Znowelizowana ustawa o usługach turystycznych, obowiązująca od 01.01.2014

Ustawa o usługach turystycznych
z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 884)
tj. z dnia 21 marca 2001 r. (Dz.U. Nr 55, poz. 578)
tj. z dnia 7 października 2004 r. (Dz.U. Nr 223, poz. 2268)
(zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 1014, Dz.U. z 2013 r. poz. 829, Dz.U. 2011 Nr 171, poz. 1016, Dz.U. 2011 Nr 80, poz. 432, Dz.U. 2010 Nr 106, poz. 672, Dz.U. 2008 Nr 180, poz. 1112, Dz.U. 2006 Nr 220, poz. 1600, Dz.U. 2005 Nr 175, poz. 1462, Dz.U. 2004 Nr 273, poz. 2703)

Dokument PDF