Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze, kultywujący tradycje, dorobek i zwyczaje PTTK, szkolący przewodników sudeckich nieprzerwanie od 1953 r., posiadający stałe upoważnienie Wojewody Dolnośląskiego do prowadzenia szkolenia przewodników turystycznych, górskich (Decyzja nr 6/99 z dnia 11.10.1999 r.) przyjmuje zapisy na kurs dla kandydatów na przewodników turystycznych, górskich na obszar Sudetów III klasy.

Komisja Krajoznawcza przy Oddziale PTTK „Sudety Zachodnie" w Jeleniej Górze zaprasza w sobotę 8 czerwca 2013 roku na kolejny spacer krajoznawczy. Z prowadzącym wycieczkę Włodzimierzem Bayerem spotkamy się przed budynkiem dworca kolejowego w Jeleniej Górze, skąd odjedziemy autobusem MZK linii nr 10 o godzinie 10,18 do Dziwiszowa Górnego. Tym razem udamy się przez Łysą Górę, Leśnicę i Szybowisko na Górę Szybowcową, z której zejdziemy do dzielnicy Jeleniej Góry Zabobrze. Podczas wycieczki będziemy starali się odnaleźć zachowane w terenie ślady umocnień militarnych oraz ciekawe walory geologiczne. Oczywiście cały czas będziemy napawali się niesamowitymi widokami na Sudety Zachodnie. Przejście zaplanowanej trasy nie powinno zająć więcej jak pięć godzin.
Przypominamy, że udział w wycieczce jest bezpłatny, jednak uczestnicy powinni ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie. Członkowie PTTK objęci są ubezpieczeniem zbiorowym.

Krzysztof Tęcza