REGULAMIN RAJDU.

II ITRM PTTK Błogosławionego S. Wyszyńskiego
Komańcza – klasztor SS Nazaretanek.

KOMISJA TURYSTYKI MOTOROWEJ
ZO PTTK „SUDETY ZACHODNIE” W JELENIEJ GÓRZE.

 1. Organizator rajdu:
  Komisja Turystyki Motorowej Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze.
 2. Kierownictwo rajdu:
  • Komandor: Jan Tyczyński.
  • Sekretarz: Maria Marcinkowska.
 3. Sponsorzy imprezy:
  • Zarząd Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze.
  • Wydawnictwo Turystyczne „PLAN” w Jeleniej Górze.
 4. Cele rajdu:
  • Poznawanie miejscowości, kościołów, klasztorów i sanktuariów, miejsc, w których odprawiał nabożeństwa, pracował, przebywał, wypoczywał i był więziony Prymas Tysiąclecia Błogosławiony Stefan Kardynał Wyszyński.
  • Poznawanie kościołów, w których znajdują się relikwie Prymasa Tysiąclecia Błogosławionego Stefana Kardynała Wyszyńskiwgo.
  • Poznawanie miejsc, związanych z osobą Prymasa Tysiąclecia Błogosławionego Stefana Kardynała Wyszyńskiego, np. kościoły, szkoły, szpitale, itp., którym nadano jego imię.
  • Poznawanie miejsc, w których upamiętniono i uhonorowano Prymasa Tysiąclecia Błogosławionego Stefana Kardynała Wyszyńskiego, księdza, późniejszego biskupa, kardynała, w postaci tablic okolicznościowych, pomników i innych form, np. nazwy ulic, rond, placów, itp.
  • Poznawanie kultury chrześcijańskiej i historii kościoła katolickiego w Polsce.
  • Poznawanie muzeów kościelnych i klasztornych w Polsce.
  • Poznawanie zabytków znajdujących się na liście UNESCO.
  • Poznawanie zabytków klasy najwyższej w Polsce, wg wykazu w książeczce MOT.
  • Poznawanie skansenów i muzeów, wystaw etnograficznych w Polsce.
  • Poznawanie parków narodowych w Polsce.
  • Poznawanie polskich pomników historii.
  • Upowszechnianie krajoznawstwa wśród turystów zmotoryzowanych.
 5. Termin rajdu:
  Rajd trwać będzie w okresie od 01.01 do 11.11.2023 r.
 6. Warunki uczestnictwa w rajdzie, opłata na pokrycie kosztów realizacji imprezy:
  • Uczestnikami mogą być indywidualni turyści zmotoryzowani, którzy dokonają opłaty i prześlą wypełnione karty zgłoszenia.
  • Maksymalnie załoga może liczyć 5 osób, chyba że samochód zarejestrowany jest na większą ilość osób, wtedy do zgłoszenia należy dołączyć kserokopię dowodu rejestracyjnego.
  • Opłata na pokrycie kosztów realizacji imprezy wynosi 30 zł od załogi.
  • Opłatę tę należy dokonać przelewem na konto PTTK Oddział „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze, nr: BZ WBK S.A. 61 1090 1926 0000 0005 1400 0193, z dopiskiem „Stefan Kardynał Wyszyński”.
  • Zgłoszenie i ksero dowodu opłaty na pokrycie kosztów realizacji imprezy należy przesłać na adres: PTTK Oddział „Sudety Zachodnie”, ul. 1 – go Maja nr 86, 58 – 500 Jelenia Góra, tel. 75 – 752 – 58 – 51, w terminie do dnia 30 września 2023 r., e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Uczestnicy rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie.
  • Z chwilą wpływu zgłoszenia do tut. Oddziału i opłaty na wskazane konto, organizator rajdu przesyła „Kartę rajdową”.
 7. Punktacja rajdu:
  • Za potwierdzone zwiedzanie miejscowości, miejsc, w których odprawiał nabożeństwa, pracował, przebywał,wypoczywał i był więziony Prymas Tysiąclecia Błogosławiony Stefan Kardynał Wyszyński, z opisem – 10 pkt.
  • Za potwierdzone zwiedzanie miejsc, w których znajdują się relikwie Błogosławionego Stefana Kardynała Wyszyńskiego, z opisem – 10 pkt.
   Za potwierdzone poznawanie miejsc, związanych z osobą Prymasa Tysiąclecia Błogosławionego Stefana Kardynała Wyszyńskiego, np. kościoły, które noszą jego wezwanie, szkoły, szpitale, lub, którym nadano jego imię, z opisem – 10 pkt.
  • Za potwierdzone poznawanie miejsc, w których uhonorowano Prymasa Tysiąclecia Błogosławionego Stefana Kardynała Wyszyńskiego, księdza, późniejszego biskupa, kardynała, w postaci tablic, pomników i innych form, np. nazwy ulic, rond, itp., z opisem – 5 pkt.
