Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział „Sudety Zachodnie”
w Jeleniej Górze

ZAPRASZA NA

XXXVII DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA
POLSKI W TURYSTYCZNYCH
IMPREZACH NA ORIENTACJĘ

runda Pucharu Polski Młodzieży
w Marszach na Orientację 2014

XXXVII INO

PRZESIEKA
26-28 września 2014 r.

REGULAMIN

pttk Komisja Imprez na Orientacje PTTK Sudety Zachodnie U.Marsz.Woj.Dolnolskiego Powiat Jeleniogórski

ORGANIZATOR

Zarząd Główny PTTK – Komisja Imprez na Orientację
PTTK Oddział „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze

pttk Komisja Imprez na Orientacje PTTK Sudety Zachodnie

IMPREZA DOFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW:

- Zarządu Głównego PTTK
pttk
- Województwa Dolnośląskiego
U.Marsz.Woj.Dolnolskiego
- Powiatu Jeleniogórskiego
Powiat Jeleniogórski

ZESPÓŁ GŁÓWNYCH ORGANIZATORÓW:

Kierownik Imprezy - Adam Rodziewicz (PInO)
Sędzia Główny - Krzysztof Ligienza (PInO)
Budowa Tras - Marek Wąsowski (PInO), Wiesław Drewniak, Tadeusz Sławiński (PInO),

CEL IMPREZY
 • wyłonienie Drużynowych Mistrzów Polski w Turystycznych Imprezach na Orientację,
 • rozegranie kolejnej rundy Pucharu Polski Młodzieży w Marszach na Orientację 2014,
 • prezentacja walorów krajoznawczych przedgórza Karkonoszy,
 • prezentacja nowej dyscypliny turystyki kwalifikowanej – geocachingu.

UCZESTNICTWO

Drużynowe Mistrzostwa Polski w Turystycznych Imprezach na Orientację:
Startują drużyny reprezentujące klub, organizację lub województwo. W skład drużyny wchodzi maksymalnie:

 • 2 zespoły w kategorii TS (uczestnicy urodzeni w roku 1994 i starsi)
 • 2 zespoły w kategorii TJ (uczestnicy urodzeni w roku 1995 - 1997)
 • 2 zespoły w kategorii TM (uczestnicy urodzeni w roku 1998 i młodsi)

Zespoły składają się z dwóch osób. W uzasadnionych przypadkach sędzia główny może dopuścić jeden zespół jednoosobowy w drużynie. Sklasyfikowane będą drużyny składające się z minimum 3 zespołów. Skład zespołów nie może ulegać zmianie w trakcie imprezy.
Puchar Polski TM:
Startują zespoły 1 – 2 osobowe – uczestnicy urodzeni w roku 1998 i młodsi

ETAPY I KLASYFIKACJE:

Drużynowe Mistrzostwa Polski w Turystycznych Imprezach na Orientację:
Prowadzona będzie klasyfikacja drużynowa, której podstawą będzie suma punktów przeliczeniowych zdobytych przez wszystkie zespoły wchodzące w skład drużyny we wszystkich etapach (2 etapy dzienne i 1 nocny)
Puchar Polski TM:
Klasyfikacja zespołowa - zostanie ustalona na podstawie sumy punktów przeliczeniowych uzyskanych przez poszczególne zespoły w 2 etapach dziennych i 1 etapie nocnym.

MAPA I TEREN:

Mapy nietypowe, kolorowe, miejscami unacześniane. Teren górzysty o zmiennej przebieżności, dużej ilości skał i drożni oraz
bogatej rzeźbie terenu. Skala trudności etapów oraz pokonywanego terenu uzależniona jest od kategorii.

MAPA I TEREN:

Dom Wczasowy „Zielona Gospoda” w Przesiece ul. Dolina Czerwienia 11

PROGRAM IMPREZY:

10 września 2014 r.

22.00 – zakończenie przyjmowania zgłoszeń. W okresie 13 -19 września zgłoszenia przyjmowane jedynie w przypadku wolnych miejsc w ośrodku i bez gwarancji jakichkolwiek świadczeń.

10 - 25 września 2014 r.

przygotowanie świadczeń, materiałów, list startowych, tras, itp.

