Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze, kultywujący tradycje, dorobek i zwyczaje PTTK, szkolący przewodników sudeckich nieprzerwanie od 1953 r., posiadający stałe upoważnienie Wojewody Dolnośląskiego do prowadzenia szkolenia przewodników turystycznych, górskich (Decyzja nr 6/99 z dnia 11.10.1999 r.) przyjmuje zapisy na kurs dla kandydatów na przewodników turystycznych, górskich na obszar Sudetów III klasy.

 Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze zaprasza na kolejną, 9 edycję bezpłatnych wycieczek pieszych z przewodnikiem z cyklu „Z kijkami za pan brat” – 2017. Wszystkie wycieczki odbywają się w soboty. Podczas wycieczki obowiązuje  posiadanie kijków do „nordic walking” oraz odpowiednie obuwie turystyczne do wędrowania po drogach górskich i szutrowych. Osoby nie posiadające ważnej legitymacji PTTK na 2017 r. ubezpieczają się we własnym zakresie. Osoby niepełnoletnie odbywają  wycieczkę z własnym dorosłym opiekunem. Bilety na przejazdy opłacają uczestnicy we własnym zakresie. Na wycieczkach można zbierać punkty do odznaki GOT. Wycieczkę prowadzi przewodnik sudecki Jan Jabłoński, tel. 502 145 371.
Dnia 24.06.2017 r. (sobota) zbiórka o godz. 8.50 na przystanku autobusowym obok dworca PKS  w Jeleniej Górze. Przejazd autobusem do Karpacza Biały Jar. Wędrujemy szlakiem czerwonym w stronę schroniska PTTK Nad Łomniczką, dalej Kocioł Łomniczki, Równia Pod Śnieżką, Biały Jar, Schronisko PTTK Strzecha Akademicka. Żółtym szlakiem dochodzimy do Karpacza Biały Jar na przystanek PKS, skąd o godz. 17.00. powrót  autobusem do Jeleniej Góry. Trasa liczy 21 km. Cykl dofinansowany przez Powiat Jeleniogórski i PTTK.

Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze zaprasza na kolejną, 9 edycję bezpłatnych wycieczek pieszych z przewodnikiem z cyklu „Z kijkami za pan brat” – 2017. Wszystkie wycieczki odbywają się w soboty. Podczas wycieczki obowiązuje  posiadanie kijków do „nordic walking” oraz odpowiednie obuwie turystyczne do wędrowania po drogach górskich i szutrowych. Osoby nie posiadające ważnej legitymacji PTTK na 2017 r. ubezpieczają się we własnym zakresie. Osoby niepełnoletnie odbywają  wycieczkę z własnym dorosłym opiekunem. Bilety na przejazdy opłacają uczestnicy we własnym zakresie. Na wycieczkach można zbierać punkty do odznaki GOT. Wycieczkę prowadzi przewodnik sudecki Jan Jabłoński, tel. 502 145 371.
Dnia 22.07.2017 r. (sobota) zbiórka o godz. 9.00 w  holu  Dworca PKP w Jeleniej Górze,  skąd o godz. 9.15 przejazd komunikacja zastępczą  autobusem do  przystanku Pilchowice, skąd wędrujemy do  zapory i elektrowni na Bobrze, dalej szlakiem żółtym na wzgórze Stanek, Kapitański Mostek, dalej za znakami żółtymi dochodzimy do elektrowni Wrzeszczyn, wędrujemy wzdłuż rzeki  Bóbr i dochodzimy do Siedlęcina, skąd o godz. 16.15. powracamy autobusem czerwonym  MZK linią nr 5, do Jeleniej Góry. Trasa liczy około 14 km. Cykl dofinansowany przez Powiat Jeleniogórski i PTTK.

Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze zaprasza na kolejną, 9 edycję bezpłatnych wycieczek pieszych z przewodnikiem z cyklu „Z kijkami za pan brat” – 2017. Wszystkie wycieczki odbywają się w soboty. Podczas wycieczki obowiązuje  posiadanie kijków do „nordic walking” oraz odpowiednie obuwie turystyczne do wędrowania po drogach górskich i szutrowych. Osoby nie posiadające ważnej legitymacji PTTK na 2017 r. ubezpieczają się we własnym zakresie. Osoby niepełnoletnie odbywają  wycieczkę z własnym dorosłym opiekunem. Bilety na przejazdy opłacają uczestnicy we własnym zakresie. Na wycieczkach można zbierać punkty do odznaki GOT. Wycieczkę prowadzi przewodnik sudecki Jan Jabłoński, tel. 502 145 371.
Dnia 26.08.2017 r. (sobota) zbiórka o godz. 9.00  w holu dworca PKP  w Jeleniej Górze, po zakupieniu biletów we własnym zakresie wyjazd o godz. 9.25 pociągiem do Szklarskiej Poręby Górnej. Skąd idziemy trasą: czerwonym szlakiem na  Wysoki Kamień, dalej Rozdroże pod Zwaliskiem, kopalnia kwarcu Stanisław, Szklarska Poręba - Biała Dolina, Chatka Robaczka, Szklarska Poręba Huta, Szklarska Poręba Górna. Przystanek PKS. Skąd autobusem powrót do Jeleniej Góra. Trasa liczy 18 km. Cykl dofinansowany przez Powiat Jeleniogórski i PTTK.

Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze zaprasza na kolejną, 9 edycję bezpłatnych wycieczek pieszych z przewodnikiem z cyklu „Z kijkami za pan brat” – 2017. Wszystkie wycieczki odbywają się w soboty. Podczas wycieczki obowiązuje  posiadanie kijków do „nordic walking” oraz odpowiednie obuwie turystyczne do wędrowania po drogach górskich i szutrowych. Osoby nie posiadające ważnej legitymacji PTTK na 2017 r. ubezpieczają się we własnym zakresie. Osoby niepełnoletnie odbywają  wycieczkę z własnym dorosłym opiekunem. Bilety na przejazdy opłacają uczestnicy we własnym zakresie. Na wycieczkach można zbierać punkty do odznaki GOT. Wycieczkę prowadzi przewodnik sudecki Jan Jabłoński, tel. 502 145 371.
Dnia 09.09.2017 r. (sobota) zbiórka o godz. 8.50 na dworcu autobusowym PKS  w Jeleniej Górze, skąd jedziemy autobusem do miejscowości Kowary. Tam idziemy trasą: Kowary, szlakiem żółtym do Budnik, dalej  Skalny Stół, Sowia Przełęcz, czeskie schronisko Jelenka,  szlakiem czarnym Sowią Doliną na Wilczą Porębę i do Karpacza, skąd powrót autobusem do Jeleniej Góry. Trasa liczy około 17 km. Cykl dofinansowany przez Powiat Jeleniogórski i PTTK.

Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze zaprasza na kolejną, 9 edycję bezpłatnych wycieczek pieszych z przewodnikiem z cyklu „Z kijkami za pan brat” – 2017. Wszystkie wycieczki odbywają się w soboty. Podczas wycieczki obowiązuje  posiadanie kijków do „nordic walking” oraz odpowiednie obuwie turystyczne do wędrowania po drogach górskich i szutrowych. Osoby nie posiadające ważnej legitymacji PTTK na 2017 r. ubezpieczają się we własnym zakresie. Osoby niepełnoletnie odbywają  wycieczkę z własnym dorosłym opiekunem. Bilety na przejazdy opłacają uczestnicy we własnym zakresie. Na wycieczkach można zbierać punkty do odznaki GOT. Wycieczkę prowadzi przewodnik sudecki Jan Jabłoński, tel. 502 145 371.
Dnia 07.10.2017 r. (sobota) zbiórka w holu dworca PKP w Jeleniej Górze o godz.  9.00. Po zakupieniu biletów wyjazd pociągiem o godz. 9.13 do Janowic Wielkich. Dalej pieszo trasą: szlakiem zielonym na zamek Bolczów, dalej Przełęcz  Karpnicka,  schronisko PTTK Szwajcarka, Sokolik, Trzcińsko, na przystanek PKP, skąd powrót pociągiem do Jeleniej Góry o  godz. 17.15,  Trasa liczy około. 14 km. Cykl dofinansowany przez Powiat Jeleniogórski i PTTK.

Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze zaprasza na kolejną, 9 edycję bezpłatnych wycieczek pieszych z przewodnikiem z cyklu „Z kijkami za pan brat” – 2017. Wszystkie wycieczki odbywają się w soboty. Podczas wycieczki obowiązuje  posiadanie kijków do „nordic walking” oraz odpowiednie obuwie turystyczne do wędrowania po drogach górskich i szutrowych. Osoby nie posiadające ważnej legitymacji PTTK na 2017 r. ubezpieczają się we własnym zakresie. Osoby niepełnoletnie odbywają  wycieczkę z własnym dorosłym opiekunem. Bilety na przejazdy opłacają uczestnicy we własnym zakresie. Na wycieczkach można zbierać punkty do odznaki GOT. Wycieczkę prowadzi przewodnik sudecki Jan Jabłoński, tel. 502 145 371.
Dnia 04. 11.2017 r. (sobota) zbiórka na dworcu PKP w Jeleniej Górze. Po zakupieniu biletów  wyjazd pociągiem o  godz. 9.25 do Szklarskiej Poręby Górnej. Dalej idziemy pieszo: Krucze Skały, Wodospad Kamieńczyka, dawną trasą Filutek dochodzimy do szlaku zielonego na górze Przedział i dalej do schroniska PTTK Hala Szrenicka, Szrenica, Mokra Przełęcz, schronisko PTTK Pod Łabskim Szczytem, szlakiem żółtym schodzimy do Szklarskiej Poręby Górnej, skąd powrót autobusem do Jeleniej Góry. Trasa liczy około. 15 km. Cykl dofinansowany przez Powiat Jeleniogórski i PTTK.

Impreza dofinansowana przez:

Powiat Jeleniogórski

Starostwo Powiatowe
w Jeleniej Górze
pttk