RnR2017 RNR_01  RNR_02   200LatPrzewodnictwa

W niedzielę na wycieczkę

Zarząd Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” wraz z redakcją „Nowin Jeleniogórskich” zapraszają w dniu 8 października 2017 r. na wycieczkę nr 37 w ramach tegorocznego Rajdu na Raty. Wyjazd z Jeleniej Góry pociągiem o godz. 7.25 do Jaworzyny Śląskiej.

Trasa długości 17 przebiega w północnej części Równiny Świdnickiej. Z Jaworzyny Śląskiej polną drogą idziemy do Nowic. Oglądamy tu starannie od 10 lat restaurowany przez jednego człowieka poniemiecki cmentarz ewangelicki. Kolejną wsią na naszej trasie jest Wierzbna, od połowy XV wieku do kasaty dóbr klasztornych w 1810 r. własność cystersów z Krzeszowa. Kościół w Wierzbnej to perła polskiej architektury późnoromańskiej wzniesiony w pierwszej połowie XIII w. Prostopadle do kościoła romańskiego dostawiony jest dawny klasztor w XVIII wieku przebudowany na kościół z bogatym barokowym wyposażeniem częściowo przeniesionym z Krzeszowa. Obok znajduje się zespół klasztorno-pałacowy cystersów w bardzo złym stanie technicznym. W dolnej części wsi stoi najstarsza na Dolnym Śląsku wieża ciśnień z 1697 roku, która dostarczała drewnianym rurociągiem wodę do klasztoru. Z Wierzbnej idziemy przez wsie położone nad Bystrzycą: Panków (ruiny barokowego pałacu) i Wiśniową (pałac neorenesansowy z XIX w.), gdzie skręcamy do Bagieńca. W centrum wsi otoczony stawem stoi barokowy pałac, obecnie odbudowywany, w 1790 r. gościł w nim Johann Wolfgang Goethe. W końcowej części wędrówki przez Bolesławice idziemy do Jaworzyny Śląskiej, skąd o godz. 16.52 odjeżdżamy pociągiem do Jeleniej Góry. Wycieczkę prowadzi Wiktor Gumprecht z Mysłakowic (tel. 500279011).

Uczestnicy we własnym zakresie ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków, członkowie PTTK z opłaconą składką objęci są ubezpieczeniem zbiorowym.

Opracował Wiktor Gumprecht

Impreza dofinansowana przez:

U.Marsz.Woj.Dolnolskiego

Urząd Marszałkowski
Województwa
Dolnośląskiego

rajd_na_raty_2012_02

Starostwo Powiatowe
w Jeleniej Górze

rajd_na_raty_2012_04