Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze, kultywujący tradycje, dorobek i zwyczaje PTTK, szkolący przewodników sudeckich nieprzerwanie od 1953 r., posiadający stałe upoważnienie Wojewody Dolnośląskiego do prowadzenia szkolenia przewodników turystycznych, górskich (Decyzja nr 6/99 z dnia 11.10.1999 r.) przyjmuje zapisy na kurs dla kandydatów na przewodników turystycznych, górskich na obszar Sudetów III klasy.

 

ODZNAKI
(stan na 31.03.2020 r.)
Cena brutto
GOT - Górska Odznaka Turystyczna:
- popularna
- mała brązowa
- mała srebrna
- mała złota
- duża brązowa
- duża srebrna
- W Góry ( brązowa, srebrna,złota )

12,00
9,00
9,00
9,50
1,83
1,83
13,00
OTP - Odznaka Turystyki Pieszej:
- popularna
- mała brązowa
- mała srebrna
- mała złota
- duża srebrna
- duża złota

11,00
9,00
1,83
1,83
1,83
1,83
INO - Odznaka Imprez na Orientację:
- brązowa
- srebrna

2,00
2,00
7-milowe Buty:
- srebrna
- złota

15,00
15,00
Turysta Dolnego Śląska:
- brązowa
- srebrna
- złota

13,00
13,00
13,00
Turysta Senior:
- I stopień
- II stopień
- III stopień

13,00
13,00
13,00
Turysta Przyrodnik:
- popularna
- mała brązowa
- mała srebrna
- mała złota
- duża brązowa
- duża srebrna
- duża złota

15,00
15,00
15,00
15,00
12,00
12,00
12,00
DOT - Dziecięca Odznaka Turystyczna 10,00
KOT - Kolarska Odznaka Turystyczna:
- brązowa
- srebrna
- złota

8,00
1,22
1,22
ROK - Regionalna Odznaka Krajoznawcza:
- brązowa
- srebrna
- srebrna (wcześniejszy wzór)

15,00
15,00
3,05
Organizator Turystyki 7,50
Młodzieżowy Organizator Turystyki 3,66
Przodownik Turystyki Pieszej:
- niebieska

12,00
Turysta Euroregionu Nysa:
- brązowa

8,00
Sudecki Gwarek Waloński:
- srebna
- złota

13,00
13,00
Geocaching Dookoła Kotliny Jeleniogórskiej 12,00
Odznaka Przewodnik Sudecki:
- duża
- miniaturka

60,00
30,00
Odznaka okolicznościowa:
200-lecie zorganizowanego przewodnictwa w Sudetach
10,00


KSIĄŻECZKI, REGULAMINY, LEGITYMACJE
(stan na 28.02.2014 r.)
Cena brutto
Książeczka 7-milowe Buty 5,00
Książeczka Odznaki Diadem Polskich Gór 9,00
Książeczka GOT 3,50
Książeczka INO 3,50
Książeczka Odznak Krajoznawczych 3,50
Książeczka Odznaki Korona Sudetów 7,00
Książeczka Odznaki Turysta Euroregionu Nysa 5,00
Książeczka Odznaki Turysta Przyrodnik 5,00
Książeczka OTP 5,00
Książeczka Wycieczek Kolarskich 3,50
Książeczka Odznaki Sudecki Włóczykij 12,00
Legitymacja Młodzieżowego Organizatora Turystyki 3,00
Legitymacja Młodzieżowej Odznaki Krajoznawczej 1,30
Legitymacja Organizatora Turystyki 2,50
Regulamin GOT 20,00