XX Jubileuszowy Marsz Na Orientację "Puchar wagarowicza" 2017
odsłon - 1007
środa, 08 marca 2017 21:09

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział „Sudety Zachodnie”
w Jeleniej Górze
oraz
Klub Turystyki Kwalifikowanej
„ŁAPIGUZ” w Siedlęcinie

ZAPRASZAJĄ NA

XX JUBILEUSZOWE MARSZE NA ORIENTACJĘ
„PUCHAR WAGAROWICZA”

Puchar Wagarowicza 2017

II runda Pucharu Dolnego Śląska w Marszach na Orientację 2017 r.

SIEDLĘCIN 01 kwietnia 2017 r.

REGULAMIN

ORGANIZATOR

Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze - Klub Turystyki Kwalifikowanej „ŁAPIGUZ”.
pttk   KTK LAPIGUZ

WSPÓŁORGANIZATORZY

 • Powiatowe Zrzeszenie LZS w Jeleniej Górze
 • GLKS „Jeżów Sudecki” w Jeżowie Sudeckim
 • Rada Sołecka w Siedlęcinie
 LZS

IMPREZA DOFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW:

 • Powiatu Jeleniogórskiego
 • Gminy Jeżów Sudecki
Powiat Jelenia Gra  Jezow Sudecki

WSPÓŁPRACA:

 • EVENTS 4x4 – organizacja imprez OFF-ROAD
Events 4x45

ZESPÓŁ GŁÓWNYCH ORGANIZATORÓW:

Kierownik Imprezy - Adam Rodziewicz
Sędzia Główny - Marek Wąsowski
Budowa Tras - Adam Rodziewicz, Radosław Onyszkiewicz

CEL IMPREZY:
 • upowszechnianie turystycznych marszów na orientację,
 • prezentacja walorów krajoznawczych Gminy Jeżów Sudecki i okolic Jeleniej Góry,
 • rozegranie drugiej rundy Pucharu Dolnego Śląska w Marszach na Orientację 2017.
FORMA, ETAPY, KATEGORIE:

TE – zgodnie ze składem ustalonym przez Dolnośląską Komisję InO ( 2 etapy dzienne, zespoły 1 – 2 osobowe)
TS - urodzeni w 1996 r. i wcześniej (etapy i zespoły j.w.)
TJ - urodzeni w 1997 - 2000 r. (etapy i zespoły j.w.)
TM - urodzeni w 2001 – 2003 r. (etapy i zespoły j.w.)
TD - urodzeni w 2004 r i później (2 etapy dzienne, zespoły 1-3 osobowe)
TP - dla początkujących (1 etap dzienny, wiek i ilość osób w zespole dowolne) kategoria bez klasyfikacji i nagród.
Każdy z uczestników może startować tylko w jednej kategorii. W trakcie trwania imprezy składy zespołów nie mogą ulegać zmianie. Start uczestników po ukończeniu kat. TP jest możliwy w innych kategoriach jedynie poza konkursem, po zakończeniu rywalizacji przez wszystkich uczestników startujących na tym terenie oraz pod warunkiem posiadania wolnych materiałów startowych.

MAPA I TEREN:

Mapy nietypowe, kolorowe, miejscami unacześniane. Zawody odbędą się w terenie górzystym, o zmiennej przebieżności, dużej ilości skał, drożni i miejscami gęstym podszytem. Skala trudności etapów oraz pokonywanego terenu uzależniona jest od kategorii.

BAZA IMPREZY:

Świetlica Wiejska w Siedlęcinie ul. Długa 22 (centrum wsi). Dojazd do bazy:

 • MZK nr 5 (przystanek naprzeciw Teatru Dramatycznego w Jeleniej Górze) godz. 8.30. Cena biletu 3,00 zł.
 • Dojazd własnym transportem wg załączonej mapy.
PROGRAM IMPREZY:

28 marca 2017 r. (wtorek)

20.00 – definitywne zakończenie przyjmowania zgłoszeń

29 - 31 marca 2017 r. (środa, czwartek, piątek)

przygotowanie materiałów, list startowych oraz tras

01 kwietnia 2017 r. (sobota)

8.00 – 8.55 – przyjmowanie uczestników w bazie imprezy, wydawanie materiałów startowych i świadczeń bez możliwości wprowadzania zmian. Dodatkowe zgłoszenia możliwe jedynie w przypadku rezygnacji ze startu innych uczestników.
9.00 – podsumowanie Pucharu Dolnego Śląska w MnO za rok 2016, uroczyste otwarcie zawodów i odprawa techniczna.
10.00 – przemieszczenie się w teren zawodów
10.30 - start we wszystkich kategoriach (miejsce startu i mety dla wszystkich kategorii zlokalizowane jest w tym samym miejscu).
15.00 – 17.00 - ciepły posiłek (baza imprezy)
ok. 17.00 – uroczyste zakończenie zawodów dla kat. TD i TM
ok. 18.00 – uroczyste zakończenie zawodów dla pozostałych kategorii.
do godz. 20.00 - opuszczenie bazy

