REGULAMIN RAJDU.

XII ITRM PTTK obiekty ewangelickie
Podgórzyn k. Jeleniej Góry – d. kościół ewangelicki – obecnie pomocniczy rzymskokatolicki pw. Matki Bożej Częstochowskiej.

KOMISJA TURYSTYKI MOTOROWEJ
ODDZIAŁU PTTK „SUDETY ZACHODNIE” W JELENIEJ GÓRZE

 1. Organizator:
  Komisja Turystyki Motorowej Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze.
 2. Kierownictwo rajdu:
  • Komandor: Jan Tyczyński.
  • Sekretarz: Maria Marcinkowska.
 3. Sponsorzy imprezy:
  • Zarząd Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze.
  • Wydawnictwo Turystyczne „PLAN” w Jeleniej Górze.
 4. Cele rajdu:
  • Poznawanie obiektów ewangelickiej architektury sakralnej w Polsce.
  • Poznawanie kultury i historii ewangelików w Polsce.
  • Poznawanie zabytków UNESCO i klasy najwyższej w Polsce.
  • Poznawanie skansenów, muzeów i wystaw etnograficznych w Polsce.
  • Poznawanie parków narodowych w Polsce.
  • Poznawanie polskich pomników historii.
  • Upowszechnianie krajoznawstwa wśród turystów zmotoryzowanych.
 5. Termin rajdu:
  Rajd trwać będzie w okresie od 01.01 do 11.11.2022 r.
 6. Warunki uczestnictwa w rajdzie, opłata na pokrycie kosztów realizacji imprezy:
  • Uczestnikami mogą być indywidualni turyści zmotoryzowani, którzy dokonają opłaty i prześlą wypełnione karty zgłoszenia.
  • Maksymalnie załoga może liczyć 5 osób, chyba, że samochód zarejestrowany jest na większą ilość osób, wtedy wraz z zgłoszeniem należy przedłożyć kserokopię dowodu rejestracyjnego samochodu.
  • Opłata na pokrycie kosztów realizacji imprezy wynosi 25 zł od załogi.
  • Opłatę tę należy dokonać przelewem na konto PTTK Oddział „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze, nr: BZ WBK S.A. 61 1090 1926 0000 0005 1400 0193, z dopiskiem „Ewangelicka architektura sakralna w Polsce”.
  • Zgłoszenie i ksero dowodu opłaty na pokrycie kosztów realizacji imprezy należy przesłać na adres: PTTK Oddział „Sudety Zachodnie”, ul. 1 – go Maja nr 86, 58 – 500 Jelenia Góra, tel. 75 – 752 – 58 – 51, w terminie do 30 września 2022 r., e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Uczestnicy rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie.
  • Z chwilą wpływu zgłoszenia do tut. Oddziału i opłaty na wskazane konto, organizator rajdu przesyła „Kartę rajdową”.
 7. Punktacja rajdu:
  • Za potwierdzony pobyt i zwiedzanie obiektów ewangelickiej architektury sakralnej, zespołów obiektów: kościołów Pokoju w Jaworze i Świdnicy, kościołów Łaski w Jeleniej Górze, Kamiennej Górze i Miliczu oraz kościoła Wang w Karpaczu z opisem - 50 pkt.
  • Za potwierdzony pieczątką pobyt i zwiedzane obiektów ewangelickiej architektury sakralnej, w tym użytkowanych, czasowo oraz użytkowane obecnie przez inne wyznania lub przez osoby prawne i prywatne, z opisem - 30 pkt.
  •  Za potwierdzony pieczątką pobyt i zwiedzane innych obiektów ewangelickiej architektury, np. szkoła, pastorówka, kantorówka, cmentarz, pomnik, tablica pamiątkowa, itp., z opisem - 10 pkt.
  • Za dostarczone i podpisane zdjęcie lub widokówkę zwiedzanego obiektu ewangelickiej architektury sakralnej, max 1 zdjęcie danego obiektu - 5 pkt.
  • Za potwierdzone pieczątką zwiedzanie zabytku UNESCO, zabytku klasy najwyższej, wg książeczki MOT z opisem - 15 pkt.
  • Za potwierdzone pieczątką zwiedzanie polskiego pomnika historii, z opisem - 15 pkt.
  • Za potwierdzone zwiedzanie skansenu, muzeum lub wystawy etnograficznej, z opisem - 15 pkt.
  • Za potwierdzone zwiedzanie parku narodowego w Polsce, z opisem - 15 pkt.
  • Za potwierdzony udział w imprezie motorowej organizowanej przez PTTK - 10 pkt.
  • Za potwierdzony udział w imprezie kulturalnej organizowanej w dawnym lub obecnym ewangelickim obiekcie sakralnym, np. koncert, z opisem, - 10 pkt.
 8. Uwagi do punktacji i potwierdzeń:
  • W ramach uczestnictwa w rajdzie należy zwiedzić, co najmniej 2 obiekty ewangelickiej architektury sakralnej w Polsce.
  • Potwierdzenie pobytu należy uzyskać w danym obiekcie, w danej miejscowości.
  • Potwierdzenie pobytu należy uzyskać u organizatora imprezy motorowej, kserokopię programu – regulaminu imprezy motorowej dołączyć do karty rajdowej.
  • Zabytki UNESCO i klasy najwyższej, parki narodowe, muzea etnograficzne, skanseny w Polsce wg wykazu zawartego w książeczce wycieczkowej MOT, wydanej przez Komisję Turystyki Motorowej PTTK z opisami oraz inne muzea etnograficzne, wystawy etnograficzne, skanseny w Polsce, również z opisami.
  • Polskie pomniki historii, zgodnie z rozporządzeniami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Uwzględnione będą obiekty – zabytki z wykazu UNESCO, znajdujące się poza granicami Polski wraz z opisami.
  • Nadesłane zdjęcia i widokówki należy opisać i przesłać na kartach rajdowych.
  • Polskie pomniki historii, nie będą jednocześnie uwzględniane, jako zabytki UNESCO i klasy najwyższej.
  • Do punktacji będą brane pod uwagę tylko oryginalne karty rajdowe i ich kserokopie.
 9. Obowiązki uczestnika.
  Po zakończeniu rajdu, karty rajdowe wraz z opisami i zdjęciami należy przesłać na adres organizatora, tj. Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze, ul. 1 – go Maja 86, 58 – 500 Jelenia Góra, w terminie do dnia 20 listopada 2022 r. Karty rajdowe można również przesyłać do organizatora na bieżąco przed wyznaczonym końcowym terminem.
 10. Świadczenia organizatora.
  Po zakończeniu i podsumowaniu rajdu załoga otrzyma:
  • Sprawozdanie z rajdu.
  • Metalową plakietkę rajdową.
  • Dyplom dla załogi sklasyfikowanej.
  • Nagrodę dla załogi sklasyfikowanej na miejscach 1 – 3.
 11. Postanowienia końcowe:
  • Rajd został zarejestrowany pod numerem 3/2022 przez KTM ZG PTTK.
  • Kierownictwo rajdu zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.
  • Karty rajdowe wraz ze zdjęciami pozostają w dokumentacji organizatora rajdu.
  • Organizator rajdu nie ponosi odpowiedzialności cywilnej w przypadku szkód powstałych w czasie trwania rajdu na osobie lub mieniu.
 12. Załącznik:
  Karta zgłoszenia.

Komandor rajdu:
Jan Tyczyński
PTM Nr 3638
tel. 502 101 549

Regulamin do pobrania [396.87 KB].
Karta zgłoszenia do pobrania [93 KB].