Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze, kultywujący tradycje, dorobek i zwyczaje PTTK, szkolący przewodników sudeckich nieprzerwanie od 1953 r., posiadający stałe upoważnienie Wojewody Dolnośląskiego do prowadzenia szkolenia przewodników turystycznych, górskich (Decyzja nr 6/99 z dnia 11.10.1999 r.) przyjmuje zapisy na kurs dla kandydatów na przewodników turystycznych, górskich na obszar Sudetów III klasy.

Kalendarz imprez turystycznych Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” Jelenia Góra na 2014 r.

Kalendarz imprez turystycznych Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” Jelenia Góra na 2013 r.

Kalendarz imprez turystycznych Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie" Jelenia Góra na 2012 r.

Kalendarz imprez turystycznych non-profit
Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” Jelenia Góra
na 2010 r.

Publikacja "ABC turysty Przyrodnika"