RNR_01  RNR_02   200LatPrzewodnictwa

W niedzielę na wycieczkę

Zarząd Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” wraz z redakcją „Nowin Jeleniogórskich” zapra-szają do udziału w czterdziestym siódmym Rajdzie na Raty. W wycieczkach rajdowych może brać udział każdy, komu miły jest czynny wypoczynek na krajoznawczej wędrówce. Żadnych formalności uprzednio załatwiać nie trzeba. Wycieczki piesze długości 12–16 km przebiegające przez najcie-kawsze tereny Dolnego Śląska oraz przygraniczne rejony Czech i Niemiec będą odbywały się we wszystkie niedziele i święta do 3 grudnia br. bez względu na pogodę a prowadzą je społecznie przo-downicy turystyki pieszej PTTK oraz przewodnicy sudeccy. Udział w wycieczkach jest bezpłatny. Turyści ponoszą tylko indywidualnie koszty przejazdów i wstępów. Nie jest potrzebne wcześniejsze zgłaszanie udziału w imprezie (z wyjątkiem wycieczek wielodniowych). Wystarczy zgłosić się na miejscu zbiórki, gdzie zawsze oczekuje prowadzący.

Pierwsza wycieczka odbędzie się w dniu 26 lutego 2017 roku. Wyjazd z przystanku Osiedle XX-Lecia Pętla autobusem MZK nr 4 o godz. 9.38 do Przesieki (dojazd z centrum Jeleniej Góry au-tobusem MZK nr 6).

Trasa długości 12 km przebiega we wschodniej części Pogórza Karkonoskiego. Z autobusu wysiadamy na przystanku „Pod Lipami”, w pobliżu wznoszą się interesujące skałki granitowe: Chy-botek i Waloński Kamień. Szlakiem czarnym schodzimy do Wodospadu Podgórnej, trzeciego pod względem wysokości wodospadu (10m) w polskich Karkonoszach. Następnie  drogami leśnymi, mijając teren dawnego obozu jenieckiego idziemy do malowniczo położonych w Dolinie Pięciu Po-toków Borowic i dalej szlakiem niebieskim docieramy do Przełączki. Tu zatrzymujemy się na odpo-czynek przy ognisku, w trakcie którego omówimy plany wycieczkowe na bieżący rok, najaktywniej-szym turystom zostaną wręczone odznaki PTTK. W końcowej części wędrówki obok Kaplicy Świę-tej Anny schodzimy do Miłkowa. We wsi zwiedzamy gotycki kościół św. Jadwigi z cennym wypo-sażeniem, na murze zewnętrznym zespół bogato zdobionych płyt nagrobnych upamiętniających kar-packich laborantów, w murze cmentarnym 3 krzyże pokutne, obok kamienny pręgierz. W pobliżu znajduje się zespół pałacowy z XVIII w. i ruiny kościoła ewangelickiego. O godz. 17.22 odjeżdżamy autobusem PKS do Jeleniej Góry. Wycieczkę prowadzi Wiktor Gumprecht z Mysłakowic. Uczestni-cy we własnym zakresie ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków, członkowie PTTK z opłaconą składką objęci są ubezpieczeniem zbiorowym.

Opracował Wiktor Gumprecht

Impreza dofinansowana przez:

U.Marsz.Woj.Dolnolskiego

Urząd Marszałkowski
Województwa
Dolnośląskiego

rajd_na_raty_2012_02

Starostwo Powiatowe
w Jeleniej Górze