RNR_01RNR_02

I spacer krajoznawczy 2012

Komisja Krajoznawcza Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie" wraz z redakcją „Nowin Jeleniogórskich" organizują w sobotę 21 kwietnia 2012 r. pierwszy w tym sezonie spacer krajoznawczy. Uczestnicy spaceru spotykają się z prowadzącym - Krzysztofem Tęczą, o godzinie 10.00 na przystanku MZK przy ul. Kruszwickiej. Na początku zapoznamy się z eksponatami zgromadzonymi w utworzonym przy Miejskich Zakładach Komunikacyjnych muzeum. Zobaczymy tutaj jak wyglądały środki komunikacji publicznej na przestrzeni lat. Następnie udamy się ul. Kruszwicką na Kopki, popularne przed II wojną światową miejsce spacerów jeleniogórzan. W czasach gdy nie rosły tutaj wysokie drzewa miejsce to, zwane „Tronem Bogów" było doskonałym punktem widokowym. Obecnie znamy je jako Skały Wilhelma. Z licznych tablic pamiątkowych jakie tu umieszczono zachowała się tylko jedna, zamontowana 18 października 1888 roku. Upamiętnia ona cesarza Fryderyka III.

Po drugiej stronie wzniesienia dotrzemy do starej skoczni narciarskiej oraz zobaczymy w pobliżu nieczynnych kamieniołomów kamienną tablicę z czasów, kiedy działało tutaj Towarzystwo Karkonoskie (RGV). Ostatnim punktem spaceru będzie wniesienie o nazwie Złomy. Znajdują się tam skałki Ejsmonta i Surałło. Po ich obejrzeniu zejdziemy leśną ścieżką na przystanek MZK przy ul. Głowackiego, gdzie zakończymy spacer.

Przypominamy, że uczestnicy spaceru ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie, natomiast członkowie PTTK z opłaconą składką objęci są ubezpieczeniem zbiorowym.

Krzysztof Tęcza