Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział „Sudety Zachodnie"
w Jeleniej Górze

REGULAMIN

V Młodzieżowego Rajdu na Orientację
„Cztery Pory Roku”

CzteryPoryRoku2016 pttk

 

 1. ORGANIZATOR:
  - PTTK Oddział „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze

 2. Impreza dofinansowana ze środków:
  - Miasta Jelenia Góra oraz Powiatu Jeleniogórskiego
  Powiat JeleniogórskiLogo JGcdr9

 3. CEL:
  • popularyzacja imprez na orientację wśród dzieci i młodzieży szkolnej,
  • kształtowanie umiejętności orientacji w nieznanym terenie wśród dzieci i młodzieży szkolnej,
  • propagowanie aktywnego spędzania czasu i zachęcenie jak największej ilości osób do korzystania z atrakcyjnych form turystyki kwalifikowanej.

 4. UCZESTNICTWO:
  W imprezie mogą brać udział dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjalnych urodzeni w 2000 r. i młodsi, którzy zdecydują się na przestrzeganie niniejszego regulaminu oraz podporządkowanie się poleceniom organizatorów:
  - o małych umiejętnościach i doświadczeniu w zakresie marszów na orientację - kategoria TP,
  - z większym doświadczeniem w zakresie w marszów na orientację (kategoria TU)
  Zgłoszenia uczestnictwa w imprezie należy dokonać najpóźniej w środę poprzedzającą kolejną rundę imprezy telefonicznie (nr tel. 757523627, 0-602305124), pocztą elektroniczną (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub osobiście w biurze Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze ul. 1 Maja 86. Wszystkie dzieci winny przybyć na miejsce zbiórki pod opieką osoby dorosłej pod rygorem niedopuszczenia do zawodów. Udział w rajdzie jest bezpłatny.

 5. TERMIN IMPREZ:
  Rajd składa się z czterech etapów:
  Etap 1: Popularyzacyjne Marsze na Orientacje „ZIMA’2016”; 05.03.2016; planowane miejsce zbiórki: Restauracja „Hexa 66” na Górze Szybowcowej w Jeżowie Sudeckim godz. 10.00,
  Etap 2: Popularyzacyjne Marsze na Orientację „WIOSNA’2016”; 17.04.2016; planowane miejsce zbiórki: Ośrodek Wczasowy „Zielona Gospoda” w Przesiece godz. 9.00,
  Etap 3: Popularyzacyjne Marsze na Orientację „LATO’2016”; 18.06.2016; planowane miejsce zbiórki: stary basen wojskowy – ul. Gajowa w Jeżowie Sudeckim godz. 10.00,
  Etap 4: Popularyzacyjne Marsze na Orientację „JESIEŃ’2016”; 22.10.2016; planowane miejsce zbiórki: Strzelnica LOK ul. Leśna w Jeżowie Sudeckim godz. 10.00.

  UWAGA!!! Podane miejsca zbiórki oraz godziny mogą ulec zmianie i podane będą w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” – www.pttk-jg.pl. na tydzień przed terminem kolejnego etapu.

 6. ZASADY ROZGRYWANIA:
  1. W każdym etapie przygotowywane są odrębne trasy dla kategorii TP i TU. O przydziale do kategorii TU decyduje zespół organizatorów danego etapu na wniosek uczestnika i za zgodą jego opiekuna.
  2. Na podstawie uzyskanego przez uczestnika wyniku obliczane są punkty przeliczeniowe zgodnie z zasadami obowiązującymi w wieloetapowych marszach na orientację.
  3. W rajdzie prowadzona będzie jedna wspólna klasyfikacja generalna dla obydwóch kategorii.
  4. Na końcowy wynik w klasyfikacji generalnej składa się suma punktów przeliczeniowych zdobytych przez uczestnika w poszczególnych rundach, przy czym punkty przeliczeniowe zdobyte na trasie TU zaliczane są w pełnej wysokości, natomiast na trasie TP do klasyfikacji generalnej zaliczana jest połowa zdobytych punktów przeliczeniowych.
  5. We wszystkich kategoriach obowiązuje start w zespołach 1 – 2 osobowych.
  6. W przypadku równej ilości punktów przeliczeniowych w końcowej klasyfikacji generalnej decyduje większa ilość zajętych I miejsc, a w przypadku braku rozwiązania ilość II, III, IV itd. miejsc w trakcie całego cyklu zawodów.

 7. SĘDZIOWANIE:
  Komisję sędziowską tworzy zespół Przodowników i Organizatorów Imprez na Orientację PTTK pod kierunkiem Adama Rodziewicza – Przewodniczącego Komisji InO ZO PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze.

 8. WYRÓŻNIENIA I NAGRODY:
  1. Zdobywcy miejsc I – III w każdej rundzie rajdu otrzymują dyplomy.
  2. Zdobywcy miejsc I – III w końcowej klasyfikacji generalnej rajdu otrzymują dyplomy i medale lub puchary oraz w miarę możliwości finansowych upominki.
  3. Podsumowanie całego cyklu odbędzie się bezpośrednio po zakończeniu ostatniej rundy rajdu.

 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
  1. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatora.
  2. Organizatorzy zapewniają ubezpieczenie NNW dla członków PTTK posiadających opłacone aktualne składki PTTK. Pozostali uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.

 


Regulamin do pobrania [139.57 KB]