Wystawa jest częścią obchodów 60-lecia Koła Przewodników Sudec-kich Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie" w Jeleniej Górze i składa się z trzech części. Pierwsza jest poświęcona historii Koła (1953-2013), druga Tadeuszowi Steciowi (1925-1993) - nazwanemu po śmierci „przewodnikiem przewodników", a trzecia część przedstawia Szkołę Górską Przewodnictwa PTTK (1983-2000).

Wystawa w Muzeum Karkonoskim
„Powojenne przewodnictwo na Ziemi Jeleniogórskiej 1945-2013"
Pod patronatem honorowym Przewodniczącego Sejmiku Dolnośląskiego – Pana Jerzego Pokoja
Otwarcie wystawy i wernisaż: 27.09.2013 r. godz. 17.00

Wystawa jest częścią obchodów 60-lecia Koła Przewodników Sudec-kich Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie" w Jeleniej Górze i składa się z trzech części. Pierwsza jest poświęcona historii Koła (1953-2013), druga Tadeuszowi Steciowi (1925-1993) - nazwanemu po śmierci „przewodnikiem przewodników", a trzecia część przedstawia Szkołę Górską Przewodnictwa PTTK (1983-2000).

60 lat PTTKOd 1945 roku przewodnictwem na Ziemi Jeleniogórskiej zajmowało się Dolnośląskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (DTTK), a od 1946 Dolnośląski Oddział Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego (DO PTT). Jednak uporządkowanie organizacyjne spraw przewodnic-kich na tym terenie nastąpiło w roku 1953, kiedy to powołano przy jeleniogórskim Od-dziale PTTK Koło Przewodników Sudeckich. Uporządkowano sprawy formalne szkolenia przewodnickiego, ustanowiono regulaminy pracy i stawki wynagrodzenia, ciągle podnoszono – i tak to trwa do dziś – poziom wyszkolenia. Mocną strona Koła Przewodnickiego zawsze byli ludzie. Ludzie nieprzeciętni, niezwykli, ludzie wielu talentów, pasjonaci, gawędziarze, satyrycy i poeci. W latach szarego socrealizmu stanowili kolorowy i wesoły element wczasów i wycieczek dla obywateli PRL. Bezsprzecznym, namacalnym sukcesem Koła, po pokonaniu wielu biurokratyczno-formalno-prawnych barier było utworzenie w roku 1985 Symbolicz-nego Cmentarzyka Ofiar Gór w Kotle Łomniczki. Drugim ważnym i trwałym osiągnięciem Koła Przewodnickiego było zapoczątkowanie w roku 1981 obchodów Święta Przewodnickiego na Śnieżce, corocz-nie 10 sierpnia. Z czasem do tego święta zaczęli lgnąć wszyscy pracujący i działający w górach "ludzie gór". Od czternastu lat jest to święto międzynarodowe polsko-czeskie, które gromadzi także samorządowców, polityków, a nawet prezydentów Czech i Polski oraz hierarchów kościelnych.

Tadeusz Steć (1925-1993) - przewodnik sudecki, krajoznawca, gawę-dziarz, autor przewodników górskich i wielu artykułów prasowych poświęconych przeszłości Sudetów Zachodnich, inicjator i autor oznakowania wielu szlaków turystycznych w Sudetach, w tym Szlaku Zamków Piastowskich, działacz społeczny. Tadeusz Steć nazwany został "przewodnikiem przewodników", a fakt ten dokumentuje napis na Jego tabliczce, na symbolicznym cmentarzyku górskim w Kotle Łomniczki. Wychowankami Stecia była znakomita większość przewodników sudeckich naszego regionu, którzy uzyskali uprawnie-nia w latach 1950-1993. Steć przyczynił się do powołania Sudeckiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz powstania Koła Prze-wodników Sudeckich i organizacyjnego uporządkowania szkolenia kandydatów na przewodników sudeckich. Był autorem treści krajo-znawczych pierwszych powojennych map turystycznych oraz map szlaków turystycznych nazywanych „steciówkami". Był kierownikiem kilkunastu kursów przewodnickich, na których wyszkolił ponad 500 przewodników. Wobec ogromnej i wszechstronnej wiedzy nazywany „omnibusem" oraz „alfa i omegą" przewodnictwa sudeckiego. Postać dobrze znana w polskim środowisku przewodnickim.

Idea „szkoły w górach" narodziła się w głowach Jerzego Pokoja i Mariana Tworka jesienią 1983 r. Rozruch organizacyjny trwał aż trzy lata. Na początku szkoła działała w ramach Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie", a samodzielnie od 25 września 1986, kiedy to formalnie prezydium Zarządu Głównego powołało Szkołę Górską Przewodników PTTK. Szkoła rodziła się w bólach, wobec niechęci wielu PTTK-owskich decydentów z „centrali", którzy nie godzili się na to, że szkoła górska powstanie w Karkonoszach, a nie w Tatrach. Urucho-mienie Szkoły było ogromną zasługą Jerzego Pokoja, który ciągle jeździł do stolicy przekonywać kogo trzeba do swojej idei. W sposób naturalny został też najpierw kierownikiem, a następnie prezesem Szkoły. Szkoła w swojej siedemnastoletniej działalności oprócz szko-lenia przewodników organizowała pokazy wspinaczkowe, wyjazdy w góry wysokie (Himalaje -1986, Kaukaz – 1989), organizowała zawody w ski-alpiniźmie, triatlony górskie (wspinaczka, rowery górskie i kajaki), międzynarodowe zawody przewodników górskich, wprowadziła w góry rowery górskie, prowadziła obiekty noclegowe (Samotnia, Szwajcarka, Na Przełęczy Okraj, Nad Łomniczką, Bacówki Wilcza Poręba), wypożyczalnię sprzętu turystycznego (sprzęt wspi-naczkowy, narciarski, rowery górskie).

Wystawa zorganizowana przez Koło Przewodników Sudeckich przy Oddziale PTTK „Sudety Zachodnie" w Jeleniej Górze przy współudziale Muzeum Karkonoskiego i Archiwum Państwowego we Wrocławiu – Oddział Jelenia Góra.
Przewodnik Sudecki kolor pttk Muzeum Karkonoskie i Dolny Śląsk Apchiwum Państwowe

Organizacja wystawy dofinansowana przez:
Województwo Dolnośląskie, Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu oraz Powiat Jeleniogórski
U.Marsz.Woj.Dolnolskiego Ośrodek kultury i Sztuki we Wrocławiu Powiat Jelenia Gra


 Dokument w PDF