Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział „Sudety Zachodnie"
w Jeleniej Górze
oraz
Klub Turystyki Kwalifikowanej
„ŁAPIGUZ" w Siedlęcinie

ZAPRASZAJĄ NA

XVIII OGÓLNOPOLSKIE
MARSZE NA ORIENTACJĘ
„PUCHAR WAGAROWICZA"

PucharWagarowicza2015

I runda Pucharu Dolnego Śląska w Marszach na Orientację 2015 r.
II zawody geocachingowe

SIEDLĘCIN 11-12 kwietnia 2015 r.

REGULAMIN

ORGANIZATOR

PTTK Oddział „Sudety Zachodnie" w Jeleniej Górze - Klub Turystyki Kwalifikowanej „ŁAPIGUZ"
pttk KTK LAPIGUZ

WSPÓŁORGANIZATORZY

 • Powiatowe Zrzeszenie LZS w Jeleniej Górze
 • GLKS „Jeżów Sudecki" w Jeżowie Sudeckim
 • Rada Sołecka w Siedlęcinie
LZS

IMPREZA DOFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW:

 • Powiatu Jeleniogórskiego
 • Miasta Jelenia Góra
 • Gminy Jeżów Sudecki
 Powiat Jelenia Gra Logo JGcdr9 Jezow Sudecki

ZESPÓŁ GŁÓWNYCH ORGANIZATORÓW:

Kierownik Imprezy
Sędzia Główny
Sędzia Główny Geocachingu
Budowa Tras MnO

Budowa trasy Geocachingu
Sekretariat i opieka medyczna

- Adam Rodziewicz
- Maciej Konieczko
- Dawid Karmelita
- Maciej Konieczko (PInO), Radosław Onyszkiewicz (PInO), Rodziewicz Adam (PInO) i Dawid Karmelita (OInO).
- Adam Rodziewicz  i Dawid Karmelita.
- Anna Glonek

CEL IMPREZY:

 • upowszechnianie turystycznych marszów na orientację i geocachingu
 • prezentacja walorów krajoznawczych Gminy Jeżów Sudecki i Powiatu Jeleniogórskiego
 • rozegranie pierwszej rundy Pucharu Dolnego Śląska w Marszach na Orientację 2015 oraz zawodów geocachingowych

FORMA, ETAPY, KATEGORIE:

 1. Marsze na Orientację:
  TE
  – zgodnie ze składem ustalonym przez Dolnośląską Komisję InO ( 2 etapy dzienne i 1 nocny, zespoły 1 – 2 osobowe)
  TS - urodzeni w 1994 r. i wcześniej (etapy i zespoły j.w.)
  TJ - urodzeni w 1995 - 1998 r. (etapy i zespoły j.w.)
  TM - urodzeni w 1999 – 2001 r. ( 2 etapy dzienne, zespoły 2 osobowe)
  TD - urodzeni w 2002 r i później (2 etapy dzienne, zespoły 2 osobowe)
  TN - urodzeni w 1999 i później (1 etap nocny, zespoły 2 osobowe)
  TP - dla początkujących (1 etap dzienny, wiek i ilość osób w zespole dowolne) kategoria bez klasyfikacji i nagród.
  Odstępstwa od w/w ilości osób w zespołach jedynie za zgodą Sędziego Głównego (w kategorii TD i TM zespół jednoosobowy w przypadku doświadczonego zawodnika oraz w kat. TD zespół 3 osobowego w przypadku zawodników początkujących, przy czym w składzie takiego zespołu nie może być osoby, która zajęła miejsce 30 i wyższe w klasyfikacji końcowej Pucharu Dolnego Śląska w Marszach na Orientację 2014). Każdy z uczestników może startować tylko w jednej kategorii z wyjątkiem kategorii TN, w której mogą startować uczestnicy startujący w kat. TD i TM. W trakcie trwania imprezy składy zespołów nie mogą ulegać zmianie. Start uczestników po ukończeniu kat. TP jest możliwy w innych kategoriach jedynie poza konkursem, po zakończeniu rywalizacji przez wszystkich uczestników startujących na tym terenie oraz pod warunkiem posiadania wolnych materiałów startowych.

