Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział „Sudety Zachodnie”
w Jeleniej Górze
oraz
Klub Turystyki Kwalifikowanej
„ŁAPIGUZ” w Siedlęcinie

ZAPRASZAJĄ NA

XXII MARSZE NA ORIENTACJĘ
„PUCHAR WAGAROWICZA”

Puchar Wagarowicza 2019

II runda Pucharu Dolnego Śląska w Marszach na Orientację 2019r.

GODUSZYN 13 kwietnia 2019 r.

REGULAMIN

ORGANIZATOR

Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze - Klub Turystyki Kwalifikowanej „ŁAPIGUZ”.
pttk   KTK LAPIGUZ

WSPÓŁORGANIZATORZY


 • Powiatowe Zrzeszenie LZS w Jeleniej Górze
 • GLKS „Jeżów Sudecki” w Jeżowie Sudeckim
 LZS

IMPREZA DOFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW:

 • Województwa Dolnośląskiego
 • Powiatu Jeleniogórskiego
 • Gminy Jeżów Sudecki 
U.Marsz.Woj.Dolnolskiego Powiat Jelenia Gra  Jezow Sudecki

WSPÓŁPRACA:
 • Stajnia “GOSTAR” w Goduszynie
 • Hotel i Restauracja “Gostar” w Goduszynie
GoStar
ZESPÓŁ GŁÓWNYCH ORGANIZATORÓW:

Kierownik Imprezy - Adam Rodziewicz
Sędzia Główny - Marek Wąsowski
Budowa Tras - Marek Wąsowski, Maciej Konieczko, Adam Rodziewicz

CEL IMPREZY:
 • upowszechnianie turystycznych marszów na orientację,
 • prezentacja walorów krajoznawczych Ziemi Jeleniogórskiej,
 • rozegranie drugiej rundy Pucharu Dolnego Śląska w Marszach na Orientację 2019.
FORMA, ETAPY, KATEGORIE:

TE - zgodnie ze składem ustalonym przez Dolnośląską Komisję InO ( 3 etapy dzienne, zespoły 1 – 2 osobowe)
TS - urodzeni w 1998 r. i wcześniej (etapy i zespoły j.w.)
TJ - urodzeni w 1999 - 2002 r. (etapy i zespoły j.w.)
TM - urodzeni w 2003 – 2005 r. (etapy i zespoły j.w.)
TD - urodzeni w 2006 r i później (3 etapy dzienne, zespoły 1-3 osobowe)
TP - dla początkujących (1 etap dzienny, wiek i ilość osób w zespole dowolne) kategoria bez klasyfikacji i nagród.
Każdy z uczestników może startować tylko w jednej kategorii. W trakcie trwania imprezy składy zespołów nie mogą ulegać zmianie. Start uczestników po ukończeniu kat. TP jest możliwy, w innych kategoriach, jedynie poza konkursem, po zakończeniu rywalizacji przez wszystkich uczestników startujących na tym terenie oraz pod warunkiem posiadania wolnych materiałów startowych.

MAPA I TEREN:

Mapy nietypowe, kolorowe, miejscami unacześniane. Zawody odbędą się w terenie górzystym, o zmiennej przebieżności, dużej
ilości skał, drożni i miejscami gęstym podszytem. Skala trudności etapów oraz pokonywanego terenu uzależniona jest od
kategorii.

BAZA IMPREZY:

Hotel i Stajnia Gostar ul. Goduszyńska 61. Dojazd do bazy:

 • PKP – pociąg o godz. 7,48 ze stacji Jelenia Góra do stacji Rybnica (przyj. 7,58) + dojście do bazy ok. 1800 m
 • MZK nr 11 (przystanek Podwale) godz. 7,52 do Goduszyna Górnego (przyj. 8.10) + dojście do bazy ok. 600 m.
 • Dojazd własnym transportem wg załączonej mapy.
PROGRAM IMPREZY:

09 kwietnia 2019 r. (wtorek)

20.00 – definitywne zakończenie przyjmowania zgłoszeń

10 - 12 kwietnia 2019 r. (środa, czwartek, piątek)

przygotowanie materiałów, list startowych oraz tras

13 kwietnia 2019 r. (sobota)

