest poruszanie się uczestników w parach lub w grupach, a dla tych mniej doświadczonych wręcz wskazane,
  • korzystanie ze zorganizowanej pomocy osób trzecich podczas pokonywania trasy jest niedozwolone. Ekwipunek niezbędny do pokonania trasy należy mieć cały czas przy sobie, za wyjątkiem części prowiantu i napojów, które można uzupełniać na trasie,
  • zabronione jest zakłócanie porządku publicznego przez uczestników rajdu na trasie i w bazie przez cały czas trwania imprezy,
  • przez obszary rezerwatów przyrody wolno przechodzić wyłącznie po znakowanych szlakach turystycznych,
  • organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu, o czym uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej przed startem,
  • w trakcie imprezy obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych (zarówno w bazie imprezy jak i na trasie) oraz zakaz palenia tytoniu (na terenie bazy rajdu),
  • wymagana będzie duża porcja humoru oraz wyrozumiałości dla wszystkich w bazie rajdu,
  • nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu grozi dyskwalifikacją uczestnika,
  • ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów. W sprawach spornych decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.

Regulamin do pobrania [867.45 KB]