RNR_01    RNR_02  

W niedzielę na wycieczkę nr 10

Zarząd Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” wraz z redakcją „Nowin Jeleniogórskich” zapraszają w dniu 1 sierpnia 2021 r. na wycieczkę nr 11 w ramach tegorocznego Rajdu na Raty. Wyjazd z Jeleniej Góry pociągiem o godz. 7.36 do Gorzanowa ( z przesiadkami na stacjach Wałbrzych Główny i Kłodzko Główne).

Trasa wycieczki długości 15 km przebiega na styku Rowu Górnej Nysy, Kotliny Kłodzkiej i Krowiarek. Od przystanku kolejowego w Gorzanowie szlakiem niebieskim podchodzimy na Wapniarkę. Nazwa góry pochodzi od występujących tu wapieni krystalicznych, w przeszłości wydobywanych. Ze skałki na szczycie panorama Masywu Śnieżnika i Krowiarek, drewniana wieża widokowa jest zamknięta ze względu na zły stan techniczny. Przy schodzeniu mijamy wyrobiska dawnych kamieniołomów i ruiny wapiennika, w którym wapienie były przerabiane. Kłodzką Drogą Świętego Jakuba idziemy do Żelazna. We wsi oglądamy stojący na wzniesieniu, otoczony murem obronnym kościół pw. św. Marcina z XIV wieku znacznie przebudowany w XVII w w stylu barokowym, wewnątrz bogate gotyckie i barokowe wyposażenie. Cennym zabytkiem jest również gotycka wieża mieszkalna z przełomu XV/XVI wieku, obecnie obiekt prywatny. W końcowej części wędrówki przez Przełęcz Mielnicką idziemy do Gorzanowa, skąd o godz. 16.30 odjeżdżamy pociągiem do Jeleniej Góry (z przesiadką na stacji Kłodzko Miasto). Wycieczkę prowadzi Jarosław Kapczyński z Kowar. W czasie wycieczki obowiązuje zachowanie 1.5 m dystansu, używanie maseczek jest obowiązkowe w środkach komunikacji.

Uczestnicy we własnym zakresie ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków, członkowie PTTK z opłaconą składką objęci są ubezpieczeniem zbiorowym.

Opracował Wiktor Gumprecht