8.00 – 8.55 – przyjmowanie uczestników w bazie imprezy, wydawanie materiałów startowych i świadczeń bez możliwości wprowadzania zmian. Dodatkowe zgłoszenia możliwe jedynie w przypadku rezygnacji ze startu innych uczestników.
9.00 – uroczyste otwarcie zawodów i odprawa techniczna.
9.30 – start masowy do etapu I (na rozgrzewkę)
10.00 – godz. „0” – rozpoczęcie startów na etapy II i III we wszystkich kategoriach (miejsce startu i mety dla wszystkich kategorii zlokalizowane jest w tym samym miejscu).
14.00 – 16.00 - ciepły posiłek
ok. 16.00 – uroczyste zakończenie zawodów i losowanie nagród

ŚWIADCZENIA:
 • znaczek okolicznościowy,
 • poczęstunek na mecie E II,
 • ciepły posiłek po zakończeniu EIII,
 • komplet materiałów startowych,
 • nagrody, medale i dyplomy dla najlepszych – nie dotyczy kat. TP,
 • losowanie nagród spośród uczestników obecnych na zakończeniu zawodów (z wyjątkiem kat. TP)
 • punkty do OInO 3 x 3 pkt oraz 1x 1 pkt (kat. TP),
 • ubezpieczenie NNW tylko dla członków PTTK z opłaconą składką za 2019 r.
OPŁATA NA POKRYCIE KOSZTÓW REALIZACJI IMPREZY:
Kategoria Kwota
wpisowego
TE, TS 20,-
TJ, TM, TD 10,-
TP 5,-

Opłatę należy wpłacać przekazem pocztowym na adres: Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” 58-500 Jelenia Góra ul. 1 Maja 86 lub przelewem na konto: BZ WBK I Oddział w Jeleniej Górze 61 1090 1926 0000 0005 1400 0193 z dopiskiem „Puchar Wagarowicza”.
Zwolnienia z opłaty:
- opiekunowie uczestników niepełnoletnich (1 na 10 osób) pod warunkiem zaznaczenia tego faktu w zgłoszeniu.
UWAGA!!! Opiekunowie startujący w zawodach wnoszą opłatę na ogólnych zasadach.

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia na załączonej karcie zgłoszeń należy przesłać do dnia 09 kwietnia 2019 r. godz. 20.00 pocztą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Za zgłoszenie uważa się przesłanie karty zgłoszeń, wg. wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu, oraz wpłaty wpisowego, w wyżej określonym terminie. W uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z organizatorem, wpłaty wpisowego będzie można dokonać w biurze zawodów. O dacie otrzymania zgłoszenia decyduje data wpływu poczty i wpływu kwoty wpisowego do organizatora, a nie data jej nadania (stempla pocztowego). UWAGA!!! Ze względów organizacyjnych dnia 09 kwietnia 2019 r. o godz. 20.00 nastąpi definitywne zamknięcie zgłoszeń. Dodatkowe zgłoszenia będą możliwe jedynie w przypadku rezygnacji ze startu innych zgłoszonych w terminie uczestników.
Zgłoszenie na imprezę jest jednocześnie wyrażeniem zgody na gromadzenie, przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych dla potrzeb związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem niniejszej imprezy, jak również zobowiązaniem się do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 • Sędziowanie zgodnie z zasadami punktacji ZG PTTK i postanowieniami Regulaminu Pucharu Dolnego Śląska w MnO.
 • Osobom zgłoszonym a nieobecnym na imprezie nie przysługuje prawo do zwrotu wpisowego.
 • Wszystkich uczestników imprezy obowiązuje przestrzeganie Karty Turysty, Regulaminu Imprezy, regulaminu Pucharu
 • Dolnego Śląska oraz poleceń organizatorów.
 • Osoby niepełnoletnie bez pełnoletniego opiekuna nie będą przyjęte na imprezę.
 • Za rzeczy zagubione w trakcie imprezy organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.
 • Organizatorzy zapewniają ubezpieczenie NNW dla członków PTTK posiadających aktualną legitymację, zgłoszonych zgodnie z wymogami niniejszego regulaminu. Pozostali uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
 • Interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatorów.
 • Dodatkowe informacje : Adam Rodziewicz tel. 602 30 51 24, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W IMPREZIE

Mapa dojazdowa

Puchar Wagarowicza 2019 mapa

Regulamin do pobrania [709.71 KB]
Karta Zgłoszeń [33 KB]