REGULAMIN RAJDU

IX ITRM PTTK katedry i bazyliki
Opole – Katedra pw. Podwyższenia Krzyża Świętego.

KOMISJA TURYSTYKI MOTOROWEJ
ZO PTTK „SUDETY ZACHODNIE” W JELENIEJ GÓRZE

 1. Organizator rajdu:
  Komisja Turystyki Motorowej Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze.
 2. Kierownictwo rajdu:
  • Komandor: Jan Tyczyński.
  • Sekretarz: Maria Marcinkowska.
 3. Sponsorzy imprezy:
  • Zarząd Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze.
  • Wydawnictwo Turystyczne „PLAN” w Jeleniej Górze.
 4. Cele rajdu:
  • Poznawanie architektury katedr i bazylik w Polsce.
  • Poznawanie kultury i historii Polski.
  • Poznawanie muzeów kościelnych i klasztornych w Polsce.
  • Poznawanie zabytków znajdujących się na liście UNESCO w Polsce i na świecie.
  • Poznawanie zabytków najwyższej klasy w Polsce, wg wykazu w książeczce MOT.
  • Poznawanie skansenów i muzeów, wystaw etnograficznych w Polsce.
  • Poznawanie parków narodowych w Polsce.
  • Poznawanie pomników historii w Polsce.
  • Upowszechnianie krajoznawstwa wśród turystów zmotoryzowanych.
 5. Termin rajdu:
  Rajd trwać będzie w okresie od 01.01 do 11.11.2023 r.
 6. Warunki uczestnictwa w rajdzie, opłata na pokrycie kosztów realizacji imprezy:
  • Uczestnikami mogą być indywidualni turyści zmotoryzowani, którzy dokonają opłaty i prześlą wypełnione karty zgłoszenia.
   Maksymalnie załoga może liczyć 5 osób, chyba że samochód zarejestrowany jest na większą ilość osób, wtedy do zgłoszenia na rajd należy dołączyć ksero dowodu rejestracyjnego samochodu.
  • Opłata na pokrycie kosztów realizacji imprezy wynosi 30 zł od załogi.
  • Opłatę tę należy dokonać przelewem na konto PTTK Oddział „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze, nr: BZ WBK S.A. 61 1090 1926 0000 0005 1400 0193, z dopiskiem „Katedry i bazyliki w Polsce”.
  • Zgłoszenie i ksero dowodu opłaty na pokrycie kosztów realizacji imprezy należy przesłać na adres: PTTK Oddział „Sudety Zachodnie”, ul. 1 – go Maja nr 86, 58 – 500 Jelenia Góra, tel. 75 – 752 – 58 – 51, w terminie do 30 września 2023 r., e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Uczestnicy rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie.
  • Z chwilą wpływu zgłoszenia do tut. Oddziału i opłaty na wskazane konto, organizator rajdu przesyła „Kartę rajdową”.
 7. Punktacja rajdu:
  • Za potwierdzony pobyt w katedrze lub w kościele, który wcześniej pełnił rolę katedry, zwiedzanie, z opisem, - 50 pkt.
  • Za potwierdzony pobyt w bazylice, zwiedzanie, z opisem, - 50 pkt.
  • Za potwierdzone zwiedzanie kościelnego lub klasztornego muzeum, skarbca, zabytkowej biblioteki, wystawy stałej, czasowej, z opisem - 10 pkt.
  • Za dostarczone i podpisane zdjęcie lub widokówki zwiedzanej katedry, bazyliki, kościoła, który wcześniej pełnił rolę katedry, max 1 zdjęcie obiektu- 5 pkt.
  • Za potwierdzone zwiedzanie zabytku UNESCO, zabytku najwyższej klasy, z wykazu w książeczce MOT, z opisem - 15 pkt.
  • Za potwierdzone zwiedzanie polskiego pomnika historii, z opisem - 15 pkt.
  • Za potwierdzone zwiedzanie muzeum, skansenu, wystawy etnograficznej, z opisem - 15 pkt.
