W dniu 2 grudnia 2012 roku miało miejsce spotkanie turystów biorących udział w XLII Rajdzie na Raty organizowanym przez Oddział "Sudety Zachodnie" Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego w Jeleniej Górze oraz Spacerów krajoznawczych organizowanych przez Komisję Krajoznawczą przy wspomnianym Oddziale PTTK. Rajd na Raty, prowadzony obecnie przez Wiktora Gumprechta, zainicjował zmarły kilka lat temu Teofil Ligenza vel Ozimek. Natomiast Spacery krajoznawcze prowadzi ich pomysłodawca Krzysztof Tęcza. Obie imprezy są pomyślane tak by pokazywać piękno otaczającego nas świata, by poznawać wciąż coś nowego i by po prostu wyjść z domu na spacer. Różnica między nimi polega na tym, że RnR swoje ponad czterdzieści wycieczek organizuje w niedziele, a Spacery są organizowane w soboty od kwietnia do sierpnia. RnR to wycieczki przynajmniej kilkunastokilometrowe a Spacery kilkukilometrowe. Jednak turyści przychodzący na te imprezy często wybierają obie jako, że uzupełniają się one.

Zakonczenie sezonu 2012 01
Zygmunt Korzeniewski w imieniu Prezydenta Miasta Jelenia Góra Pana Marcina Zawiły wręcza adres dla kierownika Rajdu na Raty Wiktora Gumprechta. Foto: Krzysztof Tęcza

Zakonczenie sezonu 2012 02
Maria i Wiktor Gumprecht. Foto: Krzysztof Tęcza

Spacery krajoznawcze odbywają się już po raz trzeci. W poprzednich latach turyści poznawali najbliższe okolice naszego miasta. W roku 2012 wszystkie pięć wycieczek poprowadzono trasami tak ułożonymi, że cały czas chodziliśmy po terenie miasta Jelenia Góra. Chodziło o to by pokazać wszystkim, zwłaszcza mieszkańcom grodu nad Bobrem, że jest to miasto nie tylko zasobne w walory krajoznawcze ale także bardzo rozległe. Niektórzy bowiem nie zdają sobie z tego sprawy.

Zakonczenie sezonu 2012 03
Zakończenie sezonu turystycznego 2012 w Jeleniej Górze. Foto: Krzysztof Tęcza

Podczas spacerów oglądamy rzeczy znane ale także odkrywamy zupełnie nowe czy takie "utajnione". Już podczas pierwszego tegorocznego spaceru odwiedziliśmy muzeum w MZK gdzie oglądając miniatury taboru komunikacyjnego wykorzystywanego przez tą firmę od początku jej istnienia dowiedzieliśmy się jak od wozu ciągnionego przez konie poprzez tramwaje o napędzie gazowym i elektrycznym doszliśmy do dzisiejszych autobusów. Na Kopkach odkryliśmy, iż nawet tu byli pasjonaci sportów zimowych. Widać tu resztki przedwojennej skoczni narciarskiej. Podobna była kiedyś na odwiedzonej przez nas Strzeleckiej Górze. Poznaliśmy tajemnice pałacu Paulinum, Wzgórza Kościuszki i zobaczyliśmy jak pięknie wygląda teraz Muzeum Karkonoskie. W Borowym Jarze udaliśmy się śladami dawnych budowli jakie upiększały to miejsce. Byliśmy na Wzgórzu Krzywoustego, przy Cudownym Źródle, Cesarskim Dębie, Helikonie, Perle Zachodu ale także podziwialiśmy panoramę Jeleniej Góry ze skałek zwanych Tafalgar. Byliśmy na Końcu Świata i Gibraltarze by podczas następnego spaceru spocić się podczas podejścia do chatki AKT na Bażynowych Skałach. Pomogliśmy tam w poznoszeniu suchych drzew przed zimą i upiekliśmy kiełbaski by powspominać to co widzieliśmy w tym roku.

Ze względu jednak na dzisiejsze zakończenie odbył się dodatkowy szósty spacer, którego trasa wiodła przez Kapliczną Górę, Tartar, Perłę Zachodu i Parnas. Przyjrzeliśmy się rozbudowie "Mechanika", w którego zabudowaniach po raz pierwszy na świecie wyprodukowano cukier z buraków zamiast trzciny.

Zakonczenie sezonu 2012 04Zakonczenie sezonu 2012 05

Podsumowując Spacery krajoznawcze, mające w założeniu poznawanie historii, przyrody, odnajdywanie ciekawostek i wreszcie poprawianie kondycji fizycznej jej uczestników, spełniły one swoje założenia, a dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Marszałkowskiemu Województwa Dolnośląskiego, Starostwu Powiatowemu w Jeleniej Górze i Urzędowi Miasta Jelenia Góra prowadzący Spacery nie musiał dopłacać z własnej kieszeni do wykonywanej społecznie pracy.

