W niedzielę 5 grudnia odbyła się ostatnia wycieczka organizowanego od 51 lat przez Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze Rajdu na Raty. Tak po prawdzie to tego dnia miały miejsce trzy wycieczki, gdyż powrócono do starego zwyczaju organizowania spotkania kończącego sezon turystyczny zlotem gwiaździstym. Tym razem zaproszono turystów na trasy rozpoczynające się w Kowarach, Wojanowie i Staniszowie.
Grupa startująca z Kowar miała do pokonania 10 km. Wędrujący tą trasą podziwiali architekturę budynku szpitala „Wysoka Łąka”, przeszli przez „Skalną Bramę” oraz podziwiali obiekty małej architektury w Bukowcu.

Grupa startująca z Wojanowa mogła obejrzeć stan zachowania jednego z ostatnich niewyremontowanych pałaców, by porównać ten obraz do zamku w Karpnikach, któremu świetność przywrócił nowy właściciel. Ostatnim celem był Bukowiec.

Grupa udająca się w drogę ze Staniszowa zwiedziła jaskinie znajdujące się przy ścieżce na Witoszę, obejrzała pałac i kościół w Mysłakowicach by w końcu dotrzeć do Opactwa w Bukowcu.

Ponieważ pogoda nie sprzyjała spotkaniu na świeżym powietrzu, imprezę podsumowującą tegoroczną edycję Rajdu przeprowadzono w siedzibie Związku Gmin Karkonoskich w pałacu w Bukowcu. Przybyłych przywitał gospodarz obiektu dyrektor biura ZGK pan Łukasz Hada, który w imieniu własnym oraz Zarządu ZGK oddał do dyspozycji turystów odpowiednio przygotowany obiekt. Nie krył przy tym zadowolenia z widoku tak licznej grupy osób spędzających wolny czas aktywnie korzystając z oferty jeleniogórskiego PTTK. Dodam tutaj, że nie jest to pierwszy raz kiedy Związek Gmin Karkonoskich użycza bezpłatnie swojego obiektu dla turystów biorących udział w Rajdzie na Raty.

Rajd na Raty prowadzony początkowo przez jego twórcę Teofila Ligenzę vel Ozimka na trwałe wszedł na listę imprez skierowanych do mieszkańców naszego regionu. Trzeba podkreślić, że wszystkie wycieczki prowadzone są przez osoby posiadające stosowne uprawnienia kadrowe PTTK, co zapewnia ich uczestnikom wysoki poziom merytoryczny jak i bezpieczeństwo. Do tego wycieczki te są imprezami bezpłatnymi i umożliwiają wzięcie w nich udział każdemu chętnemu. Nie ma żadnych ograniczeń. Należy tylko pamiętać by czytać zamieszczane w „Nowinach Jeleniogórskich” komunikaty dotyczące poszczególnych tras i zwracać uwagę na ostrzeżenia dotyczące stopnia trudności. Przy trudniejszych czy wymagających trasach podawany jest stosowny komunikat. Czynione jest tak ze względu na to, że rozpiętość wiekowa osób przychodzących na wycieczki jest bardzo duża, przychodzą bowiem zarówno dzieci z opiekunami jak i osoby starsze, ba nawet zaliczane do tzw. trzeciego wieku.

Od roku 2002 Komandorem rajdu jest Wiktor Gumprecht. W pracach organizacyjnych wspierają go: wicekomandor Jarosław Kapczyński oraz Maria Gumprecht pełniąca obowiązki sekretarza. Impreza została dofinansowana przez Miasto Jelenia Góra i Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Ze względu na ograniczenia wynikające z zagrożenia covidowego w 2021 roku przeprowadzono tylko 30 wycieczek (zwyczajowo wycieczek bywa około pięćdziesięciu – odbywają się one w każdą niedzielę i wszystkie święta w okresie od ostatniej niedzieli lutego do pierwszej niedzieli grudnia). W tym roku pierwsza wycieczka odbyła się 30 maja. Oprócz typowych tras pieszych o długości 12-22 km, prowadzących po terenach Dolnego Śląska oraz Czech zorganizowano także jednodniowe wycieczki autokarowe do czeskiej Szwajcarii, Jaworzyny Śląskiej i Wojsławic, Kamieńca Ząbkowickiego i

Srebrnej Góry oraz w rejon Ślęży. Odbyła się też wycieczka sześciodniowa podczas której poznawano Beskidy.
Jeśli chodzi o obecny rok to w sumie we wszystkich wycieczkach wzięło udział prawie tysiąc osób, co daje średnią ponad 30 osób na każdą wycieczkę. Większość uczestników brało udział w kilku czy kilkunastu spacerach, są jednak tacy, którzy uczestniczyli niemal we wszystkich wędrówkach. Należą do nich m. in. Danuta Sulewska (28 wycieczek), Roman Zachariasiewicz (26), Elzbieta Marcinkiewicz (25), Jerzy Murak (21), Małgorzata Zielonka (20).

Nie byłoby udanych wycieczek gdyby nie prowadzący. W tym roku wycieczki Rajdu na Raty prowadzili: Wiktor Gumprecht (11), Jarosław Kapczyński (10), Jolanta Kupeć (3), Urszula Pawlikowska (3), Sebastian Miler (2), Jerzy Chmielecki (1), Elżbieta Marut (1), Krzysztof Tęcza (1).

Oczywiście nie zabrakło tradycyjnego konkursu krajoznawczego z wiedzy o trasach rajdowych i znajdujących się na nich zabytkach. W konkursie pierwsze miejsce zajął Maciej Cieślak, drugie – trzecie Radosław Paź i Paweł Wojtczak, czwarte Zbigniew Dul, piąte Tomasz Frank.

Podczas spotkania podsumowującego Rajd najaktywniejsi turyści otrzymali upominki, natomiast osoby odpowiedzialne za organizację imprezy oraz prowadzący poszczególne trasy poza upominkami zostali wyróżnieni dyplomami Zarządu Oddziału PTTK. Miała miejsce także miła „niespodzianka” – piszę tak bo jest to już tradycja – turyści wręczyli swoje upominki komandorowi oraz sekretarzowi Rajdu jako podziękowanie za ich zaangażowanie w organizację imprezy.

Krzysztof Tęcza

Relcja do pobrania [1.19 MB]