Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze, kultywujący tradycje, dorobek i zwyczaje PTTK, szkolący przewodników sudeckich nieprzerwanie od 1953 r., posiadający stałe upoważnienie Wojewody Dolnośląskiego do prowadzenia szkolenia przewodników turystycznych, górskich (Decyzja nr 6/99 z dnia 11.10.1999 r.) przyjmuje zapisy na kurs dla kandydatów na przewodników turystycznych, górskich na obszar Sudetów III klasy.

Informujemy, że w dniach 27.10-15.11.2022 r. ze względu na prowadzenie prac gospodarczych zamknięty zostaje single track Doppler.

Zamknięty fragment ścieżki rowerowej zaznaczono na mapie kolorem czerwonym.

Trasa będzie ponownie dostępna od dnia 16.11.2022 r.

Za utrudnienia przepraszamy.
(podkład mapowy - Wydawnictwo Turystyczne PLAN s.c.)