Pttk1950 2020  RNR_01  RnR 2020  RNR_02  

W niedzielę na wycieczkę

Zarząd Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” wraz z redakcją „Nowin Jeleniogórskich” zapraszają w dniu 25 października 2020 r. na wycieczkę nr 25 w ramach tegorocznego Rajdu na Raty. Zbiórka uczestników o godz. 9.00 przed głównym wejściem na cmentarz parafialny w Cieplicach przy ulicy Jagiellońskiej (dojazd autobusami MZK nr 7 i 15).
Trasa długości 14 km przebiega w środkowej części Kotliny Jeleniogórskiej. W czasie wycieczki odwiedzimy groby prowadzących i uczestników Rajdów na Raty na trzech jeleniogórskich cmentarzach. Drugim z odwiedzanych cmentarzy będzie cmentarz komunalny przy ulicy Krośnieńskiej. Następnie szlakiem zielonym idziemy do Staniszowa. W centrum wsi oglądamy gotycki kościół pw. Przemienienia Pańskiego. Po wykutych w skale stopniach wchodzimy na Witoszę (483m) mijając liczne skałki granitowe o bogatych formach wietrzenia, zdobiące zachodni stok wzniesienia, atrakcją są również 3 jaskinie szczelinowe. Ze szczytu schodzimy do Czarnego, oglądamy tu położony w dolinie potoku Pijawnika renesansowy dwór wybudowany w połowie XVI wieku (wnętrza obecnie niedostępne). Wędrówkę kończymy na jeleniogórskim cmentarzu komunalnym przy ulicy Sudeckiej.
Wycieczkę prowadzi Wiktor Gumprecht z Mysłakowic (tel. 500279011).
Uczestnicy we własnym zakresie ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków, członkowie PTTK z opłaconą składką objęci są ubezpieczeniem zbiorowym.
Ze względu na sytuację epidemiologiczną, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów, w czasie wycieczki obowiązuje zachowanie dwumetrowego dystansu, lub zakrywanie ust i nosa, używanie maseczek jest obowiązkowe w środkach komunikacji. Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do posiadania i używania indywidualnych środków do odkażania rąk.

Opracował Wiktor Gumprecht

Impreza dofinansowana przez:

U.Marsz.Woj.Dolnolskiego

Urząd Marszałkowski
Województwa
Dolnośląskiego


 

Powiat jeleniogorski Dofinasowanie