26 września 2014 r. (piątek)

Od godz. 16.00 – przyjmowanie uczestników w bazie imprezy, kwaterowanie, wydawanie materiałów startowych i świadczeń bez możliwości wprowadzania zmian.
19.00 - kolacja
20.00 – uroczyste otwarcie Mistrzostw (baza), odprawa techniczna.
21.00 – start do etapu 1

27 września 2014 r. (sobota)

0.00 – 3.00 – powroty z tras
8.00 – śniadanie (baza)
9.00 – start do etapów 2 i 3
9.00-16.00 – rywalizacja na trasach
16.00 – 17.00 - obiad (baza)
17.00 – gra terenowa (uczestnicy na podstawie podanych przez organizatora danych (podpowiedzi) pokonują poszczególne etapy trasy i docierają do ukrytego skarbu,
21.00 - uroczyste zakończenie Mistrzostw
22.00 – spotkanie grillowe (kiełbaska + coś jeszcze)

28 września 2014 r. (niedziela)

godz. 8.30 – śniadanie
9.00 – wycieczka krajoznawcza z przewodnikiem (istnieje możliwość pozostawienia bagaży w bazie)
do godz. 12.00 – wykwaterowanie i opuszczenie bazy

ŚWIADCZENIA:
 • znaczek okolicznościowy
 • upominek okolicznościowy (dla zgłoszonych w terminie do 10 września 2014 r.)
 • poczęstunek na mecie etapu 2,
 • kolacja 26.09.2014, śniadanie i obiad w dniu 27.09.2014 r., śniadanie 28.09.2014 (stołówka bazy imprezy),
 • spotkanie grillowe 27.09.2014
 • zakwaterowanie w warunkach hotelowych bez konieczności zabierania własnej pościeli,
 • komplet materiałów startowych,
 • medale, puchary, tytuł, splendor i satysfakcja dla najlepszych drużyn
 • nagrody, dyplomy za zajęcie czołowych miejsc w klasyfikacji zespołowej,
 • pkt. do OInO 3 x 5 pkt,
 • ubezpieczenie NNW tylko dla członków PTTK.

OPŁATA NA POKRYCIE KOSZTÓW REALIZACJI IMPREZY:

  Do 10 IX
2014 r.
13-19 IX
2014 r.
po 19 IX
2014 r.
Członkowie PTTK 60,- 100,-
(bez gwarancji
świadczeń)
Brak możliwości
zgłoszenia
Pozostali
uczestnicy
70,-

Opłatę należy wpłacać przekazem pocztowym na adres: PTTK Oddział „Sudety Zachodnie” 58-500 Jelenia Góra ul. 1 Maja 86 lub przelewem na k-to: BZ WBK I Oddział w Jeleniej Górze 61 1090 1926 0000 0005 1400 0193 z dopiskiem „DMP 2014”. Kopię dowodu wpłaty wpisowego należy dołączyć do karty zgłoszenia. Uczestnicy opłacający wpisowe według stawek dla członków PTTK zobowiązani są do wpisania w kartę zgłoszenia numeru legitymacji PTTK, jak również do okazania jej w biurze zawodów. W przypadku braku legitymacji zostanie pobrana dopłata do stawki dla pozostałych uczestników. Jednostki lub osoby potrzebujące fakturę za wpisowe zaznaczają ten fakt w karcie zgłoszenia i podają dane do faktury w celu jej wcześniejszego przygotowania.

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie na oryginalnej karcie zgłoszeń z dołączonym pokwitowaniem wpłaty wpisowego. Oznacza to, że nie ma możliwości opłaty wpisowego na miejscu z wyjątkiem dopłat różnic. Kartę zgłoszenia wraz z pokwitowaniem wpłaty należy przesłać w określonych w pkt. „Wpisowe” terminach pocztą na adres: PTTK Oddział „Sudety Zachodnie”, 58-500 Jelenia Góra ul. 1 Maja 86 lub pocztą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Za dzień otrzymania zgłoszenia uważa się dzień dotarcia karty zgłoszeń wraz z kopią dowodu wpłaty wpisowego do organizatora, a nie data na stemplach. Przyjęcie zgłoszenia po 10.IX.2014 r. możnie będzie jedynie w przypadku wolnych miejsc w bazie i nie gwarantuje jakichkolwiek świadczeń.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Zapraszamy

LOKALIZACJA BAZY IMPREZY

Regulamin Drużynowych Mistrzostw Polski w Turystycznych InO

 

 

 

PTTK Sudety Zachodnie

Regulamin PDF
Karta Zgłoszenia