Zakonczenie sezonu 2012 06

Również Rajd na Raty jest wspierany finansowo przez wspomniane wyżej instytucje. Z pieniędzy przekazywanych dla PTTK zwracane są koszty przejazdów dla prowadzących trasy oraz organizowane nagrody i skromny poczęstunek podczas wspólnego zakończenia sezonu turystycznego. Trasy prowadzone są przez Przodowników Turystyki Pieszej oraz Przewodników Sudeckich. W sezonie 2012 odbyło się ogółem 43 wycieczki piesze oraz 5 wycieczek autokarowych (4 jednodniowe do Czech i 1 pięciodniowa do Trójmiasta). Dużym powodzeniem cieszyły się wycieczki do Czech i Niemiec. Ogółem w Rajdzie wzięło udział ponad 1300 turystów. Najwytrwalszym okazał się Jarosław Kapczyński, który wziął udział we wszystkich wycieczkach.

W czerwcu odbyła się wspólna wycieczka z turystami z Wałbrzyskiego Klubu Wędrowców, którzy w ramach kilkuletnich już kontaktów przyjechali do nas. W roku przyszłym nasi turyści odwiedzą ich i wspólnie poznają coś ciekawego w tamtych stronach.

Aby Rajd mógł istnieć potrzebni są ludzie z pasją, ludzie którzy gotowi są poświęcić swój czas dla innych. Bez takich ludzi impreza nie miałaby szans na przetrwanie. Gdy Rajd prowadził Teofil Ligenza nie było takich problemów. Kadra działaczy PTTK - owskich była wówczas olbrzymia. Teraz, niestety zmalała tak, że często obecny kierownik Rajdu, Wiktor Gumprecht, musi się nieźle napocić by znaleźć chętnego do poprowadzenia kolejnej trasy. Dlatego najwięcej wycieczek w tym roku poprowadził właśnie on. Było ich, oprócz wycieczek autokarowych aż 23. Drugim co do ilości poprowadzonych tras był piszący te słowa Krzysztof Tęcza (6 wycieczek), trzecim Paweł Idzik (4) i Jarosław Zając (4), kolejnymi: Robert Śliwa (3), Janusz Perz (2) i Jerzy Chmielecki (1). Wspomnę jeszcze, że sekretarzem Rajdu jest Maria Gumprecht, a wszyscy uczestnicy przysyłają swoje zdjęcia do prowadzonej na stronie internetowej kroniki rajdowej.

Zarówno Rajd na Raty jak i Spacery krajoznawcze korzystają z pomocy redakcji "Nowin Jeleniogórskich" na łamach których ukazują się zaproszenia na poszczególne wycieczki.

Ostatnia wycieczka RnR, poprowadzona przez Wiktora Gumprechta, wiodła z Mysłakowic przez Czarne do Jeleniej Góry tak by jej uczestnicy mogli spotkać się ze spacerowiczami poprowadzonymi przez Krzysztofa Tęczę idącymi z Borowego Jaru. Miało to przypomnieć stare dobre czasy, kiedy zakończenia organizowano jako zloty gwiaździste. Zwyczajowo spotkaliśmy się wszyscy w Klubie Nauczyciela w Jeleniej Górze, gdzie użyczono nam lokalu.

Podczas spotkania Wiktor Gumprecht otrzymał adres od Prezydenta Miasta Pana Marcina Zawiły. Wręczył go przedstawiciel miasta Pan Zygmunt Korzeniewski. Słowa, które powiedział w pełni pokrywają się z celem organizowania takich imprez. Mówił on o konieczności poznawania miasta przez swoich mieszkańców.

Jak zwykle odbył się konkurs wiedzy krajoznawczej. Walka była niezwykle wyrównana i o zwycięstwie zadecydowały dwie dogrywki. Główną nagrodę zdobyła Marlena Kędzior. By choć trochę uhonorować prowadzących trasy wręczono im skromne upominki (wydawnictwa turystyczne).

Teraz rządy przejęli sami turyści i tak jak w poprzednich latach z uzbieranych przez siebie pieniążków obdarowali zarówno prowadzących trasy jak i swoje koleżanki i kolegów wyróżniających się podczas wycieczek. Było wiele zabawy i radości, zwłaszcza podczas oglądania zdjęć z dymkami, w których umieszczono stosowne podpisy. Piszący te słowa, na prośbę Wiktora, pokazał zdjęcia karkonoskich chatek turystycznych wykonane zimą. Przedstawił także foto relację z tegorocznych spacerów.

Teraz nie pozostało już nic tylko pokroić tort i zacząć umawiać się na wycieczki w roku przyszłym.

Krzysztof Tęcza

Zakonczenie sezonu 2012 07
Obserwator balkonowy. Foto: Krzysztof Tęcza


Realcja PDF