Oddział PTTK „Sudety Zachodnie”
w Jeleniej Górze

pttk 

przy współudziale
Urzędu Miasta w Jeleniej Górze,
Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze,
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego,
Komisji Turystyki Narciarskiej Zarządu Głównego PTTK

zaprasza na
66
Ogólnopolski Rajd Narciarski
„KARKONOSZE 2023”
12-18.03.2023 r.

ORN2020

Organizator Rajdu „Karkonosze 2023”:
Oddział PTTK „Sudety Zachodnie”, 58-500 Jelenia Góra, ul.1 Maja 86
Tel.: 757525851 fax. 757523627, email: pttk@ pttk-jg.pl, www.pttk-jg.pl
Konto bankowe: 61 1090 1926 0000 0005 1400 0193.

Impreza non-profit zorganizowana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dofinansowana jest przez:

U.Marsz.Woj.Dolnolskiego

Urząd Marszałkowski
Województwa Dolnośląskiego
Powiat Jelenia Gra

Starostwo Powiatowe
w Jeleniej Górze
Logo JG

pttk

Zarząd Główny PTTK
Warszawa

REGULAMIN RAJDU

Komitet Organizacyjny:

1. Komandor Rajdu  Jan Jabłoński
2. Wicekomandor Rajdu Wanda  Oryszczak
3. Członkowie Komitetu Janusz Perz
Andrzej Mateusiak
Barbara Wieniawska-Raj

        

Cel  rajdu:

 1. Promocja Sudetów Zachodnich jako obszaru narciarskiego
 2. Upowszechnianie górskiej turystyki narciarskiej
 3. Zdobywanie odznak narciarskich PTTK: GON, PON,  NOM, WON.
 4. Aktywny wypoczynek w zimowej scenerii górskiej  
 5. Podnoszenie sprawności fizycznej i kondycji
 6. Integracja ogólnopolskich  środowisk narciarskich

Termin i lokalizacja:
Rajd odbędzie się w dniach od 12 do 18 marca 2023 r. w polskich i czeskich Karkonoszach i Górach Izerskich. Organizatorzy przygotowali dwie trasy: na nartach ski-turowych i na nartach biegowo-śladowych.
Uroczyste podsumowanie rajdu nastąpi w dniu 17 marca 2023 r. w schronisku „Orle”. Zamknięcie rajdu nastąpi. 18 marca 2023 r.

Uczestnictwo:

 1. W rajdzie mogą uczestniczyć narciarze indywidualni oraz drużyny zgłoszone przez jednostki terenowe PTTK, organizacje społeczne, instytucje i zakłady pracy.
 2. W rajdzie mogą uczestniczyć wyłącznie narciarze z umiejętnościami jazdy na nartach w warunkach górskich, w stopniu co najmniej średnim (jazda równoległa).
 3. Dla osób niepełnoletnich bezwzględnie konieczna jest pisemna zgoda rodziców.
 4. Każda zgłoszona drużyna zobowiązana jest posiadać apteczkę pierwszej pomocy oraz co najmniej jeden sprawny i naładowany telefon komórkowy zawierający numery telefonów do organizatora oraz Karkonoskiej Grupy GOPR i Horskiej Służby.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia do udziału w Rajdzie na „Kartach zgłoszeń” przyjmowane będą do 10 stycznia 2023 r. Uczestnicy, którzy dokonają zgłoszenia do 10 stycznia otrzymają potwierdzenie o przyjęciu lub braku miejsc. O przyjęciu na rajd obowiązuje kolejność zgłoszeń. Osoby zgłaszające się po 10 stycznia są zobowiązane same dowiedzieć się o ich zakwalifikowaniu do udziału w rajdzie. Ilość uczestników w rajdzie jest ograniczona miejscami noclegowymi w schroniskach. Zgłoszenia przyjmujemy wg kolejności ich otrzymania.

