Oddział PTTK  „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze na początku listopada 2019 r. zlikwidował   odcinek szlaku czerwonego w Jakuszycach: od Przełęczy Szklarskiej do schroniska Orle przez tzw. "Samolot".

Na wspomnianym odcinku biegną razem – znakowany  szlak pieszy i znakowana trasa narciarstwa biegowego. W okresie zimowym wśród korzystających, zwłaszcza roszczeniowych, bezkompromisowych i zacietrzewionych turystów z obu stron, a jak się okazało było ich wielu – dochodziło do częstych konfliktów, łącznie z próbami siłowego wykazania swoich racji. Apele o wzajemną tolerancję i bezkonfliktowe współistnienie na szlaku narciarzy i pieszych ogłaszane zarówno przez PTTK, Nadleśnictwa, Miasto Szklarska Poręba czy stowarzyszenie Bieg Piastów – nie odnosiły skutku.

Na tym odcinku narciarze uzyskują znaczne prędkości, czasami się wyprzedzają korzystając z środkowego pasa, pomiędzy założonymi torami. Obecność w tym miejscu turystów pieszych stanowi dla nich zagrożenia, wobec rozpędzonych narciarzy, którzy nie tylko krzykiem, ale i kijkami często starali się usunąć pieszych. Czasami w odwecie piesi deptali założone ślady narciarskie, co wzmagało agresję. Zamkniecie tego szlaku na okres zimowy 2017/2018 nie poprawiło sytuacji.

Wobec szerokich planów inwestycyjnych na Polanie Jakuszyckiej związanej z budową nowoczesnego Dolnośląskiego Centrum Narciarskiego, z wiodącą dyscypliną jaką będą   sporty narciarskie – jedną z głównych tras dla narciarstwa biegowego i biatlonu stanie się „konfliktowy odcinek”, na którym w okresie zimowym bardzo często będą organizowane różnorakie zawody narciarskie, co wymusi częste zamykanie trasy dla pieszych.
 
W tych okolicznościach Zarząd Oddziału podjął decyzję o skasowaniu na stałe odcinka pieszego szlaku czerwonego od Przełęczy Szklarskiej przez Samolot do schroniska Orle.

Należy przy tym dodać, że praktycznie wszystkie ścieżki czy drogi śródleśne w Górach Izerskich, choć nie znakowane mogą być dowolnie wykorzystywane przez turystów pieszych, z wyjątkiem obszarów chronionych np. rezerwat przyrody – Torfowiska Doliny Izery czy  okresowo zamkniętych przez nadleśnictwa innych obszarów, np. z uwagi na zagrożenie pożarowe, ochronę flory i fauny, pozyskiwania drewna, uprawy leśne, itp.

Zarządu Oddziału PTTK Sudety Zachodnie