Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze, kultywujący tradycje, dorobek i zwyczaje PTTK, szkolący przewodników sudeckich nieprzerwanie od 1953 r., posiadający stałe upoważnienie Wojewody Dolnośląskiego do prowadzenia szkolenia przewodników turystycznych, górskich (Decyzja nr 6/99 z dnia 11.10.1999 r.) przyjmuje zapisy na kurs dla kandydatów na przewodników turystycznych, górskich na obszar Sudetów III klasy.

 

Dzień dobry,

ze względów organizacyjnych zmuszeni jesteśmy odwołać wycieczkę z cyklu "Z kijkami za pan brat"  planowaną na dzień 27.06.2015.

Prosimy nie umieszczać jej w wykazie imprez na bieżący weekend.  Wycieczka odbędzie się w innym terminie, o czym poinformujemy na naszych stronach internetowych:

www.pttk-jg.pl i www.przewodnik-sudecki.pl