ŚWIADCZENIA:
 • znaczek okolicznościowy,
 • upominek okolicznościowy,
 • poczęstunek na mecie E I,
 • ciepły posiłek po powrocie z etapów,
 • komplet materiałów startowych,
 • nagrody, medale i dyplomy dla najlepszych – nie dotyczy kat. TP,
 • „Superpuchar Wagarowicza” dla uczestnika, który w 20 edycjach MnO „Puchar Wagarowicza” zdobył najwięcej punktów przeliczeniowych,
 • punkty do OInO 2 x 2 pkt oraz 1x 1 pkt (kat. TP),
 • ubezpieczenie NNW tylko dla członków PTTK z opłaconą składką za 2017 r.
OPŁATA NA POKRYCIE KOSZTÓW REALIZACJI IMPREZY:

Kategoria Przodownicy
InO
Członkowie
PTTK
Pozostali
Uczestnicy
TE, TS 15,- 20,- 25,-
TJ, TM, TD --- 10,- 12,-
TP --- 5,- 8,-

Osoby korzystające ze zniżki w opłacie zobowiązane są do podania numeru legitymacji uprawniającej do zniżki i okazania legitymacji PTTK, z aktualnymi składkami na rok 2017, w biurze zawodów na żądanie organizatorów. Brak aktualnej legitymacji skutkować będzie koniecznością dopłaty. Przodownicy InO podają w zgłoszeniu i okazują w biurze zawodów zarówno legitymację Przodownika InO, jak i aktualną legitymację PTTK.
Opłatę należy wpłacać przekazem pocztowym na adres: Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” 58-500 Jelenia Góra ul. 1 Maja 86 lub przelewem na konto: BZ WBK I Oddział w Jeleniej Górze 61 1090 1926 0000 0005 1400 0193 z dopiskiem „Puchar Wagarowicza”.
Zwolnienia z opłaty:
- Trocha Roman - zwycięzca PDŚl. 2016 w kat. TE.
- opiekunowie uczestników niepełnoletnich (1 na 10 osób) pod warunkiem zaznaczenia tego faktu w zgłoszeniu.
UWAGA!!! Opiekunowie startujący w zawodach wnoszą opłatę na ogólnych zasadach.

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia na załączonej karcie zgłoszeń należy przesłać do dnia 28 marca 2017 r. godz. 20.00 pocztą na adres: Adam Rodziewicz, 58-506 Jelenia Góra ul. Moniuszki 7/42 lub pocztą elektroniczną: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
Za zgłoszenie uważa się przesłanie karty zgłoszeń wg. wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu oraz wpłatę wpisowego. W uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z organizatorem, wpłaty wpisowego będzie można dokonać w biurze zawodów.
O dacie otrzymania zgłoszenia decyduje data wpływu poczty i wpływu kwoty wpisowego do organizatora, a nie data jej nadania (stempla pocztowego). UWAGA!!! Ze względów organizacyjnych dnia 28 marca 2017 r. o godz. 20.00 nastąpi definitywne zamknięcie zgłoszeń. Dodatkowe zgłoszenia będą możliwe jedynie w przypadku rezygnacji ze startu innych zgłoszonych w terminie uczestników.
Zgłoszenie na imprezę jest jednocześnie wyrażeniem zgody na gromadzenie, przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych dla potrzeb związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem niniejszej imprezy, jak również zobowiązaniem się do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 • Sędziowanie zgodnie z zasadami punktacji ZG PTTK i postanowieniami Regulaminu Pucharu Dolnego Śląska w MnO.
 • Osobom zgłoszonym a nieobecnym na imprezie nie przysługuje prawo do zwrotu wpisowego.
 • Wszystkich uczestników imprezy obowiązuje przestrzeganie Karty Turysty, Regulaminu Imprezy, regulaminu Pucharu Dolnego Śląska oraz poleceń organizatorów.
 • Osoby niepełnoletnie bez pełnoletniego opiekuna nie będą przyjęte na imprezę.
 • Za rzeczy zagubione w trakcie imprezy organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.
 • Organizatorzy zapewniają ubezpieczenie NNW dla członków PTTK posiadających aktualną legitymację, zgłoszonych zgodnie z wymogami niniejszego regulaminu. Pozostali uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
 • Interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatorów.
 • Dodatkowe informacje : Adam Rodziewicz tel. 0-602 30 51 24, e-mail: rotour@poczta. onet.pl

ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W IMPREZIE

Mapa dojazdowa

Puchar wagarowicza 01

Plan Siedlęcina

Puchar wagarowicza 02

Regulamin do pobrania [1.17 MB]
Karta Zgłoszeń [18.5 KB]