  • Za potwierdzone zwiedzanie parku narodowego w Polsce, z opisem - 15 pkt.
  • Za potwierdzony udział w imprezie motorowej PTTK - 10 pkt.
 8. Uwagi do punktacji i potwierdzeń:
  • W ramach uczestnictwa w rajdzie należy zwiedzić, co najmniej 2 katedry, bazyliki.
  • Potwierdzenie pobytu należy uzyskać w katedrze, bazylice, w miejscowości, w której znajduje się katedra, bazylika.
  • Potwierdzenie pobytu należy uzyskać u organizatora imprezy motorowej, program imprezy motorowej przesłać w załączeniu do karty rajdowej, pieczątka PTM.
  • Potwierdzeniem zwiedzania muzeum, kościelnego lub klasztornego muzeum, skarbca, wystawy stałej, czasowej jest potwierdzenie uzyskane w muzeum, kościele, klasztorze, sanktuarium, u organizatora imprezy motorowej.
  • Zabytki UNESCO i klasy najwyższej, parki narodowe, muzea etnograficzne, skanseny w Polsce wg wykazu zawartego w książeczce wycieczkowej MOT, wydanej przez Komisję Turystyki Motorowej ZG PTTK, z opisami oraz inne muzea, w tym etnograficzne, skanseny w Polsce, wystawy, również z opisami.
  • Pomniki historii w Polsce, zgodnie z rozporządzeniami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Uwzględnione będą obiekty – zabytki z wykazu UNESCO na świecie z opisami.
  • Uwzględnione będą katedry i bazyliki znajdujące się poza obecnymi granicami Polski, na terenach dawnych ziem Polski – Kresów wraz z opisami.
  • Nadesłane zdjęcia i widokówki należy opisać lub przesłać na kartach rajdowych.
  • Polskie pomniki historii nie będą jednocześnie uwzględniane, jako zabytki UNESCO i klasy najwyższej.
  • Bilety wstępu i pieczątki wklejone do kart rajdowych, nie będą uznawane, jako potwierdzenie pobytu w zwiedzanym zabytku.
  • Do punktacji będą brane pod uwagę tylko oryginalne karty rajdowe lub ich kserokopie.
 9. Obowiązki uczestnika.
  Po zakończeniu rajdu, karty rajdowe wraz z opisami i zdjęciami należy przesłać na adres organizatora, tj. Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze, ul. 1 – go Maja 86, 58 – 500 Jelenia Góra, w terminie do dnia 20 listopada 2023 r. Karty rajdowe można również przesyłać do organizatora na bieżąco przed wyznaczonym końcowym terminem.
 10. Świadczenia organizatora.
  Po zakończeniu i podsumowaniu rajdu załoga uczestnicząca w rajdzie otrzyma:
  • Sprawozdanie z rajdu.
  • Metalową plakietkę rajdową.
  • Dyplom dla załogi sklasyfikowanej.
  • Nagrodę dla załogi sklasyfikowanej na miejscach 1 – 3.
 11. Postanowienia końcowe:
  • Rajd został zarejestrowany pod numerem 5/2022 przez KTM ZG PTTK.
  • Kierownictwo rajdu zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.
  • Karty rajdowe wraz z załącznikami i zdjęciami uczestników pozostają w dokumentacji organizatora rajdu.
  • Organizator rajdu nie ponosi odpowiedzialności cywilnej w przypadku szkód powstałych w czasie trwania rajdu na osobie lub mieniu.
  • Termin końcowy podsumowania rajdu: 31.01.2024 r.
 12. Załącznik:
  Karta zgłoszenia.

Komandor rajdu:
Jan Tyczyński
PTM Nr 3638
tel. 502 101 549

Regulamin do pobrania doc [654.5 KB], doc [426.76 KB].