 2. Geocaching:
  TG – trasa geocachingu – skład zespołu 2-3 osoby, przy czym w składzie musi być co najmniej jedna osoba pełnoletnia (1 etap dzienny). Trasa polega na odnalezieniu w terenie 25 skrzynek (keszy) i potwierdzeniu ich znalezienia poprzez wpis, kredką znajdującą się w pojemniku, na karcie startowej, kodu literowego umieszczonego na pojemniku. Informacje umożliwiające odnalezienie pojemników wraz z ich współrzędnymi geograficznymi i mapą orientacyjną uczestnicy otrzymają w momencie startu na trasy. Możliwe będzie zgranie waipointów z laptopa na odbiorniki GPS (konieczne posiadanie własnych kabli USBGPS). Wyjście na trasę odbędzie się interwałowo. Interwał uzależniony jest od ilości zgłoszonych uczestników. Dopuszcza się korzystanie ze wszystkich możliwych zdobyczy technicznych w celu zlokalizowania pojemnika, w tym GPS, tabletów, internetu itp. W jednym przypadku przewiduje się wykorzystanie QRCode, więc konieczny będzie czytnik QRCode. O końcowej
  klasyfikacji zadecyduje ilość znalezionych pojemników w określonym limicie czasu (200 min). O znalezieniu pojemnika decyduje zapis na karcie startowej, która dla uczestników zawodów jest jednocześnie logbookiem (eliminacja straty czasu na wpisy w logbookach). W przypadku jednakowej ilości znalezionych pojemników zadecyduje czas pobytu na trasie. Planowana długość trasy ok. 7,5 km i 25 pojemników. Wszystkie skrzynki będą opublikowane na serwisach geocaching.com i opencaching.pl w celu zalogowania ich znalezienia przez uczestników zawodów, przy czym część z nich po zawodach zostanie zarchiwizowana. Szczegółowy opis zasad rozgrywania zawodów podana zostanie na odprawie technicznej oraz w materiałach startowych.

MAPA I TEREN:

Mapy do marszów na orientację nietypowe, kolorowe, miejscami unacześniane. Zawody odbędą się w terenie pagórkowatym, o zmiennej przebieżności, dużej ilości skał, drożni i miejscami gęstym podszytem. Skala trudności etapów oraz pokonywanego terenu uzależniona jest od kategorii. Teren trasy geocachingu podobny do marszów na orientację i częściowo się pokrywa. Należy liczyć się z miejscowymi utrudnieniami w poruszaniu się ze względu na gęsty podszyt.
UWAGA!!! Zabrania się poruszania przez pola uprawne.

BAZA IMPREZY:

Świetlica Wiejska w Siedlęcinie ul. Długa 22 (centrum wsi). Dojazd do bazy:

 • MZK nr 5 (przystanek naprzeciw Teatru Dramatycznego w Jeleniej Górze) godz. 8.33. Cena biletu 4,80 zł.
 • Dojazd własnym transportem wg załączonej mapy.

PROGRAM IMPREZY:

07 kwietnia 2015 r. (wtorek)

20.00 – definitywne zakończenie przyjmowania zgłoszeń

08 - 10 kwietnia 2015 r. (środa, czwartek, piątek)

przygotowanie materiałów, list startowych oraz tras

11 kwietnia 2015 r. (sobota)

8.00 – 8.55 – przyjmowanie uczestników w bazie imprezy, wydawanie materiałów startowych i świadczeń bez możliwości wprowadzania zmian. Dodatkowe zgłoszenia możliwe jedynie w przypadku rezygnacji ze startu innych uczestników.
9.00 – podsumowanie Pucharu Dolnego Śląska w MnO za rok 2014, uroczyste otwarcie zawodów i odprawa techniczna.
10.00 – wyjazd w teren zawodów
10.30 - start zawodów we wszystkich kategoriach (miejsce startu i mety dla wszystkich kategorii zlokalizowane jest w tym samym miejscu. Istnieje możliwość dojazdu parkowania oraz powrotu własnym pojazdem.
15.00 – 17.00 - ciepły posiłek (baza imprezy)
19.00 – odprawa techniczna przed etapem nocnym
Ok. 20.00 – start etapu nocnego
21.00 – niespodzianka dla geocacherów
Ok. 24.00 zakończenie etapu nocnego

12 kwietnia 2015 r. (niedziela)

8.00 – uroczyste zakończenie zawodów i rozdanie nagród
Do godz. 10.00 opuszczenie bazy

ŚWIADCZENIA:

 • znaczek okolicznościowy,
 • możliwość noclegu na podłodze w bazie w warunkach turystycznych (należy posiadać własny sprzęt)
 • poczęstunek na mecie E I,
 • ciepły posiłek po etapach dziennych w bazie – nie dotyczy kat. TP i TN,
 • komplet materiałów startowych,
 • transport uczestników z bazy na miejsce startu etapów dziennych
 • nagrody, medale i dyplomy dla najlepszych – nie dotyczy kat. TP,
 • pkt. do OInO 3 x 3 pkt (kat. TE,TS,TJ) 2 x 3 pkt. (kat. TM i TD), 1 x 3 pkt (kat. TN) oraz 1x 1 pkt (kat. TP),
 • ubezpieczenie NNW tylko dla członków PTTK.