  • Za potwierdzone zwiedzanie kościelnego, klasztornego muzeum, skarbca, zabytkowej biblioteki, wystawy stałej, czasowej, z opisem – 10 pkt.
  • Za dostarczone i podpisane zdjęcie lub widokówkę zwiedzanego miejsca związanego z Prymasem Tysiąclecia Błogosławionym Stefanem Kardynałem Wyszyńskim, max 1 zdjęcie obiektu – 5 pkt.
  • Za potwierdzone pieczątką zwiedzanie zabytku UNESCO, zabytku klasy najwyższej, z wykazu w książeczce MOT, z opisem – 15 pkt.
  • Za potwierdzone pieczątką zwiedzanie, pomnika historii, ogłoszonego przez Prezydenta Polski, z opisem – 15 pkt.
  • Za potwierdzone zwiedzanie muzeum, skansenu, wystawy etnograficznej, z opisem – 15 pkt.
  • Za potwierdzone zwiedzanie parku narodowego w Polsce, z opisem – 15 pkt.
  • Za potwierdzony udział w imprezie motorowej PTTK ujętej w Harmonogramie Imprez Motorowych KTM ZG PTTK – 10 pkt.
 8. Uwagi do punktacji i potwierdzeń:
  • W ramach uczestnictwa w rajdzie należy zwiedzić, co najmniej 2 miejsca związane z Prymasem Tysiąclecia Błogosławionym Stefanem Kardynałem Wyszyńskim w Polsce.
  • Potwierdzenie pobytu należy uzyskać w kościele, klasztorze, sanktuarium, miejscowości związanej w jakikolwiek sposób z Prymasem Tysiąclecia Błogosławionym Stefanem Kardynałem Wyszyńskim w Polsce.
  • Potwierdzenie pobytu należy uzyskać u organizatora imprezy motorowej, program imprezy motorowej przesłać w załączeniu do karty rajdowej, pieczątka PTM.
  • Potwierdzeniem zwiedzania muzeum jest uzyskane w muzeum, kościele, klasztorze, sanktuarium, miejscowości, u organizatora imprezy motorowej.
  • Zabytki UNESCO i klasy najwyższej, parki narodowe, muzea etnograficzne, skanseny w Polsce wg wykazu zawartego w książeczce wycieczkowej MOT, wydanej przez Komisję Turystyki Motorowej PTTK z opisami oraz inne muzea, wystawy etnograficzne, skanseny w Polsce.
  • Pomniki historii w Polsce, zgodnie z rozporządzeniami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Uwzględnione będą obiekty – zabytki z wykazu UNESCO na świecie z opisami.
  • Nadesłane zdjęcia i widokówki należy opisać lub przesłać na kartach rajdowych.
  • Polskie pomniki historii nie będą jednocześnie uwzględniane, jako zabytki UNESCO i klasy najwyższej.
  • Bilety wstępu i pieczątki wklejone do kart rajdowych, nie będą uznawane, jako potwierdzenie pobytu w zwiedzanym zabytku.
  • Do punktacji będą brane pod uwagę tylko oryginalne karty rajdowe lub ich kserokopie.
 9. Obowiązki uczestnika.
  Po zakończeniu rajdu, karty rajdowe wraz z opisami i zdjęciami należy przesłać na adres organizatora, tj. Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze, ul. 1 – go Maja 86, 58 – 500 Jelenia Góra, w terminie do 20 listopada 2023 r. Karty rajdowe można również przesyłać do organizatora na bieżąco przed wyznaczonym końcowym terminem.
 10. Świadczenia organizatora.
  Po zakończeniu i podsumowaniu rajdu załoga uczestnicząca w rajdzie otrzyma:
  • Sprawozdanie z rajdu.
  • Metalową plakietkę rajdową.
  • Dyplom dla załogi sklasyfikowanej.
  • Nagrodę dla załogi sklasyfikowanej na miejscach 1 – 3.
 11. Postanowienia końcowe:
  • Rajd został zarejestrowany pod numerem 10/2023 przez KTM PTTK.
  • Kierownictwo rajdu zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.
  • Karty rajdowe wraz z załącznikami i zdjęciami uczestników pozostają w dokumentacji organizatora rajdu.
  • Organizator rajdu nie ponosi odpowiedzialności cywilnej w przypadku szkód powstałych w czasie trwania rajdu na osobie lub mieniu.
  • Termin końcowy podsumowania rajdu: 31.01.2024 r.
 12. Załącznik:
  Karta zgłoszenia.

Komandor rajdu:
Jan Tyczyński
PTM Nr 3638
tel. 502 101 549

Regulamin do pobrania doc [3.8 MB], doc [547.68 KB].