Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze, kultywujący tradycje, dorobek i zwyczaje PTTK, szkolący przewodników sudeckich nieprzerwanie od 1953 r., posiadający stałe upoważnienie Wojewody Dolnośląskiego do prowadzenia szkolenia przewodników turystycznych, górskich (Decyzja nr 6/99 z dnia 11.10.1999 r.) przyjmuje zapisy na kurs dla kandydatów na przewodników turystycznych, górskich na obszar Sudetów III klasy.

Nadleśnictwo „Śnieżka” informuje, że w dniach 7.11-10.11.2022 r. planowana jest wycinka zagrażających bezpieczeństwu turystów drzew, rosnących w pobliżu ścieżki VIA SACRA na terenie Karpacza. Prace będzie wykonywać specjalistyczna firma. W czasie trwania prac fragment ścieżki będzie zamknięty (zgodnie z dołączoną mapką). Teren objęty pracami zostanie oznakowany.

Prosimy o zachowanie ostrożności.

Źródło mapy: Mapy.cz