Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze, kultywujący tradycje, dorobek i zwyczaje PTTK, szkolący przewodników sudeckich nieprzerwanie od 1953 r., posiadający stałe upoważnienie Wojewody Dolnośląskiego do prowadzenia szkolenia przewodników turystycznych, górskich (Decyzja nr 6/99 z dnia 11.10.1999 r.) przyjmuje zapisy na kurs dla kandydatów na przewodników turystycznych, górskich na obszar Sudetów III klasy.

Organizowany od 48 lat przez Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze Rajd na Raty to prawdziwy maraton turystyczny skierowany do zarówno mieszkańców Jeleniej Góry jak i przebywających tu turystów czy kuracjuszy. Tylko w roku 2018 w ramach tego rajdu zorganizowano 45 pieszych wycieczek po okolicy. 33 wycieczki odbyły się po terenie Dolnego Śląska. Były jednak wycieczki do Czech (10) oraz do Niemiec (2). Uzupełnieniem oferty były wycieczki autokarowe. Dwie sześciodniowe: jedna w Bieszczady, druga na Warmię i Mazury. Jedna ośmiodniowa na Ukrainę. Były także krótsze: trzydniowa do Pragi i dwudniowa w Czeskim Raju. Zorganizowano także pięć wycieczek jednodniowych do: Lubiąża i Środy Śląskiej, Henrykowa i Wojsławic, Kokořína i Mělnika, Frýdlantu i Hejnic, Kosmonosów i Mladá Boleslav.

XLVIII Rajd na Raty 01
Foto: Krzysztof Tęcza

Ogółem we wszystkich rajdowych wycieczkach w 2018 roku wzięło udział 1814 turystów, co daje średnią 41 osób na wycieczkę. Oczywiście poszczególne wycieczki różniły się frekwencją. Najwięcej turystów wyruszyło na trasę wycieczki inaugurującej sezon w dniu 25 lutym na Gapy i do Borowego Jaru. Przybylo wówczas  67 osób.

Niektórzy z turystów brali udział w wycieczkach wielokrotnie. I tak najwięcej razy w Rajdzie na Raty uczestniczył Andrzej Makowski (43 razy), zaraz za nim uplasowała się Elżbieta Marcinkiewicz (36 razy) i Henryk Modzelewski (33 razy).

Aby turyści mogli wyruszać na szlak potrzebne jest jednak wsparcie finansowe tak by prowadzący je przodownicy i przewodnicy mogli otrzymać chociaż zwrot kosztów biletów. Jest to o tyle ważne, że wycieczki są prowadzone na zasadach wolontariatu. W roku obecnym najwięcej wycieczek poprowadził Wiktor Gumprecht – komandor Rajdu (13). Jarosław Kapczyński jako prowadzący wyruszył na trasę 10 razy, Jolanta Kupeć (8), Paweł Idzik (4), Jerzy Chmielecki (2), Janusz Perz (2), Krzysztof Tęcza (2), Krzysztof Zając (2), Sebastian Miler (1) i Wojciech Skowroński (1).

W pracach organizacyjnych Rajdu oprócz komandora (Wiktora Gumprechta) i prowadzących poszczególne trasy pomaga także sekretarz Maria Gumprecht.

Impreza poza wykorzystaniem środków własnych Oddziału PTTK dofinansowana była przez Miasto Jelenią Górę, Powiat Jeleniogórski i Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Do tego grona włączył się Związek Gmin Karkonoskich, który poprzez działającą w nim Regionalną Pracownię Krajoznawczą Karkonoszy zorganizował spotkanie podsumowujące w swojej siedzibie czyli pałacu w Bukowcu.

Oczywiście podczas spotkania podsumowującego było miejsce na wspominki, pokaz przeźroczy ale także na konkurs krajoznawczy z wiedzy o regionie. Tym razem pierwsze trzy miejsca zdobyli Maciej Cieślak, Danusia Skierś i Paweł Wojtczak.  

XLVIII Rajd na Raty 02
Foto: Krzysztof Tęcza

Przedostatnia wycieczka tegorocznego Rajdu na Raty odbyła się na trasie Kowary – Bramka Klõbera – Bukowiec. Tym razem na uczestników czekała niespodzianka. W Kowarach zaprosił nas do Gościńca na Starówce Zbigniew Piepiora, pracownik naukowy Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, który właśnie wrócił z dwutygodniowej podróży po Filipinach. Opowiedział nam on o wędrówce na wulkan i o ostatniej jego erupcji, która spowodowała wielkie zmiany w klimacie naszej planety.

XLVIII Rajd na Raty 03
Foto: Krzysztof Tęcza

Ostatnia wycieczka odbędzie się 2 grudnia 2018 roku i zostanie przeprowadzona po jeleniogórskich wzgórzach. Uczestnicy będą mogli wejść do Groty Betlejemskiej, zwiedzić pałac Paulinum, zapoznać się z atrakcjami znajdującymi się na Wzgórzu Kościuszki a na koniec czeka ich niezwykła niespodzianka. Niestety skoro niespodzianka, nie mogę nic więcej o tym napisać. Zapraszam zatem do uczestnictwa w ostatniej w tym sezonie wycieczce pieszej.

Uzupełnieniem wycieczek pieszych jest, prowadzony od pewnego czasu, zimowy Rajd na Raty, podczas którego turyści pokonują trasy na nartach. W sezonie 2017/2018 odbyło się 21 takich wycieczek. Wszystkie trasy przebiegają po terenie Karkonoszy i Gór Izerskich, w rejonie Przełęczy Okraj (8 wycieczek) i Jakuszyc (13 wycieczek). We wspomnianym sezonie uczestnicy pokonali na nartach prawie 400 km. Najwięcej razy uczestniczyli w nich Ela Marcinkiewicz i Edyta Kluniewicz. Jeśli chodzi o prowadzących to jedną wycieczkę poprowadził Jarosław Kapczyński, dwie Jerzy Chmielewski a osiemnaście Janusz Perz, który jest komandorem zimowej edycji Rajdu na Raty.

Krzysztof Tęcza