RnR2016 RNR_01  RNR_02   Rok Krajoznawstwa Polskiego 2016

W niedzielę na wycieczkę

Zarząd Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie" wraz z redakcją „Nowin Jeleniogórskich" zapraszają w dniu 10 kwietnia 2016 r. na wycieczkę nr 7 w ramach tegorocznego Rajdu na Raty. Wyjazd pociągiem o godz. 7.26 do Świebodzic.

Trasa długości 20 km prowadzi przez zachodnią część Pogórza Wałbrzyskiego. W centrum miasta oglądamy najciekawsze zabytki (kościoły św. Mikołaja oraz św. Piotra i Pawła, ratusz, fragmenty murów obronnych), w dzielnicy Pełcznica ruiny gotyckiego kościoła św. Anny, następnie szlakiem zielonym dochodzimy do położonych na lewym brzegu Czyżynki rozległych ruin średniowiecznego zamku Cisy. Zachowały się fragmenty zamku wysokiego oraz liczne odcinki murów obronnych przedzamcza z basztami. Na teren zamkowy prowadzi zrekonstruowana brama poprzedzona mostem. Po obejrzeniu zamku szlakiem Ułanów Legii Nadwiślańskiej idziemy do Starych Bogaczowic, gdzie zwiedzamy jeden z najcenniejszych obiektów barokowych w regionie – kościół p.w. św. Józefa Oblubieńca. Wzniesiony przez cystersów pod koniec XVII w posiada bogaty wystrój i wyposażenie, przy którym pracowali twórcy znani z Krzeszowa. Ze Starych Bogaczowic drogami leśnymi zboczem Mrowicy podążamy do Strugi. W centrum wsi znajduje się gotycki kościół z XVI w. i niedawno odrestaurowany zespół pałacowy (obecnie luksusowy hotel). Za miejscowością przy drodze do Szczawna stoi pomnik upamiętniający brawurową szarżę polskich ułanów, którzy w tym miejscu 15 maja 1807 roku całkowicie rozbili duży oddział pruski. Wędrówkę kończymy w uzdrowisku Szczawno Zdrój, skąd odjeżdżamy autobusem MZK nr 8 do stacji kolejowej Wałbrzych Miasto i dalej o godz. 17.57 pociągiem do Jeleniej Góry. Wycieczkę prowadzi Wiktor Gumprecht z Mysłakowic. Uczestnicy we własnym zakresie ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków, członkowie PTTK z opłaconą składką objęci są ubezpieczeniem zbiorowym.

Opracował Wiktor Gumprecht

Impreza dofinansowana przez:

U.Marsz.Woj.Dolnolskiego

Urząd Marszałkowski
Województwa
Dolnośląskiego

rajd_na_raty_2012_02

Starostwo Powiatowe
w Jeleniej Górze

rajd_na_raty_2012_04