Opłata na pokrycie kosztów realizacji imprezy wynosi 150 zł od osób dorosłych oraz 120 zł od młodzieży szkolnej, studentów i przodowników turystyki kwalifikowanej. Obie wpłaty należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie 10.01.2023 r. Uwaga!! Opłata dokonana po 10.01.2023. wynosi 200 zł od każdej osoby, bez względu na uprawnienia. W przypadku nie stawienia się na start poniesiona opłata nie podlega zwrotowi.
Wpłat należy dokonywać na konto: PTTK Oddział „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze numer 61 1090 1926 0000 0005 1400 0193 z dopiskiem „Karkonosze 2023”.

W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują:

 1. odznakę rajdową,
 2. dyplom uczestnictwa,
 3. posiłek na zakończenie rajdu,
 4. ubezpieczenie NNW i KL,
 5. mapę Sudety Zachodnie
 6. opiekę instruktorską na trasach.

Noclegi, żywienie i przejazdy:
Noclegi dla uczestników na trasach wielodniowych rezerwuje organizator. Należność za noclegi i wyżywienie pokrywają uczestnicy z funduszy własnych lub jednostek zgłaszających drużyny. Koszt noclegu w schroniskach polskich wynosi średnio około 55 zł za dzień. Wyżywienie we własnym zakresie.

Dyskwalifikacja drużyny lub uczestnika może nastąpić na skutek:

 • niezastosowania się do poleceń kierownika trasy,
 • samowolnej zmiany przydzielonej trasy,
 • nie udzielenia pomocy w razie wypadku,
 • nie respektowania zaleceń prowadzącego trasę,
 • naruszania regulaminu obowiązującego w obiektach PTTK,
 • naruszania przepisów obowiązujących w strefie nadgranicznej. 
 • samowolne oddalenie się od grupy.                                       
                                                                         

Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność.
Za dobór drużyny i jej przygotowanie do rajdu odpowiada kierownik drużyny.
Uczestników obowiązuje posiadanie sprzętu narciarskiego oraz ekwipunku odpowiedniego do wybranej trasy. 

Uwaga !!! W razie stwierdzenia przez organizatora rajdu, że uczestnik nie jest przygotowany kondycyjnie oraz technicznie do uczestnictwa, czym zagraża utracie zdrowia lub życiu sobie i innym uczestnikom rajdu, może być zdyskwalifikowany, jednocześnie podlega całkowitej utracie wpisowego..

Uwagi organizacyjne.
Na karcie zgłoszenia prosimy bezwzględnie podać numer trasy.

 1. Na trasach polskich i czeskich należy bezwzględnie posiadać ważny dokument tożsamości.
 2. Schroniska PTTK udzielają zniżki na noclegi na podstawie ważnej legitymacji PTTK z opłaconymi bieżącymi składkami.
 3. Aby trasa mogła się odbyć, musi na nią zgłosić się co najmniej 8 osób.
 4. Na trasie I obowiązują narty ski-turowe. Na trasie II, narty biegowo-śladowe.

Zasady bezpieczeństwa

 1. Uczestnicy indywidualni oraz kierownicy grup winni przed wyjściem w góry wpisać do swoich telefonów komórkowych niezbędne numery GOPR i Horskiej Służby, a także numery telefonów osób funkcyjnych Rajdu.
 2. Uczestnicy rajdu mają obowiązek w razie nieszczęśliwego wypadku udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy i powiadomić służby ratownicze:
  GOPR: tel. alarmowy: 985 lub +48 601 300 100 lub 112.
  tel. stacji centralnej GOPR w Jeleniej Górze +48 75 7524734.
  Horska Służba: +420 499433230, +420 499433239

Postanowienia końcowe
Kierownictwo rajdu zastrzega sobie prawo zmiany tras rajdu oraz odwołania imprezy częściowo lub w całości w razie powstania warunków niebezpiecznych dla zdrowia lub życia uczestników rajdu.       

Interpretacja regulaminu należy wyłącznie do kierownictwa rajdu.

                             
WYKAZ TRAS:

Trasa I. 7 dni. Narty ski-turowe.
Prowadzi: Jan Jabłoński tel. +48 502145371.
Jerzy Michalak tel. +48 500638684.

12.03.2023 r. (niedziela) - zbiórka godz. 9. 00 w holu dworca PKP w Jeleniej Górze.

