Komisja Turystyki Motorowej naszego Oddziału (w 2025 roku będzie obchodzić 20 rocznicę istnienia) kierowana przez Kol. Jana Tyczyńskiego – Przodownika Turystyki Motorowej, Przewodnika Sudeckiego dokonała podsumowania działalności w 2023 roku. Najważniejszymi przedsięwzięciami była organizacja 10 motorowych rajdów indywidualnych, a szczegóły przedstawiono w tabeli:

 Lp.  Nazwa rajdu  Liczba załóg  Liczba uczestników
 1  II Indywidualny Turystyczny Rajd Motorowy PTTK „Szlakiem obiektów kolejowych w Polsce”  11  32
 2  III Indywidualny Turystyczny Rajd Motorowy PTTK im. Henryka Antkowiaka „Szlakiem grodzisk, zamków, pałaców i dworków w Polsce”   15  43
 3  III Indywidualny Rajd Motorowy PTTK im. Mieczysława Papierskiego „Szlakiem ratuszy w Polsce”   9  33
 4  III Indywidualny Turystyczny Rajd Motorowy PTTK „Szlakami Prymasa Tysiąclecia Błogosławionego Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Polsce”  4  15
 5  V Indywidualny Turystyczny Rajd Motorowy PTTK „Szlakiem pomników historii w Polsce”   11  30
 6  V Indywidualny Turystyczny Rajd Motorowy PTTK „Szlakiem obwarowań średniowiecznych miast w Polsce”  4  15
 7  X Indywidualny Turystyczny Rajd Motorowy PTTK „Szlakiem katedr i bazylik w Polsce”  8  24
 8  X Jubileuszowy Turystyczny Indywidualny Rajd Motorowy PTTK „Szlakami Świętego Jana Pawła II w Polsce”  6  21
 9  XIII Indywidualny Turystyczny Rajd Motorowy PTTK „Szlakiem ewangelickiej architektury sakralnej w Polsce”  8  26
 10  XVIII Indywidualny Turystyczny Rajd Motorowy PTTK „Szlakiem klasztorów i sanktuariów w Polsce”  7  26

Łącznie w rajdach wzięły udział 83 załogi liczące 265 uczestników pochodzących z województw: dolnośląskiego, lubelskiego, opolskiego, śląskiego, mazowieckiego, małopolskiego, wielkopolskiego i podkarpackiego. Wszyscy uczestnicy rajdów otrzymali metalowe plakietki, wlepki oraz załogowe dyplomy, a zdobywcy miejsc od 1 do 3 również nagrody.
Autorem wszystkich regulaminów rajdowych, plakietek i wlepek jak również weryfikatorem rajdowym był Kol. Jan Tyczyński.
Natomiast turyści motorowi z naszego Oddziału brali udział także w innych rajdach organizowanych przez oddziały w Prudniku, Dąbrowie Górniczej i Grudziądzu. Uczestniczyli również w rajdach ogólnopolskich i centralnych.
  Ważnym elementem aktywności turystów motorowych było zdobywanie odznaki Turysty Motorowego (przeznaczona dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 16 lat) oraz Motorowej Odznaki Turystycznej (8 stopni) PTTK. Członkiem naszej Komisji jest Kol. Jacek Kapusta posiadający uprawnienia weryfikacji i rekomendowania odznak motorowych. W 2023 roku zostało zweryfikowanych 5 odznak Turysty Motorowego oraz 21 Motorowych Odznak Turystycznych ( w tym 2 duże brązowe, 2 duże srebrne i 1 duża złota). Natomiast czterech turystów motorowych zdobyło brązowe Odznaki Turysty Motorowego PZMot. Duże znaczenie w naszej działalności miało uczestniczenie delegata środowiska motorowego Oddziału Kol. Mariana Kuca w Konferencji Aktywu Turystyki Motorowej w Łodzi w dniu 4 marca 2023 roku, który przedstawił 5 postulatów środowiska związanych z potrzebą zmian w różnych dziedzinach funkcjonowania turystyki motorowej.
W dniu 15 listopada 2023 roku na wyjazdowym posiedzeniu Komisji w gościnnych progach Campingu nr 66 „Camp 66” w Ściegnach, kierowanego przez Panią Magdalenę Siemaszko-Arcimowicz, doszło do ważnego wydarzenia, którym było powołanie Klubu Turystyki Motorowej „Jelonek” (nazwa tymczasowa). W wyniku wyborów prezesem Klubu został wybrany Kol. Marian Kuc, sekretarzem – Kol. Janusz Milewski oraz skarbnikiem – Kol. Janusz Turakiewicz. Postanowiono o podjęciu działań związanych z organizacją I Dolnośląskiego Zlotu/Rajdu Turystów Motorowych. Był to bardzo pracowity rok jeleniogórskich turystów motorowych.

Janusz Milewski