pttk NRnR2015-16  PTTK Sudety Zachodnie

Narciarski Rajd na Raty (wycieczka Nr 6)

Oddział PTTK „Sudety Zachodnie" w Jeleniej Górze zaprasza na wycieczkę na nartach śladowych (biegowych) z przewodnikiem. Należy mieć z sobą: narty do turystyki narciarskiej z kijkami, polecamy narty tzw. śladowe. Ponadto wskazane jest posiadanie plecaka, a w nim m.in. nietłukący się termos z gorącym napojem i prowiant. Trzeba też pamiętać o stosownym ubiorze.

Spotykamy się 24.01.2016 (niedziela) o godz. 08.45 na przystanku PKP w Jakuszycach.

Planowana trasa wędrówki wynosi ok.18 km i przebiega: PKP Jakuszyce – Polana Maliszewskiego – Waloński Kamień – trasa „ Bez Łaski" – Szklarska Droga – trasa „Dzielne Klapki" – Czerwone Skałki – Waloński Kamień – Czerwony Potok – Biała Dolina – U Rumcajsa (przerwa, bufet) – PKP Szklarska Poręba Huta.

Uczestnicy wycieczki we własnym zakresie ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków, a członkowie PTTK z opłaconą składką objęci są ubezpieczeniem zbiorowym. Wycieczka jest bezpłatna, nie trzeba się nigdzie zapisywać, a uczestnicy pokrywają koszty swoich dojazdów.

Uwagi:
Narciarze dojeżdżający własnym środkiem lokomocji parkują pojazdy w rejonie przystanku PKP Szklarska Poręba Huta (parking), a do Jakuszyc dojadą czeskim pociągiem, wyjazd z Huty o 08.32.Tu również wsiada prowadzący wycieczkę.

Narciarze korzystający z komunikacji PKP. Pociąg odjeżdża z Jeleniej Góry o godz. 07.30 i dojeżdża do Szklarskiej Poręby Górnej na godz. 08.19, tu przesiadka na pociąg czeski, odjazd o godz. 08.29 i dojeżdża do Jakuszyc na godz. 08.42.

Powrót z Szkl Poręby Huta czeskim pociągiem o godz. 14.18 do Szklarskiej Poręby Górnej tu przesiadka na pociąg o godz. 15.09 do Jeleniej Góry, gdzie będziemy o godz. 15.58

W przypadku powstania warunków niebezpiecznych dla zdrowia lub życia uczestników wycieczki, trasa może być skrócona lub zmieniona.

Wycieczkę prowadzi przewodnik sudecki Janusz Perz ( tel. 600 034 715).

Oddział PTTK  „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze zaprasza na wycieczkę nr 6  na nartach  śladowych (biegowych) z przewodnikiem.   Należy mieć z sobą:  narty do turystyki narciarskiej z kijkami. Polecamy narty tzw. śladowe. Osoby nie mające sprzętu narciarskiego mogą go wypożyczyć m.in. w Jakuszycach. Ponadto wskazane jest posiadanie plecaka, a w nim m.in. nietłukący się termos z gorącym napojem i prowiant.  Trzeba też pamiętać o stosownym ubierze.

Spotykamy się 18.01.2015 (niedziela) o godz. 09.00 na stacji paliw w Jakuszycach.

Planowana trasa wędrówki wynosi ok.19 km i przebiega: Polana Jakuszycka – Cicha Równia (Samolot) – Krogulec – Orle – mostek na Izerze – Jizerka (przerwa) – schronisko Orle (przerwa) – Rozdroże Pod Cichą Równią – Jakuszyce.

Do Jakuszyc można się dostać własnym środkiem transportu lub pociągiem, wyjazd z Jeleniej Góry o godz.07.27 i pociąg dojeżdża do Szklarskiej Poręby na godz.08.14, tu przesiadka na szynobus czeski. Wyjazd o godz. 08.34 i dojeżdża do Jakuszyc na godz. 08.50.

Powrót z Jakuszyc: szynobus czeski o godz. 14.11, dojeżdża do Szklarskiej Poręby na godz.14.26, przesiadka na pociąg 14.48 i w Jeleniej Górze jesteśmy na godz. 15.38.

Uczestnicy wycieczki we własnym zakresie ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków, a członkowie PTTK z opłaconą składką objęci są ubezpieczeniem zbiorowym.  Wycieczki są bezpłatne, nie trzeba się nigdzie zapisywać, a uczestnicy pokrywają koszty swoich dojazdów.

Uwagi:

Uczestnicy wycieczki obowiązkowo muszą posiadać dowód osobisty lub paszport (przekraczamy granicę państwową).

W czasie przerwy w m. Jizerka, gdy zdecydujemy się na posiłek w restauracji obowiązuje waluta czeska.

W przypadku nagłego pogorszenia się warunków śniegowych (zaniku pokrywy śnieżnej) odbędzie się wycieczka piesza po tej trasie.

Wycieczkę  społecznie prowadzi  przewodnik sudecki  Janusz Perz ( tel. 600 034 715).