OPŁATA NA POKRYCIE KOSZTÓW REALIZACJI IMPREZY:

Kategoria Przodownicy
InO
Członkowie
PTTK
Pozostali
Uczestnicy
TE, TS, TG 20,- 22,- 25,-
TJ, TM, TD --- 12,- 15,-
TP,TN --- 3,- 5,-
Osoby korzystające ze zniżki w opłacie zobowiązane są do podania numeru legitymacji uprawniającej do zniżki i okazania legitymacji PTTK, z aktualnymi składkami na rok 2015, w biurze zawodów na żądanie organizatorów. Brak aktualnej legitymacji skutkować będzie koniecznością dopłaty. Przodownicy InO podają i okazują zarówno legitymację Przodownika InO, jak i aktualną legitymację PTTK.
Opłatę należy wpłacać przekazem pocztowym na adres: PTTK Oddział „Sudety Zachodnie” 58-500 Jelenia Góra ul. 1 Maja 86 lub przelewem na konto: BZ WBK I Oddział w Jeleniej Górze 61 1090 1926 0000 0005 1400 0193 z dopiskiem „Puchar Wagarowicza”.
Zwolnienia z opłaty:

 • Kubacki Krzysztof - zwycięzca PDŚl. 2014 w kat. TD oraz Ligienza Jakub - zwycięzca PDŚl. 2014 w kat. TJ.
 • opiekunowie uczestników niepełnoletnich (1 na 10 osób) pod warunkiem zaznaczenia tego faktu w zgłoszeniu.

UWAGA!!! Opiekunowie startujący w zawodach wnoszą opłatę na ogólnych zasadach.
Uczestnicy kategorii TP, w ramach opłaty nie mają zabezpieczonego posiłku obiadowego. Można jednak to świadczenie wykupić za dodatkową opłatą (6,-) po uzgodnieniu z organizatorem.

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia na załączonej karcie zgłoszeń należy przesłać do dnia 07 kwietnia 2015 r. godz. 20.00 pocztą na adres: Adam Rodziewicz, 58-506 Jelenia Góra ul. Moniuszki 7/42 lub pocztą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Za zgłoszenie uważa się przesłanie karty zgłoszeń wg. wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu oraz wpłatę wpisowego. W uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z organizatorem, wpłaty wpisowego będzie można dokonać w biurze zawodów.
O dacie otrzymania zgłoszenia decyduje data wpływu poczty do organizatora, a nie data jej nadania (stempla pocztowego).
UWAGA!!! Ze względów organizacyjnych dnia 07 kwietnia 2015 r. o godz. 20.00 nastąpi definitywne zamknięcie zgłoszeń. Dodatkowe zgłoszenia będą możliwe jedynie w przypadku rezygnacji ze startu innych zgłoszonych w terminie uczestników.
Zgłoszenie na imprezę jest jednocześnie wyrażeniem zgody na gromadzenie, przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych dla potrzeb związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem niniejszej imprezy, jak również zobowiązaniem się do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Sędziowanie zgodnie z zasadami punktacji ZG PTTK i postanowieniami Regulaminu Pucharu Dolnego Śląska w MnO.
 • Osobom zgłoszonym a nieobecnym na imprezie nie przysługuje prawo do zwrotu wpisowego.
 • Wszystkich uczestników imprezy obowiązuje przestrzeganie Karty Turysty, Regulaminu Imprezy, regulaminu Pucharu Dolnego Śląska oraz poleceń organizatorów.
 • Osoby niepełnoletnie bez pełnoletniego opiekuna nie będą przyjęte na imprezę.
 • Za rzeczy zagubione w trakcie imprezy organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.
 • Organizatorzy zapewniają ubezpieczenie NNW dla członków PTTK posiadających aktualną legitymację, zgłoszonych zgodnie z wymogami niniejszego regulaminu i na wypełnionych oryginalnych kartach zgłoszeń stanowiących załącznik do niniejszego regulaminu. Pozostali uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
 • Istnieje możliwość noclegu:
  - w Gościńcu „Bobrówka” ul. Perła Zachodu 2 w Siedlęcinie (ok. 500 m od bazy) tel. 724 076 946 lub 605 204 455 www.gosciniecbobrowka-siedlecin.o2.pl (N 50.93202 E 015.68494)
  - w Gościńcu PTTK „Perła Zachodu” w Siedlęcinie (ok. 2 km od bazy) tel. 75 75 230 49; 510 200 030 www.perlazachodu.eu (N 50.92271 E 015.69615).
  Organizatorzy nie pośredniczą w rezerwacjach noclegów.
 • Interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatorów.
 • dodatkowe informacje : Adam Rodziewicz tel. 0-602 30 51 24, e-mail: rotour@poczta. onet.pl

ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W IMPREZIE

Plan Siedlęcina
Puchar wagarowicza 2015 mapa 01

Mapa dojazdowa
Puchar wagarowicza 2015 mapa 02

 


Regulamin PDF
Karta Zgłoszeń