Tolerancja a dialog międzykulturowy
sobota, 01 lipca 2017 16:34

W dniach 23-24 czerwca 2017 roku w Jeleniej Górze odbyło się „Międzynarodowe seminarium naukowe: Tolerancja a dialog międzykulturowy”. Spotkanie wpisało się w ważne jubileusze przypadające w obecnym roku. Przede wszystkim 500-lecie reformacji, ale także 180-lecie przybycia do Kotliny Jeleniogórskiej Tyrolczyków oraz 280-lecie zakończenia exodusu dolnośląskich schwenkfeldystów (protestanckiej grupy wyznaniowej) do Pensylwanii. Nic więc dziwnego, że do udziału w spotkaniu zaproszono naukowców ze Stanów Zjednoczonych oraz Niemiec. Przybyli także przedstawiciele kościoła schwenkfeldystów z USA.

Tolerancja a dialog międzykulturowy 01
Foto: Krzysztof Tęcza

Organizatorem seminarium była Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa a partnerami: Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Muzeum Miejskie „Dom Gerharta Hauptmanna”, Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu, Związek Gmin Karkonoskich (Regionalna Pracownia Krajoznawcza Karkonoszy), Schwenkfelder Heritage Center, Pennsburg PA. W skład komitetu naukowego weszli: prof. Lucjan Puchalski, dr Józef Zaprucki i dr Beata Telążek, a komitetu organizacyjnego: dr Daria Jaremen i mgr Julita Izabela Zaprucka.

Przybyłych na spotkanie powitał Rektor KPSW i Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego dr Tadeusz Samborski. Wykład otwierający pt. „Zillertalczycy i Schwenkfeldyści na Śląsku – aspekty historyczne i literackie”, wygłosił dr Józef Zaprucki, przedstawiciel KPSW w Jeleniej Górze. Prof. Lucjan Puchalski reprezentujący KPSW w Jeleniej Górze oraz Uniwersytet Wrocławski przygotował referat pt. „Tolerancja religijna i kulturowy pluralizm w Austrii okresu oświecenia”. Dr Daria Jaremen reprezentująca UE we Wrocławiu oraz WEZiT w Jeleniej Górze omówiła „Turystykę pielgrzymkową” a Margrit Kempgen (Stiftung Evangelisches Schlesien) przygotowała wystąpienie pt. „Od ignorancji do tolerancji – kultura małych kroków”. Ostatnim mówcą w części jeleniogórskiej seminarium był dr Allen Viehmeyer (Schwenkfelder Library & Heritage Center, Pennsburg PA), który wygłosił wykład pt. „Martin John Junior: Śląski pisarz, lekarz i filantrop”.

Tolerancja a dialog międzykulturowy 02
Foto: Krzysztof Tęcza

W części jagniątkowskiej miała miejsce prelekcja „Zillertalczycy na Śląsku” zaprezentowana przez Zbigniewa Kulika z Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu oraz prezentacja i koncert w wykonaniu Aloisa i Petry Eberharterów z Zillertalu.

W trakcie przerwy zaproponowano obecnym spacer krajoznawczy po Jeleniej Górze. Poprowadził go Krzysztof Tęcza a tłumaczem był Józef Zaprucki. Goście z USA mieli okazję zobaczyć Jelenią Górę jako miasto posiadające liczne zabytki architektury ale także poznać Jelenią Górę jako miasto tętniące życiem. Obejrzeli kościół pw. św. Erazma i Pankracego, kaplicę św. Anny, Bramę Wojanowską, zabudowania ulicy 1-go Maja, cerkiew oraz kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego wraz z zachowanymi wokół niego kaplicami grobowymi. Dowiedzieli się o wielu ważnych wydarzeniach z historii miasta oraz o tym jak żyli jego mieszkańcy w dawnych czasach i jak żyją dzisiaj.

Krzysztof Tęcza