 1. Dzień – 12.03.2023 r. Niedziela godz. 9.25. Wyjazd autobusem MZK linia nr 15. obok dworca PKP w Jeleniej Górze. Jedziemy do Jagniątkowa, wysiadamy na przystanku „Dom Hauptmana”. Godz.10.00. wyjście na trasę. Podchodzimy szlakiem niebieskim do szlaku czarnego w kierunku Petrovka, dalej wędrujemy wierzchowiną Karkonoszy za znakami szlaku czerwonego dochodząc do Schroniska PTTK Odrodzenie. Nocleg.
 2. Dzień - 13.03.2023 r. Poniedziałek start godz. 9.30. schr. PTTK Odrodzenie – u Bileho Labe – szlakiem żółtym – Svaty Petr – Planina – Śpindleruv Mlyn – Davidovy Boudy – schr . PTTK Odrodzenie. Nocleg.
 3. Dzień – 14.03.2023 r. Wtorek start godz. 9.30. schr. PTTK Odrodzenie - Przełęcz Dołek – Ptaći Kamien – Martinova Bouda – Labska Bouda – Śnieżne Kotły – Twarożnik – schronisko PTTK Hala Szrenicka. Nocleg.
 4. Dzień – 15.03.2023 r. Środa start godz. 9.30. schr. PTTK Hala Szrenicka – Trzy Świnki- Vosecka Bouda – Na Pastvine – Zadni Plech – Horni Rokytnice – Lysa Hora – Dvoraćky – Labska Louka – Vosecka Bouda – schr. PTTK Hala Szrenicka. Nocleg.
 5. Dzień 16.03.2023 r. Czwartek start godz. 9.30. schr. PTTK Hala Szrenicka – Trzy Świnki – schr. Pod Łabskim Szczytem – Szklarska Poręba – Wodospad Kamieńczyka – Tor Saneczkowy – schr. PTTK Hala Szrenicka. Nocleg.
 6. Dzień – 17.03.2023 r. Piątek start godz. 9.30. schr. PTTK Hala Szrenicka – Przedział – Owcze Skały – Jakuszyce – Samolot – schr. Orle – Podsumowanie Rajdu. Nocleg.
 7. Dzień – 18.03.2023 r. Sobota start godz. 9.30. schr. Orle – Cicha Równia – Jakuszyce - Koniec Rajdu. Przejazd PKP do Szklarskiej Poręby i Jeleniej Góry.

Trasa II. 6 dni. Narty śladowe.
Prowadzi: Wanda Oryszczak tel. +48 609498082.
Marek Lancman tel. 608885982

 1. Dzień 13.03.2023 r. Poniedziałek dojazd uczestników we własnym zakresie do schr. Orle w Jakuszycach, Szklarska Poręba. Spotkanie organizacyjne godz. 15.00.
 2. Dzień 14.03.2023r. Wtorek start godz. 9.00. schr. Orle – Dział Izerski – Mytiny – Jizerka- Orle. Trasa około 25 km. Nocleg.
 3. Dzień 15.03.2023r. Środa - start godz. 9.00. schr. Orle – Cicha Równia – kopalnia kwarcu Stanisław – Chata Górzystów – schr. Orle. około. 22 km. Nocleg.
 4. Dzień 16.03.2020 r. Czwartek start godz. 9.00. schr. Orle – Izerka – Smedava – Izerka – schr. Orle. Około 27 km. Nocleg.
 5. Dzień 17.03.2020 r. Piątek start godz. 9.00. schr. Orle – Jakuszyce – Harrachov - Mum-lavsky Wodospad – Tkacze - Orle . Podsumowanie rajdu. Nocleg.
 6. Dzień 18.03.2020 r. Sobota start godz. 9.00. schr. Orle - Jakuszyce. Koniec Rajdu. Prze-jazd PKP do Szklarskiej Poręby i Jeleniej Góry.

Zaprasza komandor Rajdu -  Jan Jabłoński

Zdobywaj odznaki narciarskie PTTK !

Regulamin do pobrania [442.66 KB]
Karta Zgłoszenia do pobrania [556.5 KB]